Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامه جاگزین توزیع نان خشک تا ۲۰ روز دیگر آغاز می‌شود

قرار است تا کمتر از بیست روز دیگر برنامه دسترخوان ملی راه اندازی شود.

این برنامه که جاگزین برنامه توزیع نان خشک شده است، با کمک مالی بانک جهانی عملی خواهد شد.

پس از توزیع گندم و توزیع نان خشک، سومین برنامه حکومت افغانستان برای پشتیبانی از خانواده هایی که در ماه های پسین از بهر گسترش ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی برخاسته از آن زیانمند شده اند، راه اندازی می شود.

دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری که مسؤولیت تنظیم این برنامه را به دوش دارد، اطلاعاتی را که به دست می دهد نشان میدهد که این برنامه بسیار بزرگتر از برنامه های پیشین خواهد بود.

رضوان مراد، رییس مطبوعات و ارتباطات معاونیت نخست ریاست جمهوری، گفت: «حکومت افغانستان با بانک جهانی و اداره های مربوط دیگر در این بخش کار می کند.»

دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری می گوید که تا هنوز هزینه این برنامه و اندازه و نوعیت خوراکه هایی که قرار است توزیع شوند، مشخص نشده است. اما رییس جمهورغنی همین چند روز پیش اعلام کرد که این برنامه سه صد میلیون دالر هزینه خواهد برداشت.

داوود سلطانزودی، شهردار کابل، گفت: «تاکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است که این به چی شکل باشد و کی آن را گردانندگی کند.»

نهاد پژوهشی البیرونی عملی سازی چنین برنامه یی را بسیار پر هزینه  و همراه با بی نظمی ها و مشکلاتی در بخش حمل و نقل و بخش های دیگر می داند و می گوید که همانند ایران و پاکستان و کشورهای دیگر حکومت  در همکاری با بانک مرکزی و دیگر نهاد های پولی باید توزیع پول نقد را به خانواده ها روی دست می گرفت.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی، گفت: «تحقیقات اقتصادی جهانی نشان می دهد که در مقابل برنامه توزیع غذا برنامه های توزیع پول نقد به نیازمندان به مراتب آسانتر، مناسب تر و شفاف تر می تواند اجرا شود.»

برنامه توزیع بسته های خوراکی در حالی راه اندازی می شود که تا هنوز گزارش کاملی از چگونه گی هزینه شدن دو میلیارد و دوصد و هژده میلیون افغانی در برنامه توزیع نان خشک ارایه نشده است.  

برنامه جاگزین توزیع نان خشک تا ۲۰ روز دیگر آغاز می‌شود

مقام‌ها می‌گویند که در چارچوب این برنامه برای نزدیک به سی میلیون تن از جمعیت کشور بسته های خوراکی توزیع خواهد شد.

Thumbnail

قرار است تا کمتر از بیست روز دیگر برنامه دسترخوان ملی راه اندازی شود.

این برنامه که جاگزین برنامه توزیع نان خشک شده است، با کمک مالی بانک جهانی عملی خواهد شد.

پس از توزیع گندم و توزیع نان خشک، سومین برنامه حکومت افغانستان برای پشتیبانی از خانواده هایی که در ماه های پسین از بهر گسترش ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی برخاسته از آن زیانمند شده اند، راه اندازی می شود.

دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری که مسؤولیت تنظیم این برنامه را به دوش دارد، اطلاعاتی را که به دست می دهد نشان میدهد که این برنامه بسیار بزرگتر از برنامه های پیشین خواهد بود.

رضوان مراد، رییس مطبوعات و ارتباطات معاونیت نخست ریاست جمهوری، گفت: «حکومت افغانستان با بانک جهانی و اداره های مربوط دیگر در این بخش کار می کند.»

دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری می گوید که تا هنوز هزینه این برنامه و اندازه و نوعیت خوراکه هایی که قرار است توزیع شوند، مشخص نشده است. اما رییس جمهورغنی همین چند روز پیش اعلام کرد که این برنامه سه صد میلیون دالر هزینه خواهد برداشت.

داوود سلطانزودی، شهردار کابل، گفت: «تاکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است که این به چی شکل باشد و کی آن را گردانندگی کند.»

نهاد پژوهشی البیرونی عملی سازی چنین برنامه یی را بسیار پر هزینه  و همراه با بی نظمی ها و مشکلاتی در بخش حمل و نقل و بخش های دیگر می داند و می گوید که همانند ایران و پاکستان و کشورهای دیگر حکومت  در همکاری با بانک مرکزی و دیگر نهاد های پولی باید توزیع پول نقد را به خانواده ها روی دست می گرفت.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی، گفت: «تحقیقات اقتصادی جهانی نشان می دهد که در مقابل برنامه توزیع غذا برنامه های توزیع پول نقد به نیازمندان به مراتب آسانتر، مناسب تر و شفاف تر می تواند اجرا شود.»

برنامه توزیع بسته های خوراکی در حالی راه اندازی می شود که تا هنوز گزارش کاملی از چگونه گی هزینه شدن دو میلیارد و دوصد و هژده میلیون افغانی در برنامه توزیع نان خشک ارایه نشده است.  

هم‌رسانی کنید