Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زنان در ۱۸ سال اخیر ۷۰ میلیون دالر در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان، نشان می‌دهند که پس از سقوط نظام طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، زنان در افغانستان بیش از هفتاد میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بربنیاد این آمارها، در این مدت، در حدود یک هزار و یک صد شرکت و کارخانۀ تولیدی ازسوی این زنان در کشور ایجاد شده‌اند.

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌گوید که ۳۰۰ کارخانه در یک سال اخیر در کشور ایجاد شده‌اند.

به گفتۀ آنان، در حال حاضر در شرکت‌ها و کارخانه‌هایی‌که ازسوی زنان در کشور ایجاد شده‌اند، ۷۷هزار جای کار برای بانوان و مردها فراهم شده‌است.

پرورش اوریاخیل، رییس خدمات توسعه بازرگانی اتاق تجارت وصنایع زنان گفت: «در این سه سال تفاوت زیاد دیده شده است که قبلأ در دیتابیس خود ۶۵۰خانم بازرگان را داشتیم و همین طور در سال گذشته ۸۳۰ و فعلا به ۱۱۵۰خانم رسیده است که ۳۰۰ خانم که تجارت‌های خودرا ثبت کرده‌اند در همین سال بوده است.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان، نشان می‌دهند که ازکُل سرمایه‌گذاری‎های زنان در کشور پنجاه درصد آن در کابل بوده‌اند.

شرکت تولیدی «ترنم استایل» یکی از کارگاه‌های تولید لباس و صنایع دستی در پایتخت است که لباس‎های زنانه و انواع مختلف صنایع دستی را تولید می‌کند.

مسؤولان این کارگاه، می‌گویند که دو سال پیش کار و بار شان را آغاز کرده‌اند و در حال حاضر با ایجاد دو مرکز فروش بزرگ از شیوه‌های فروش کالاها به گونۀ آنلاین نیز استفاده می‌کنند.
حنیفه سلطانی، رییس این شرکت گفت: «بزرگ‌ترین مشکلی که ما داریم، قیمت تکه و مواد اولیه است؛ چون قیمت آن بلند است. وقتی‌که که ما در صنایع دستی استفاده می‌کنیم قیمت آن بلند می‌رود اما کیفیت آن خوب است.»

پیش از این، آمارهایی از مشکلات بیشتر فراراه کار زنان در کشور گزارش شده‌اند اما اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌گوید که زنان با وجود مشکلات زیاد تلاش می‌کنند که تجارت های‌شان را موفق سازند.

بربنیاد آمارها غور، پکتیا، لغمان و ارزگان از ولایت‌هایی اند که کمترین میزان سرمایه‌گذاری زنان در آن‌ها ثبت شده‌اند.

اما بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع زنان، در سال‌های اخیر با درنظرداشت علاقمندی زنان به کسب و کار، حتا در روستاهای دوردست کشور نیز شماری زنان با ایجاد کارخانه‌ها، فارم‌ها، دستگاه‌های تولید وحتا سبزخانه‌ها و باغچه‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌ها رو آورده‌اند.
 

زنان در ۱۸ سال اخیر ۷۰ میلیون دالر در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌گوید که ۳۰۰ کارخانه در یک سال اخیر در کشور ایجاد شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان، نشان می‌دهند که پس از سقوط نظام طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، زنان در افغانستان بیش از هفتاد میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بربنیاد این آمارها، در این مدت، در حدود یک هزار و یک صد شرکت و کارخانۀ تولیدی ازسوی این زنان در کشور ایجاد شده‌اند.

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌گوید که ۳۰۰ کارخانه در یک سال اخیر در کشور ایجاد شده‌اند.

به گفتۀ آنان، در حال حاضر در شرکت‌ها و کارخانه‌هایی‌که ازسوی زنان در کشور ایجاد شده‌اند، ۷۷هزار جای کار برای بانوان و مردها فراهم شده‌است.

پرورش اوریاخیل، رییس خدمات توسعه بازرگانی اتاق تجارت وصنایع زنان گفت: «در این سه سال تفاوت زیاد دیده شده است که قبلأ در دیتابیس خود ۶۵۰خانم بازرگان را داشتیم و همین طور در سال گذشته ۸۳۰ و فعلا به ۱۱۵۰خانم رسیده است که ۳۰۰ خانم که تجارت‌های خودرا ثبت کرده‌اند در همین سال بوده است.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان، نشان می‌دهند که ازکُل سرمایه‌گذاری‎های زنان در کشور پنجاه درصد آن در کابل بوده‌اند.

شرکت تولیدی «ترنم استایل» یکی از کارگاه‌های تولید لباس و صنایع دستی در پایتخت است که لباس‎های زنانه و انواع مختلف صنایع دستی را تولید می‌کند.

مسؤولان این کارگاه، می‌گویند که دو سال پیش کار و بار شان را آغاز کرده‌اند و در حال حاضر با ایجاد دو مرکز فروش بزرگ از شیوه‌های فروش کالاها به گونۀ آنلاین نیز استفاده می‌کنند.
حنیفه سلطانی، رییس این شرکت گفت: «بزرگ‌ترین مشکلی که ما داریم، قیمت تکه و مواد اولیه است؛ چون قیمت آن بلند است. وقتی‌که که ما در صنایع دستی استفاده می‌کنیم قیمت آن بلند می‌رود اما کیفیت آن خوب است.»

پیش از این، آمارهایی از مشکلات بیشتر فراراه کار زنان در کشور گزارش شده‌اند اما اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌گوید که زنان با وجود مشکلات زیاد تلاش می‌کنند که تجارت های‌شان را موفق سازند.

بربنیاد آمارها غور، پکتیا، لغمان و ارزگان از ولایت‌هایی اند که کمترین میزان سرمایه‌گذاری زنان در آن‌ها ثبت شده‌اند.

اما بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع زنان، در سال‌های اخیر با درنظرداشت علاقمندی زنان به کسب و کار، حتا در روستاهای دوردست کشور نیز شماری زنان با ایجاد کارخانه‌ها، فارم‌ها، دستگاه‌های تولید وحتا سبزخانه‌ها و باغچه‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌ها رو آورده‌اند.
 

هم‌رسانی کنید