Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازشدن نماینده‌گی معتبر پوشاک ترکی در کابل

شرکت دیفکتو که نشان هایش از نشان‌های معتبر پوشاک و فیشن در ترکیه شناخته میشود، دو فروشگاه اش را در کابل گشود.

دیفکتو در سال دوهزارو سه میلادی درترکیه به کار آغاز  کرد و اکنون چار صدو چهل و پنج نماینده گی درسراسر جهان دارد.

این شرکت در جریان پانزده سال توانسته است تا به  دومین شرکت بزرگ تولید پوشاک در ترکیه مبدل شود.

قرار است  در دو سال آینده هشت  فروشگاه  دیگر این شرکت نیز در ولایت های بلخ، کندهار و هرات  گشایش یابند.

پنجاه درصد کالاهای این شرکت درکابل، ویژه بانوان اند و پنجاه درصد کارمندان مغازه های آن نیز بانوان استند.

امیلیو دکرا بایونهان، مدیر شرکت دیفکتو در افغانستان، گفت: «شما، هنگامی که به فروشگاه های ما می آیید، می بینید که؛ پنجاه درصد لباس های ما ویژه بانوان استند، سی و پنج درصد لباس ها ویژه مردان  و نیز پانزده درصد لباس های ما ویژه کودکان استند.»

دومین فروشگاه  این شرکت هم زمان در منطقه لیسه مریم کابل گشوده شده است و در هریک از این فروشگاه  ها تا یک ملیون دالر سرمایه گذاری شده است.

قرار است که در دو سال آینده هشت فروشگاه  دیگر این شرکت در ولایت های هرات، بلخ و کندهار نیز گشایش یابند.

ذبیح الله زیارمل، نماینده دیفکتو در افغانستان، گفت: «ما نیاز داریم که کالاها را وارد کنیم. بنا خوب ترین مدل بهترین راه کار برای بلند بردن سطح خدمات و معیاری سازی کالاها، آوردن و معرفی کردن برندهای معیاری است که در پشت هر یک از برندهای معیاری به صدها میلیون دالر سرمایه گذاری وجود دارد.»

منیژه وافق، رییس هیات عامل اتاق تجارت صنایع زنان، گفت: «امید وار استیم که تنها با گشایش مغازه های دیفکتو در افغانستان اکتفا نکنیم. ما اجازه تولید آن را در کشور داشته باشیم در قسمت رشد صنعت افغانستان و نیز اشتغال زایی بیشتر ما را کمک بکند.» 

وزیر صنعت و تجارت می گوید که این وزارت تلاش دارد که تجارت رقابتی شود و هر تاجر به سرمایه گذار مبدل شود.

همایون رسا، وزیر صنعت و تجارت، گفت: «وزارت صنعت و تجارت خطوط استراتیژی خویش را به گونه اعیار نموده است که  تا مشکلات تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی رسیده گی گیرد.» 

شرکت دیفکتو از شرکت معتبر کالا و فیشن در ترکیه است که پانزده سال پیش درترکیه به کار آغاز کرد و در درازای این مدت با گشودن چهار صدو چهل و پنج نماینده گی درسراسر جهان به  دومین شرکت بزرک تولید پوشاک در ترکیه مبدل شده است. 

بازشدن نماینده‌گی معتبر پوشاک ترکی در کابل

وزیر صنعت و تجارت می گوید که این وزارت تلاش دارد که تجارت رقابتی شود و هر تاجر به سرمایه گذار مبدل شود.

تصویر بندانگشتی

شرکت دیفکتو که نشان هایش از نشان‌های معتبر پوشاک و فیشن در ترکیه شناخته میشود، دو فروشگاه اش را در کابل گشود.

دیفکتو در سال دوهزارو سه میلادی درترکیه به کار آغاز  کرد و اکنون چار صدو چهل و پنج نماینده گی درسراسر جهان دارد.

این شرکت در جریان پانزده سال توانسته است تا به  دومین شرکت بزرگ تولید پوشاک در ترکیه مبدل شود.

قرار است  در دو سال آینده هشت  فروشگاه  دیگر این شرکت نیز در ولایت های بلخ، کندهار و هرات  گشایش یابند.

پنجاه درصد کالاهای این شرکت درکابل، ویژه بانوان اند و پنجاه درصد کارمندان مغازه های آن نیز بانوان استند.

امیلیو دکرا بایونهان، مدیر شرکت دیفکتو در افغانستان، گفت: «شما، هنگامی که به فروشگاه های ما می آیید، می بینید که؛ پنجاه درصد لباس های ما ویژه بانوان استند، سی و پنج درصد لباس ها ویژه مردان  و نیز پانزده درصد لباس های ما ویژه کودکان استند.»

دومین فروشگاه  این شرکت هم زمان در منطقه لیسه مریم کابل گشوده شده است و در هریک از این فروشگاه  ها تا یک ملیون دالر سرمایه گذاری شده است.

قرار است که در دو سال آینده هشت فروشگاه  دیگر این شرکت در ولایت های هرات، بلخ و کندهار نیز گشایش یابند.

ذبیح الله زیارمل، نماینده دیفکتو در افغانستان، گفت: «ما نیاز داریم که کالاها را وارد کنیم. بنا خوب ترین مدل بهترین راه کار برای بلند بردن سطح خدمات و معیاری سازی کالاها، آوردن و معرفی کردن برندهای معیاری است که در پشت هر یک از برندهای معیاری به صدها میلیون دالر سرمایه گذاری وجود دارد.»

منیژه وافق، رییس هیات عامل اتاق تجارت صنایع زنان، گفت: «امید وار استیم که تنها با گشایش مغازه های دیفکتو در افغانستان اکتفا نکنیم. ما اجازه تولید آن را در کشور داشته باشیم در قسمت رشد صنعت افغانستان و نیز اشتغال زایی بیشتر ما را کمک بکند.» 

وزیر صنعت و تجارت می گوید که این وزارت تلاش دارد که تجارت رقابتی شود و هر تاجر به سرمایه گذار مبدل شود.

همایون رسا، وزیر صنعت و تجارت، گفت: «وزارت صنعت و تجارت خطوط استراتیژی خویش را به گونه اعیار نموده است که  تا مشکلات تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی رسیده گی گیرد.» 

شرکت دیفکتو از شرکت معتبر کالا و فیشن در ترکیه است که پانزده سال پیش درترکیه به کار آغاز کرد و در درازای این مدت با گشودن چهار صدو چهل و پنج نماینده گی درسراسر جهان به  دومین شرکت بزرک تولید پوشاک در ترکیه مبدل شده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره