Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زعفران هرات به نام‌ کشورهای دیگر به اروپا صادر می‌شود

زعفران هرات به علت نبود زمینه‌های بسته‌بندی معیاری در کشور به‌نام برخی‌از کشورهای دیگر به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

شماری‌از بازرگانان و صاحبان شرکت‌های تولید زعفران در هرات، می‌گویند که برخی‌از بازرگانان، تولیدات زعفران‌شان را به‌گونۀ عمده و با بهای کمتر به بازازهای ترکیه و ایران می‌فرستند و بازرگانان این کشورها پس‌از خریداری زعفران هرات، این گیاه را به‌گونۀ معیاری بسته‌بندی می‌کنند و به نام کشورشان به بازارهای امریکا و اروپا می‌فرستند.

هرات بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ زعفران در کشور است. زعفران این ولایت، از نگاه کیفیت، اکنون در بازارهای جهانی جایگاه نخست را دارد.

انجینیر عبدالشکور، بازرگان، می‌گوید: «اگر بخواهیم بسته‌بندی مدرنی انجام دهیم که دربازارهای امریکا و اروپا به فروش برسد، باید به ترکیه بفرستیم. اکنون زعفران را برای بسته‌بندی به ترکیه می‌فرستیم. که این خود یک چالش بزرگ است.»

کشاورزان برای کشت و گردآوری زعفران، نیاز به آموزش بیشتر دارند تا پس‌از به‌دست‌آمدن این گیاه، برای بسته‌بندی آماده شود.

انجینیر عبدالشکور، بازرگان، می‌افزاید: «یکی از مشکلات عمده که در بخش تولید داریم. نداشتن آگاهی درست از دهقانان از نحوۀ تولید و نحوۀ پروسس است که متأسفانه ما با مکروبی‌شدن زعفران مواجه می‌شویم.»

عبدالخالق خدادادی، تولیدکنندۀ زعفران، می‌گوید: «بعضی سوء استفاده‌ها شده‌است. وقتی زعفران به کشورهای دیگر فرستاده شده، آنان به نام خودشان بسته‌بندی کرده‌اند.»

در کنار نبود معیار‌های لازم برای بسته‌بندی زعفران، گردآوری این گیاه از کشت‌زارها نیز به‌گونۀ معیاری عملی نمی‌شود.

اکنون ایران بیشترین زعفران جهان را تولید می‌کند. یگانه رقیب زعفران ایران در بازارهای جهانی، زعفران هرات است.

زعفران هرات به نام‌ کشورهای دیگر به اروپا صادر می‌شود

هرات بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ زعفران در کشور است. زعفران این ولایت، از نگاه کیفیت، اکنون در بازارهای جهانی جایگاه نخست را دارد

Thumbnail

زعفران هرات به علت نبود زمینه‌های بسته‌بندی معیاری در کشور به‌نام برخی‌از کشورهای دیگر به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

شماری‌از بازرگانان و صاحبان شرکت‌های تولید زعفران در هرات، می‌گویند که برخی‌از بازرگانان، تولیدات زعفران‌شان را به‌گونۀ عمده و با بهای کمتر به بازازهای ترکیه و ایران می‌فرستند و بازرگانان این کشورها پس‌از خریداری زعفران هرات، این گیاه را به‌گونۀ معیاری بسته‌بندی می‌کنند و به نام کشورشان به بازارهای امریکا و اروپا می‌فرستند.

هرات بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ زعفران در کشور است. زعفران این ولایت، از نگاه کیفیت، اکنون در بازارهای جهانی جایگاه نخست را دارد.

انجینیر عبدالشکور، بازرگان، می‌گوید: «اگر بخواهیم بسته‌بندی مدرنی انجام دهیم که دربازارهای امریکا و اروپا به فروش برسد، باید به ترکیه بفرستیم. اکنون زعفران را برای بسته‌بندی به ترکیه می‌فرستیم. که این خود یک چالش بزرگ است.»

کشاورزان برای کشت و گردآوری زعفران، نیاز به آموزش بیشتر دارند تا پس‌از به‌دست‌آمدن این گیاه، برای بسته‌بندی آماده شود.

انجینیر عبدالشکور، بازرگان، می‌افزاید: «یکی از مشکلات عمده که در بخش تولید داریم. نداشتن آگاهی درست از دهقانان از نحوۀ تولید و نحوۀ پروسس است که متأسفانه ما با مکروبی‌شدن زعفران مواجه می‌شویم.»

عبدالخالق خدادادی، تولیدکنندۀ زعفران، می‌گوید: «بعضی سوء استفاده‌ها شده‌است. وقتی زعفران به کشورهای دیگر فرستاده شده، آنان به نام خودشان بسته‌بندی کرده‌اند.»

در کنار نبود معیار‌های لازم برای بسته‌بندی زعفران، گردآوری این گیاه از کشت‌زارها نیز به‌گونۀ معیاری عملی نمی‌شود.

اکنون ایران بیشترین زعفران جهان را تولید می‌کند. یگانه رقیب زعفران ایران در بازارهای جهانی، زعفران هرات است.

هم‌رسانی کنید