تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

با وجود افزایش صادرات کشمش۲۰ کارخانهی کشمش پاکی ورشکست شدهاند

با وجود افزایش ۱۳درصدی صادرات کشمش افغانستان در حدود ۲۰ کارخانه کشمش پاکی در کشور ورشکست شدهاند.

مسئولان اداره‌ی صادرات کشمش می‌گویند که هرچند معیاری شدن روند کشمش پاکی و پروسس آن و افزایش تقاضا به کشمش سبب افزایش صادرات آن شده است، اما برخی از کارخانه‌های کشمش پاکی به علت نبود امکانات و سهولت‌های لازم ورشکست شده

بازرگانی

با وجود افزایش صادرات کشمش۲۰ کارخانهی کشمش پاکی ورشکست شدهاند

با وجود افزایش ۱۳درصدی صادرات کشمش افغانستان در حدود ۲۰ کارخانه کشمش پاکی در کشور ورشکست شدهاند.

Thumbnail

با وجود افزایش ۱۳درصدی صادرات کشمش افغانستان در حدود ۲۰ کارخانه کشمش پاکی در کشور ورشکست شدهاند.

مسئولان اداره‌ی صادرات کشمش می‌گویند که هرچند معیاری شدن روند کشمش پاکی و پروسس آن و افزایش تقاضا به کشمش سبب افزایش صادرات آن شده است، اما برخی از کارخانه‌های کشمش پاکی به علت نبود امکانات و سهولت‌های لازم ورشکست شده

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره