تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ در ثبات منطقه نقش اساسی دارند

رییس جمهور غنی در دومین نشست «روند کابل» راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی مانند «تاپی» را در افغانستان برای ثبات افغانستان و منطقه مهم می‌داند.

وی می‌گوید که این پروژه‌ها اعتماد، یگانگی و همدردی را میان شهروندان کشور نیز بیشتر ساخته است. 

رییس جمهور غنی با قدردانی از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای میانه از بهر همکاری‌های شان درعملی ساختن پروژه‌های «تاپی»، کاسا یک هزار، راه لاجورد و بندر چابهارمی‌گوید که حکومت وحدت ملی تلاش می‌کند که برای توسعه روابط اقتصادی با چین و روسیه نیز کار کند.

 وی پروژه تاپی را نمونه از همکاری میان افغانستان و همسایه‌گان می‌داند.

محمد اشرف غنی، ریییس جمهور، گفت: «در گذشته بعضی به این باور بودند که گویا افغانستان یک کشور منزوی و محاط به خشکه است، که برای ابد در احتیاج دیگران به سر خواهد برد. ولی خوش‌بختانه پروژه‌های جدید منطقه‌یی همان موقعیت افغانستان را که به حیث یک چالش مطرح بود، به یک فرصت طلایی مبدل ساخته است.»

در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که پروژه‌های بزرگ اقتصادی زمینه را برای حمایت مردم از برنامه‌های حکومت فراهم کرده است. 

آنان می‌گویند که عملی شدن این پروژه‌ها کمک کننده‌گان را نیز به کمک‌های بیشتر به حکومت وحدت ملی تشویق خواهند کرد.

محمدعلی مشعل، آگاه امور اقتصادی، گفت: «در اقتصادهای امروزی یک بازیگر بسیار فعال مردم است و یک بازیگر نسبتا فعال دولت‌ها است. پس در این‌جا بحث مردم بسیار اهمیت اساسی دارد. از مناطقی که پروژه تاپی می‌گذرد، اگر مردم همکاری‌های خوب داشته باشند، می‌توانند بخش اعظمی از امنیت راه را تأمین بکنند. می‌توانند سهولت بسیار زیادی را فراهم کنند و عملا می‌توانند در این روند سهم بگیرند.»          

مسوولان انجمن صنایع در کشور می‌گویندکه شماری از بازرگانان تلاش دارند که در کنار بازرگانی 
در بخش تولید نیز سرمایه گذاری کنند.

عبدالجبار صافی، رییس شورای عالی صنایع، گفت: «ما می‌بینیم که در شورای عالی اقتصادی روی پلان‌های بسیار زیادی بحث می‌شود، اما اگر از شورای عالی اقتصادی، از ریاست جمهوری پنج کیلومتر دورتر به پارک‌های صنعتی بیایید و از صاحبان صنایع بپرسید، می‌بینید که به آنان زمین داده نشده است، با مشکل کمبود برق روبرو استند، به منابع مالی دسترسی ندارند و به ویژه از اثر واردات بسیار زیان‌مند شده‌اند.»  

از سویی هم رئیس جمهور در دومین نشست روند کابل با اشاره به نیروی جوان کار در کشور می‌گوید که بخش بزرگی از جمعیت کشور را کارگران جوان تشکیل می‌دهد و تلاش می‌شود که برای کاریابی این جوانان نیز برنامه‌های ریخته شوند.

راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ در ثبات منطقه نقش اساسی دارند

وی با قدردانی از کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای آسیای میانه از بهر همکاری‌های اقتصادی با افغانستان می‌گوید که افغانستان موقف خود را به مثابه چهارراه ترانزیت در منطقه حفظ خواهد کرد. 

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور غنی در دومین نشست «روند کابل» راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی مانند «تاپی» را در افغانستان برای ثبات افغانستان و منطقه مهم می‌داند.

وی می‌گوید که این پروژه‌ها اعتماد، یگانگی و همدردی را میان شهروندان کشور نیز بیشتر ساخته است. 

رییس جمهور غنی با قدردانی از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای میانه از بهر همکاری‌های شان درعملی ساختن پروژه‌های «تاپی»، کاسا یک هزار، راه لاجورد و بندر چابهارمی‌گوید که حکومت وحدت ملی تلاش می‌کند که برای توسعه روابط اقتصادی با چین و روسیه نیز کار کند.

 وی پروژه تاپی را نمونه از همکاری میان افغانستان و همسایه‌گان می‌داند.

محمد اشرف غنی، ریییس جمهور، گفت: «در گذشته بعضی به این باور بودند که گویا افغانستان یک کشور منزوی و محاط به خشکه است، که برای ابد در احتیاج دیگران به سر خواهد برد. ولی خوش‌بختانه پروژه‌های جدید منطقه‌یی همان موقعیت افغانستان را که به حیث یک چالش مطرح بود، به یک فرصت طلایی مبدل ساخته است.»

در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که پروژه‌های بزرگ اقتصادی زمینه را برای حمایت مردم از برنامه‌های حکومت فراهم کرده است. 

آنان می‌گویند که عملی شدن این پروژه‌ها کمک کننده‌گان را نیز به کمک‌های بیشتر به حکومت وحدت ملی تشویق خواهند کرد.

محمدعلی مشعل، آگاه امور اقتصادی، گفت: «در اقتصادهای امروزی یک بازیگر بسیار فعال مردم است و یک بازیگر نسبتا فعال دولت‌ها است. پس در این‌جا بحث مردم بسیار اهمیت اساسی دارد. از مناطقی که پروژه تاپی می‌گذرد، اگر مردم همکاری‌های خوب داشته باشند، می‌توانند بخش اعظمی از امنیت راه را تأمین بکنند. می‌توانند سهولت بسیار زیادی را فراهم کنند و عملا می‌توانند در این روند سهم بگیرند.»          

مسوولان انجمن صنایع در کشور می‌گویندکه شماری از بازرگانان تلاش دارند که در کنار بازرگانی 
در بخش تولید نیز سرمایه گذاری کنند.

عبدالجبار صافی، رییس شورای عالی صنایع، گفت: «ما می‌بینیم که در شورای عالی اقتصادی روی پلان‌های بسیار زیادی بحث می‌شود، اما اگر از شورای عالی اقتصادی، از ریاست جمهوری پنج کیلومتر دورتر به پارک‌های صنعتی بیایید و از صاحبان صنایع بپرسید، می‌بینید که به آنان زمین داده نشده است، با مشکل کمبود برق روبرو استند، به منابع مالی دسترسی ندارند و به ویژه از اثر واردات بسیار زیان‌مند شده‌اند.»  

از سویی هم رئیس جمهور در دومین نشست روند کابل با اشاره به نیروی جوان کار در کشور می‌گوید که بخش بزرگی از جمعیت کشور را کارگران جوان تشکیل می‌دهد و تلاش می‌شود که برای کاریابی این جوانان نیز برنامه‌های ریخته شوند.

هم‌رسانی کنید