تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش حکومت افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معادن

نرگس نهان، وزیر معادن و پترولیم، در گفتمانی در امارات متحده عربی، گفت که اکنون آغوش افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معادن باز است. 

در این نشست چهل پروژه بزرگ معادن در بخش‌های مرمر، تالک دیگر منرال‌های مهم افغانستان به سرمایه گذاران خارجی معرفی شده اند. این پروژه ها در شانزده ولایت افغانستان استند. 

در این نشست که با کمک اداره توسعه‌ بین المللی ایالات متحده امریکا برای سه روز در شهر دُبی راه‌اندازی شده است، ۱۵۰ شرکت از کشورهای گوناگون به شمول افغانستان اشتراک کرده اند .

پس از تدارکات پیش‌بینی شده، به احتمال زیاد ۱۰۰ میلیون دالر برای ارزیابی‌های نخستین، انجام بررسی و ارزیابی این پروژه‌ها در ۱۲ ماه آینده صرف خواهد شد.

وزیر معادن و پترولیم کشور در این نشست در باره ۱۴ فرصت تازه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی روشنی انداخت.

او گفت: «برای نخستین بار افغانستان فرصتی برای سرمایه گذاران بین المللی برای ارائه پیشنهادات در باره پروژه‌های، یاقوت، زمرد و لاجورد فراهم شده است.»

او گفت که حکومت افغانستان تلاش کرده است تا برای به‌کارگیری از این فرصت‌های تازه قوانین معادن، مقررات و روش‌های شفاف را برای سرمایه گذاران را بسازد.

او در ادامه گفت: «من افتخار می‌کنم که بگویم که بخش معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری باز است.»

وزیر معادن کشور گفت که با توجه به قانون پیشین معادن سرمایه‌گذاری نامناسب در دهه گذشته پیشرفت ناچیز در این بخش صورت گرفته است. 

تلاش حکومت افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معادن

وزیر معادن و پترولیم کشور می‌گوید که ۴۰ پروژه در بخش معادن در ولایت‌های گوناگون در نظر گرفته شده اند. 

Thumbnail

نرگس نهان، وزیر معادن و پترولیم، در گفتمانی در امارات متحده عربی، گفت که اکنون آغوش افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معادن باز است. 

در این نشست چهل پروژه بزرگ معادن در بخش‌های مرمر، تالک دیگر منرال‌های مهم افغانستان به سرمایه گذاران خارجی معرفی شده اند. این پروژه ها در شانزده ولایت افغانستان استند. 

در این نشست که با کمک اداره توسعه‌ بین المللی ایالات متحده امریکا برای سه روز در شهر دُبی راه‌اندازی شده است، ۱۵۰ شرکت از کشورهای گوناگون به شمول افغانستان اشتراک کرده اند .

پس از تدارکات پیش‌بینی شده، به احتمال زیاد ۱۰۰ میلیون دالر برای ارزیابی‌های نخستین، انجام بررسی و ارزیابی این پروژه‌ها در ۱۲ ماه آینده صرف خواهد شد.

وزیر معادن و پترولیم کشور در این نشست در باره ۱۴ فرصت تازه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی روشنی انداخت.

او گفت: «برای نخستین بار افغانستان فرصتی برای سرمایه گذاران بین المللی برای ارائه پیشنهادات در باره پروژه‌های، یاقوت، زمرد و لاجورد فراهم شده است.»

او گفت که حکومت افغانستان تلاش کرده است تا برای به‌کارگیری از این فرصت‌های تازه قوانین معادن، مقررات و روش‌های شفاف را برای سرمایه گذاران را بسازد.

او در ادامه گفت: «من افتخار می‌کنم که بگویم که بخش معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری باز است.»

وزیر معادن کشور گفت که با توجه به قانون پیشین معادن سرمایه‌گذاری نامناسب در دهه گذشته پیشرفت ناچیز در این بخش صورت گرفته است. 

هم‌رسانی کنید