تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در ۴۰ روز گذشته چهار پایه برق از سوی تفنگ‌داران تخریب شده‌اند

شرکت برشنا می‌گوید که در بیشتر از چهل روز  گذشته چهار پایه برق از سوی تقنگ‌داران ناشناس آماج قرار گرفته اند و تخریب شده‌اند.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی برشنا می‌گوید که هشت کارمند ریاست برشنا نیز در این مدت زخمی شده‌اند و معاون حوزه پروان این شرکت نیز جان باخته‌است.

به گفته توحیدی بازسازی پایه‌های تخریب شده برق میلیون‌ها افغانی‌هزینه برداشته‌است: «در تخریب خوشی و آرامی خود را می‌بینند. درحالی که این تاسیسات ملی است، تاسیسات عام المنفعه است و هیچ کس حق ندارند که تاسیسات عام المنفعه را بخاطر اغراض شخصی، فکری، حزبی ویا هر هدفی دیگری که دارند استفاده کنند.»

در همین حال، اعضای خانواده سید مرتضی سروری، معاون حوزه پروان شرکت برشنا که روز سه شنبه همین هفته در یک انفجار در نزدیک پایه برق جان باخت، می‌گویند که باید عاملان این رویداد بازداشت شوند.

داوود، کاکای سید مرتضی گفت: «هیچ‌کسی در راس وظایف افراد مسلکی نیست و اگر است بسیار بی تفاوت. من تعجب به این می‌کنم که شب چهار مراتب انفجار صورت می‌گیرد، فردا باز ساعت یازده روز انفجار دیگر صورت می‌گیرد.»

شماری از باشنده‌گان کابل و عالمان دین می‌گویند که آسیب رساندن به تاسیسات عام‌المنفعه نا بخشودنی است. 

زلمی افغانیار، باشنده کابل گفت: «کسانی که امروز پایه‌های برق را تخریب می‌کنند کسانی هستند که به نیابت به کشورهای همسایه سیاست شان را پایه گذاری می‌کنند و می‌خواهند سیاست کشورهای همسایه را حاکم بسازند.»

عبدالوکیل شایسته، عالم دین نیز بیان داشت: «وحشت ایجاد کردند، دهشت ایجاد کردند و این‌ها باید کشته شوند تا به دیگران پند شوند.»

وزارت امور داخله می‌گوید که تاکنون هفت تن در پیوند به تخریب این پایه‌های برق بازداشت شده‌اند.

سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که افراد بازداشت شده در تبانی با گروه‌های مخالف دولت دست به تخریب این پایه‌های برق زده‌اند.

در ۴۰ روز گذشته چهار پایه برق از سوی تفنگ‌داران تخریب شده‌اند

به گفته شرکت برشنا بازسازی پایه‌های تخریب شده برق میلیون‌ها افغانی‌هزینه برداشته‌است

Thumbnail

شرکت برشنا می‌گوید که در بیشتر از چهل روز  گذشته چهار پایه برق از سوی تقنگ‌داران ناشناس آماج قرار گرفته اند و تخریب شده‌اند.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی برشنا می‌گوید که هشت کارمند ریاست برشنا نیز در این مدت زخمی شده‌اند و معاون حوزه پروان این شرکت نیز جان باخته‌است.

به گفته توحیدی بازسازی پایه‌های تخریب شده برق میلیون‌ها افغانی‌هزینه برداشته‌است: «در تخریب خوشی و آرامی خود را می‌بینند. درحالی که این تاسیسات ملی است، تاسیسات عام المنفعه است و هیچ کس حق ندارند که تاسیسات عام المنفعه را بخاطر اغراض شخصی، فکری، حزبی ویا هر هدفی دیگری که دارند استفاده کنند.»

در همین حال، اعضای خانواده سید مرتضی سروری، معاون حوزه پروان شرکت برشنا که روز سه شنبه همین هفته در یک انفجار در نزدیک پایه برق جان باخت، می‌گویند که باید عاملان این رویداد بازداشت شوند.

داوود، کاکای سید مرتضی گفت: «هیچ‌کسی در راس وظایف افراد مسلکی نیست و اگر است بسیار بی تفاوت. من تعجب به این می‌کنم که شب چهار مراتب انفجار صورت می‌گیرد، فردا باز ساعت یازده روز انفجار دیگر صورت می‌گیرد.»

شماری از باشنده‌گان کابل و عالمان دین می‌گویند که آسیب رساندن به تاسیسات عام‌المنفعه نا بخشودنی است. 

زلمی افغانیار، باشنده کابل گفت: «کسانی که امروز پایه‌های برق را تخریب می‌کنند کسانی هستند که به نیابت به کشورهای همسایه سیاست شان را پایه گذاری می‌کنند و می‌خواهند سیاست کشورهای همسایه را حاکم بسازند.»

عبدالوکیل شایسته، عالم دین نیز بیان داشت: «وحشت ایجاد کردند، دهشت ایجاد کردند و این‌ها باید کشته شوند تا به دیگران پند شوند.»

وزارت امور داخله می‌گوید که تاکنون هفت تن در پیوند به تخریب این پایه‌های برق بازداشت شده‌اند.

سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که افراد بازداشت شده در تبانی با گروه‌های مخالف دولت دست به تخریب این پایه‌های برق زده‌اند.

هم‌رسانی کنید