Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

'درپی شیوع ویروس کرونا ۸۳درصد سرمایه‌گذاری زنان متوقف شده‌اند'

یافته‌های یک نظر سنجی اتاق تجارت و صنایع زنان نشان می‌دهد، که با گسترش ویروس کرونا در کشور، بیش از ۸۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌های زنان متوقف شده‌اند.

در بخشی از این نظرسنجی آمده‌است در صورتی‌که که این وضعیت ادامه پیدا کند، بخش بزرگی از زنان سرمایه‌گذار قادر به آغاز دوبارۀ فعالیت‌های شان نخواهند بود.

منیژه وافق، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع زنان در این باره گفت: «تمام پس‌اندازی که این تجارت‌ها و سرمایه‌گذاری قبل از زمستان می‌داشته باشند در این فصل به مصرف می‌رسد و متأسفانه فعلأ این تجارت‌ها با کمبود پول برای تأمین مصارف شان روبه‌رو اند.»

در این نظرسنجی با ۱۱۰ده تن از زنان سرمایهگذار در ده ولایت کشور گفت‌وگو شده‌است، که از این میان، تنها هفده درصد پاسخ دهنده‌گان گفته‌اند که با شیوع ویروس کرونا توانسته‌اند به فعالیت‌های شان ادامه بدهند.

شهلا سعادت که مالک شرکت تولیدی «سعادت بانو» است می‌گوید پس از شیوع ویروس کرونا، بخش تولیدی این شرکت را برای تولید ماسک اختصاص داده‌است: «بخش تولیدی صنایع دستی شرکت را به تولید ماسک اختصاص داده‌ایم که روزانه بیش از ۲۵۰۰ماسک تولید می‌کنیم و برنامه بعدی ما توزیع ماسک به مردم است.»

حسینا ضعیفی، رییس یکی از شرکت‌های پروسس و صادارت میوۀ خشک در کابل است. او می‌گوید که اکنون فعالیت شرکتش متوقف شده‌است: «تا حال به شرکت‌های متوسط و کوچک کمکی نشده و هیچ موردی در این بخش در نظر گرفته نشده‌است. و تمام بحرانی که ایجاد شده به دوش خود کمپنی است.»

پیش از این، اتاق پیشه‌وران و دکانداران و صاحبان صنایع نیز از رکود کاروبار شان خبر داده‌اند.

'درپی شیوع ویروس کرونا ۸۳درصد سرمایه‌گذاری زنان متوقف شده‌اند'

پیش از این، اتاق پیشه‌وران و دکانداران و صاحبان صنایع نیز از رکود کاروبار شان خبر داده‌اند.

Thumbnail

یافته‌های یک نظر سنجی اتاق تجارت و صنایع زنان نشان می‌دهد، که با گسترش ویروس کرونا در کشور، بیش از ۸۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌های زنان متوقف شده‌اند.

در بخشی از این نظرسنجی آمده‌است در صورتی‌که که این وضعیت ادامه پیدا کند، بخش بزرگی از زنان سرمایه‌گذار قادر به آغاز دوبارۀ فعالیت‌های شان نخواهند بود.

منیژه وافق، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع زنان در این باره گفت: «تمام پس‌اندازی که این تجارت‌ها و سرمایه‌گذاری قبل از زمستان می‌داشته باشند در این فصل به مصرف می‌رسد و متأسفانه فعلأ این تجارت‌ها با کمبود پول برای تأمین مصارف شان روبه‌رو اند.»

در این نظرسنجی با ۱۱۰ده تن از زنان سرمایهگذار در ده ولایت کشور گفت‌وگو شده‌است، که از این میان، تنها هفده درصد پاسخ دهنده‌گان گفته‌اند که با شیوع ویروس کرونا توانسته‌اند به فعالیت‌های شان ادامه بدهند.

شهلا سعادت که مالک شرکت تولیدی «سعادت بانو» است می‌گوید پس از شیوع ویروس کرونا، بخش تولیدی این شرکت را برای تولید ماسک اختصاص داده‌است: «بخش تولیدی صنایع دستی شرکت را به تولید ماسک اختصاص داده‌ایم که روزانه بیش از ۲۵۰۰ماسک تولید می‌کنیم و برنامه بعدی ما توزیع ماسک به مردم است.»

حسینا ضعیفی، رییس یکی از شرکت‌های پروسس و صادارت میوۀ خشک در کابل است. او می‌گوید که اکنون فعالیت شرکتش متوقف شده‌است: «تا حال به شرکت‌های متوسط و کوچک کمکی نشده و هیچ موردی در این بخش در نظر گرفته نشده‌است. و تمام بحرانی که ایجاد شده به دوش خود کمپنی است.»

پیش از این، اتاق پیشه‌وران و دکانداران و صاحبان صنایع نیز از رکود کاروبار شان خبر داده‌اند.

هم‌رسانی کنید