تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوش‌بینی کشاورزان در بلخ از افزایش فرآورده‌های بادام در این ولایت

ریاست زراعت و آب‌یاری ولایت بلخ می‌گوید که امسال کشاورزان بیش از چهارصد تُن بادام را در این ولایت برداشت خواهند کرد.

محمدسالم ساعی، رییس زراعت و آب‌یاری بلخ می‌گوید بدلیل شاخه‌بری‌های به‌هنگام، احداث باغ‌های معیاری و نیز جلوگیری از آفت‌های کشاورزی پیش‌بین استند که فرآورده‌های بادام نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یابند.

رییس زراعت و آب‌یاری بلخ می‌گوید که در این ولایت بر گسترۀ هشت‌هزار هکتار زمین، ده‌ها گونه نهال بادام غرس شده‌اند: «تولید بادام ما در سال ۱۳۹۹ بالای چهارصد متریک تُن می‌رسد که فرصت‌های خوب تجارتی را برای دهاقین مساعد می‌سازد.»

بادام‌های ستاربایی، شهرستانی و تلخک‌کوهی از با ارزش‌ترین بادام‌ها در بلخ شناخته شده‌اند که گفته می‌شود در بازارهای جهانی نیز جایگاۀ خوب دارند.

هرچند بارش‌های پی‌هم ژاله در ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ بخشی از باغ‌های بادام را زیانمند ساخت اما با وجود آن‌هم مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری بلخ می‌گویند که شاخه‌بری‌های به‌هنگام و برنامه‌های آموزشی برای باغ‌داران این معضل را جبران کرده‌است.

محمدهاشم اکرمی، مسؤول باغ‌داری آمریت تحقیقات ریاست زراعت بلخ گفت: «کوشش می‌کنیم بادام‌هایی را برای دهاقین معرفی کنیم که هم از نگاه بازار قابل پذیرش برای‌شان باشد و یک مقدار حاصل زیاد به دست آورند که از آن درک اقتصاد خانواده‌ها را بلند برده بتوانیم.»

فیض‌الله و ذبیح‌الله از باغ‌داران ولسوالی دهدادی از این‌که نهال‌های بادام‌شان امسال پربار استند، خرسندند. آنان می‌گویند که سالانه به ارزش سه‌صد تا پنجصد‌هزار افغانی بادام برداشت می‌کنند.

فیض‌الله گفت: «کود سیاه و سفید استفاده کردیم دوای شکرک و قارچ است که استفاده کردیم که امراض را کنترل کردیم و نماندیم که درخت‌های ما را ضعیف بسازد که حاصلات ما بالا رفته.»

ذبیح‌الله نیز افزود: «نظر به دیگر سال‌ها حاصلات ما به خاطر همین است (دواپاشی در برابر آفت های کشاورزی و آموزش‌های حرفه‌یی) که بالا رفته است.»

مقدار زیادی از بادام بلخ در داخل کشور مصرف می‌شود و یک بخشی آن‌هم به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و اروپا صادر می‌شود.

محمد آرش یونسی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در این باره اظهار داشت: «ما از ولایت بلخ بادام به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و جرمنی صادرات داشتیم که از شروع سال ۲۰۱۲ میلادی تا فعلأ در حدود ۱۰۶ تن بادام شهرستانی به کشور ترکیه و امارات متحده عربی و ۲۲ تن بادام تلخک‌کوهی به جرمنی صادر داشتیم.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ می‌گوید که بادام از اقلام مهم صادراتی کشور است که در بازارهای جهانی جایگاه ویژه دارد.

خوش‌بینی کشاورزان در بلخ از افزایش فرآورده‌های بادام در این ولایت

بادام‌های ستاربایی، شهرستانی و تلخک‌کوهی از با ارزش‌ترین بادام‌ها در بلخ شناخته شده‌اند که گفته می‌شود در بازارهای جهانی نیز جایگاۀ خوب دارند.

تصویر بندانگشتی

ریاست زراعت و آب‌یاری ولایت بلخ می‌گوید که امسال کشاورزان بیش از چهارصد تُن بادام را در این ولایت برداشت خواهند کرد.

محمدسالم ساعی، رییس زراعت و آب‌یاری بلخ می‌گوید بدلیل شاخه‌بری‌های به‌هنگام، احداث باغ‌های معیاری و نیز جلوگیری از آفت‌های کشاورزی پیش‌بین استند که فرآورده‌های بادام نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یابند.

رییس زراعت و آب‌یاری بلخ می‌گوید که در این ولایت بر گسترۀ هشت‌هزار هکتار زمین، ده‌ها گونه نهال بادام غرس شده‌اند: «تولید بادام ما در سال ۱۳۹۹ بالای چهارصد متریک تُن می‌رسد که فرصت‌های خوب تجارتی را برای دهاقین مساعد می‌سازد.»

بادام‌های ستاربایی، شهرستانی و تلخک‌کوهی از با ارزش‌ترین بادام‌ها در بلخ شناخته شده‌اند که گفته می‌شود در بازارهای جهانی نیز جایگاۀ خوب دارند.

هرچند بارش‌های پی‌هم ژاله در ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ بخشی از باغ‌های بادام را زیانمند ساخت اما با وجود آن‌هم مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری بلخ می‌گویند که شاخه‌بری‌های به‌هنگام و برنامه‌های آموزشی برای باغ‌داران این معضل را جبران کرده‌است.

محمدهاشم اکرمی، مسؤول باغ‌داری آمریت تحقیقات ریاست زراعت بلخ گفت: «کوشش می‌کنیم بادام‌هایی را برای دهاقین معرفی کنیم که هم از نگاه بازار قابل پذیرش برای‌شان باشد و یک مقدار حاصل زیاد به دست آورند که از آن درک اقتصاد خانواده‌ها را بلند برده بتوانیم.»

فیض‌الله و ذبیح‌الله از باغ‌داران ولسوالی دهدادی از این‌که نهال‌های بادام‌شان امسال پربار استند، خرسندند. آنان می‌گویند که سالانه به ارزش سه‌صد تا پنجصد‌هزار افغانی بادام برداشت می‌کنند.

فیض‌الله گفت: «کود سیاه و سفید استفاده کردیم دوای شکرک و قارچ است که استفاده کردیم که امراض را کنترل کردیم و نماندیم که درخت‌های ما را ضعیف بسازد که حاصلات ما بالا رفته.»

ذبیح‌الله نیز افزود: «نظر به دیگر سال‌ها حاصلات ما به خاطر همین است (دواپاشی در برابر آفت های کشاورزی و آموزش‌های حرفه‌یی) که بالا رفته است.»

مقدار زیادی از بادام بلخ در داخل کشور مصرف می‌شود و یک بخشی آن‌هم به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و اروپا صادر می‌شود.

محمد آرش یونسی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در این باره اظهار داشت: «ما از ولایت بلخ بادام به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و جرمنی صادرات داشتیم که از شروع سال ۲۰۱۲ میلادی تا فعلأ در حدود ۱۰۶ تن بادام شهرستانی به کشور ترکیه و امارات متحده عربی و ۲۲ تن بادام تلخک‌کوهی به جرمنی صادر داشتیم.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ می‌گوید که بادام از اقلام مهم صادراتی کشور است که در بازارهای جهانی جایگاه ویژه دارد.

هم‌رسانی کنید