تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

دهلیز هوایی کابل-جده به‌زودی گشایش می‌یابد

پس‌از دودهلیز هوایی با هند، یک دهلیز هوایی با کازاخستان و یک دهلیز هوایی با ترکیه، پنجمین دهلیز هوایی با عربستان سعودی، تا یک هفته‌ی دیگر گشایش می‌یابد.
 
دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید که در پیوند با این دهلیز، تفاهم‌نامه‌یی میان افغانستان و عربستان سعودی امضاء شده‌است و قرار است در نخستین پرواز، ۵۰۰کیلوگرام زعفران به عربستان سعودی صادر شود.

سمیر رسا، مسؤول روابط عامه دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، گفت: «قراراست که ما یک تفاهم‌نامه‌ی دیگر را با امارات متحده عرب داشته باشیم که نخستین پرواز را ما تلاش می‌کنیم که هفته‌ی آینده به دبی هم انجام بدهیم. در ضمن ما در مرحله‌ی نهایی امضای یک تفاهم‌نامه با اروپا هستیم.»       
 
این دفتر می‌افزاید که در یک سالی‌که از آغاز روند صادرات کشور از راه دهلیزهای هوایی می‌گذرد، افغانستان از این رهگذر، ۵۱میلیون دالر درآمد داشته‌است. 
 
هرچند این روند با اما و اگرها و پرسش‌های بسیاری آغاز شد، اما با گذشت یک سال نه‌تنها متوقف نشد، بل به‌گونه‌ی چشم‌گیری گسترش نیز یافت. 
 
ازسویی دیگر، اتاق تجارت و صنایع به این باور است که دهلیزهای هوایی همچون یک فشار مثبت توانسته‌اند که بازرگانی کشور را از راه زمین نیز بهبود بخشند. 
 
شفیق عطایی، معاون فنی هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: «بدون شک یکی‌از بحث‌هایی را ما داشتیم در خصوص دسترسی به بازارها، موضوع مشکلات زمینی بود که متأسفانه گاه‌گاهی باعث سرگردانی بازرگانان و بخش خصوصی می‌شد. به این مشکل تا حدی زیادی پاسخ گفته شده و مهمترین هدف در قبال تأسیس دهلیزهای هوایی بدون شک دسترسی سهل و کم‌هزینه به بازارها در سطح منطقه و جهان است.»  
 
بربنیاد آمارهای دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، در یک سال پسین در یک صد پرواز (سه‌پرواز به استانبول، پنج‌پرواز به آلماتا و پروازهای دیگر به دهلی نو و ممبیی)، ۲هزار۶۰۰ تن میوه‌های خشک و تازه، گیاه‌های طبی و قالین کشور به بازارهای هند، کازاخستان و ترکیه از راه هوا صادر شده‌اند و هزینه‌های این پروازها برای افغانستان، در حدود یک اعشاریه سه‌میلیون دالر بوده‌است. 

بازرگانی

دهلیز هوایی کابل-جده به‌زودی گشایش می‌یابد

دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید که امارات متحده عرب و اتحادیۀ اروپا، مقصدهای دیگر پروازهای کارگوی کشور خواهند بود. 

Thumbnail

پس‌از دودهلیز هوایی با هند، یک دهلیز هوایی با کازاخستان و یک دهلیز هوایی با ترکیه، پنجمین دهلیز هوایی با عربستان سعودی، تا یک هفته‌ی دیگر گشایش می‌یابد.
 
دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید که در پیوند با این دهلیز، تفاهم‌نامه‌یی میان افغانستان و عربستان سعودی امضاء شده‌است و قرار است در نخستین پرواز، ۵۰۰کیلوگرام زعفران به عربستان سعودی صادر شود.

سمیر رسا، مسؤول روابط عامه دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، گفت: «قراراست که ما یک تفاهم‌نامه‌ی دیگر را با امارات متحده عرب داشته باشیم که نخستین پرواز را ما تلاش می‌کنیم که هفته‌ی آینده به دبی هم انجام بدهیم. در ضمن ما در مرحله‌ی نهایی امضای یک تفاهم‌نامه با اروپا هستیم.»       
 
این دفتر می‌افزاید که در یک سالی‌که از آغاز روند صادرات کشور از راه دهلیزهای هوایی می‌گذرد، افغانستان از این رهگذر، ۵۱میلیون دالر درآمد داشته‌است. 
 
هرچند این روند با اما و اگرها و پرسش‌های بسیاری آغاز شد، اما با گذشت یک سال نه‌تنها متوقف نشد، بل به‌گونه‌ی چشم‌گیری گسترش نیز یافت. 
 
ازسویی دیگر، اتاق تجارت و صنایع به این باور است که دهلیزهای هوایی همچون یک فشار مثبت توانسته‌اند که بازرگانی کشور را از راه زمین نیز بهبود بخشند. 
 
شفیق عطایی، معاون فنی هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: «بدون شک یکی‌از بحث‌هایی را ما داشتیم در خصوص دسترسی به بازارها، موضوع مشکلات زمینی بود که متأسفانه گاه‌گاهی باعث سرگردانی بازرگانان و بخش خصوصی می‌شد. به این مشکل تا حدی زیادی پاسخ گفته شده و مهمترین هدف در قبال تأسیس دهلیزهای هوایی بدون شک دسترسی سهل و کم‌هزینه به بازارها در سطح منطقه و جهان است.»  
 
بربنیاد آمارهای دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، در یک سال پسین در یک صد پرواز (سه‌پرواز به استانبول، پنج‌پرواز به آلماتا و پروازهای دیگر به دهلی نو و ممبیی)، ۲هزار۶۰۰ تن میوه‌های خشک و تازه، گیاه‌های طبی و قالین کشور به بازارهای هند، کازاخستان و ترکیه از راه هوا صادر شده‌اند و هزینه‌های این پروازها برای افغانستان، در حدود یک اعشاریه سه‌میلیون دالر بوده‌است. 

هم‌رسانی کنید