تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت سند دوم «صلح و توسعه» را برای جلب کمک‌ها نهایی کرده‌است

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت سند دوم «صلح و توسعه» را برای بدست آوردن کمک‌های جهان در سال‌های آینده نهایی کرده‌است.

وزیر اقتصاد می‌افزاید که انتظار می‌رود کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، باردیگر در نشست آیندۀ ژینو تعهدات شان را برای افغانستان در چارچوب این سند اعلام کنند.

آقای مستور در این باره گفت: «من امیدوار هستم که جامعۀ جهانی با همکاری درازمدتی که با افغانستان داشته، در کمک‌هایش در نشست بعدی کاهش نیاید.»

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز افزود: «تلاش ما این است که همکاران جهانی ما تا حد ممکن تعهدات مالی داشته باشند.»

درهمین حال، شماری از کارشناسان امور اقتصادی با نگرانی از وجود فساد گسترده در حکومت کنونی، می‌گویند که متقاعد ساختن جهانیان برای ادامۀ کمک‌ به افغانستان دشوار خواهد بود.

شبیر بشیری، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: «فکر می‌کنم در نشست آینده‌یی که حکومت افغانستان با جامعۀ جهانی دارد، حکومت افغانستان شاید ناکام شود.»

جامعۀ جهانی، چهار و نیم سال پیش در نشست بروکسل نزدیک به ۱۶میلیارد دالر برای چهار سال به افغانستان کمک کرد و قرار بود در آغاز امسال میلادی این تعهدات در یک نشست دیگر- پس از ارزیابی کارکرد حکومت وحدت ملی - تمدید شود، اما به‌علت بحران کرونا این نشست به تأخیر افتاد.

اکنون قرار است این موضوع در نشست ژینو که قراراست در پاییز امسال برگزار شود مورد بحث قرار بگیرد.

حکومت سند دوم «صلح و توسعه» را برای جلب کمک‌ها نهایی کرده‌است

وزیر اقتصاد می‌گوید که انتظار می‌رود کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، باردیگر در نشست آیندۀ ژینو تعهدات شان را برای افغانستان در چارچوب این سند اعلام کنند.

تصویر بندانگشتی

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت سند دوم «صلح و توسعه» را برای بدست آوردن کمک‌های جهان در سال‌های آینده نهایی کرده‌است.

وزیر اقتصاد می‌افزاید که انتظار می‌رود کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، باردیگر در نشست آیندۀ ژینو تعهدات شان را برای افغانستان در چارچوب این سند اعلام کنند.

آقای مستور در این باره گفت: «من امیدوار هستم که جامعۀ جهانی با همکاری درازمدتی که با افغانستان داشته، در کمک‌هایش در نشست بعدی کاهش نیاید.»

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز افزود: «تلاش ما این است که همکاران جهانی ما تا حد ممکن تعهدات مالی داشته باشند.»

درهمین حال، شماری از کارشناسان امور اقتصادی با نگرانی از وجود فساد گسترده در حکومت کنونی، می‌گویند که متقاعد ساختن جهانیان برای ادامۀ کمک‌ به افغانستان دشوار خواهد بود.

شبیر بشیری، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: «فکر می‌کنم در نشست آینده‌یی که حکومت افغانستان با جامعۀ جهانی دارد، حکومت افغانستان شاید ناکام شود.»

جامعۀ جهانی، چهار و نیم سال پیش در نشست بروکسل نزدیک به ۱۶میلیارد دالر برای چهار سال به افغانستان کمک کرد و قرار بود در آغاز امسال میلادی این تعهدات در یک نشست دیگر- پس از ارزیابی کارکرد حکومت وحدت ملی - تمدید شود، اما به‌علت بحران کرونا این نشست به تأخیر افتاد.

اکنون قرار است این موضوع در نشست ژینو که قراراست در پاییز امسال برگزار شود مورد بحث قرار بگیرد.

هم‌رسانی کنید