تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توجه به نکات ایمنی در مرکزهای بارزگانی و ساختمان‌ها اجباری می‌شود

رییس عمومی رسیده‌گی به حوادث و آتش‌نشانی، می‌گوید که پس از این درنظر گرفتن نکات ایمنی در مرکزهای بازرگانی و ساختمان‌های رهایشی اجباری خواهد شد.

نظام‌الدین پادشاه که همراه با شماری از مقام‌های حکومتی روز پنج‌شنبه(۱۱ دلو) برای گفت‌وگو با دکان‌داران منده‌یی کابل به این ساحه رفته بود، گفت که ساخت وسازهای غیرمعیاری باعث افزایش رویدادهای آتس‌سوزی در مرکزهای بازرگانی در پایتخت شده‌اند.

روز یک‌شنبۀ همین هفته، در یک آتش‌سوزی در منده‌یی کابل، در حدود ۳۵۰ دکان سوختند. به گفتۀ مسؤولان، در این آتش‌سوزی، در حدود ۲۰ میلیون دالر به دکان‌داران در این محل زیان رسیده‌است.

این آتش‌سوزی حوالی ساعت شش‌ بامداد یک‌شنبه آغاز شد و تا حوالی ساعت دوازدۀ چاشت این روز ادامه داشت. شماری از دکان‌داران در منده‌یی کابل، علت تأخیر در مهار آتش در این محل را کندکاری آتش‌نشانان می‌گویند.

اما، رییس رسیده‌گی به حوادث و آتش‌نشانی می‌گوید که ۹۹درصد از ساخت‌سازها در کابل غیرمعیاری استند به همین دلیل موترهای آتش‌نشانی دیر به محل رسیدند: «تیم‌های اطفائیه ما می‌آیند و این‌جا سروی می‌کنند و توصیه می‌کنند که این محل غیرمعیاری است؛ شما این تدابیر را داشته باشید. ولی متأسفانه کسی توجه نمی‌کند؛ ما یک کمپاین وسیع را سر از روزشنبه آغاز می‌کنیم.»

در همین حال، شورای بازرگانان منده‌یی کابل، مسؤولان آتش‌نشانی را به ناکارایی در مهار آتش‌سوزی‌ها متهم می‌سازد.

حاجی سکندر، رییس شورای سراسری منده‌یی کابل گفت: «اطفائیه که ما داریم، کارمندان آن زحمت خودرا می‌کشند؛ مگر پایپ‌های او گهنه شده است، تاریخش تیر شده، از منزل دو و سه آب را بالاتر باد نمی‌کند. به درد ما نمی‌خورد.»

آتش‌سوزی در منده‌یی کابل، سومین آتش‌سوزی بزرگ در سه سال اخیر در شهر کابل است که در آن میلیون‌ها دالر به بازرگانان زیان رسیده‌است.

توجه به نکات ایمنی در مرکزهای بارزگانی و ساختمان‌ها اجباری می‌شود

روز یک‌شنبۀ همین هفته، در یک آتش‌سوزی در منده‌یی کابل، در حدود ۳۵۰ دکان سوختند. به گفتۀ مسؤولان، در این آتش‌سوزی، در حدود ۲۰ میلیون دالر به دکان‌داران در این محل زیان رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

رییس عمومی رسیده‌گی به حوادث و آتش‌نشانی، می‌گوید که پس از این درنظر گرفتن نکات ایمنی در مرکزهای بازرگانی و ساختمان‌های رهایشی اجباری خواهد شد.

نظام‌الدین پادشاه که همراه با شماری از مقام‌های حکومتی روز پنج‌شنبه(۱۱ دلو) برای گفت‌وگو با دکان‌داران منده‌یی کابل به این ساحه رفته بود، گفت که ساخت وسازهای غیرمعیاری باعث افزایش رویدادهای آتس‌سوزی در مرکزهای بازرگانی در پایتخت شده‌اند.

روز یک‌شنبۀ همین هفته، در یک آتش‌سوزی در منده‌یی کابل، در حدود ۳۵۰ دکان سوختند. به گفتۀ مسؤولان، در این آتش‌سوزی، در حدود ۲۰ میلیون دالر به دکان‌داران در این محل زیان رسیده‌است.

این آتش‌سوزی حوالی ساعت شش‌ بامداد یک‌شنبه آغاز شد و تا حوالی ساعت دوازدۀ چاشت این روز ادامه داشت. شماری از دکان‌داران در منده‌یی کابل، علت تأخیر در مهار آتش در این محل را کندکاری آتش‌نشانان می‌گویند.

اما، رییس رسیده‌گی به حوادث و آتش‌نشانی می‌گوید که ۹۹درصد از ساخت‌سازها در کابل غیرمعیاری استند به همین دلیل موترهای آتش‌نشانی دیر به محل رسیدند: «تیم‌های اطفائیه ما می‌آیند و این‌جا سروی می‌کنند و توصیه می‌کنند که این محل غیرمعیاری است؛ شما این تدابیر را داشته باشید. ولی متأسفانه کسی توجه نمی‌کند؛ ما یک کمپاین وسیع را سر از روزشنبه آغاز می‌کنیم.»

در همین حال، شورای بازرگانان منده‌یی کابل، مسؤولان آتش‌نشانی را به ناکارایی در مهار آتش‌سوزی‌ها متهم می‌سازد.

حاجی سکندر، رییس شورای سراسری منده‌یی کابل گفت: «اطفائیه که ما داریم، کارمندان آن زحمت خودرا می‌کشند؛ مگر پایپ‌های او گهنه شده است، تاریخش تیر شده، از منزل دو و سه آب را بالاتر باد نمی‌کند. به درد ما نمی‌خورد.»

آتش‌سوزی در منده‌یی کابل، سومین آتش‌سوزی بزرگ در سه سال اخیر در شهر کابل است که در آن میلیون‌ها دالر به بازرگانان زیان رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید