تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'سالانه ۵۵۰میلیون افغانی پول برق را مخالفان مسلح گردآوری می‌کنند'

شرکت برشنا، می‌گوید که سالانه در حدود ۵۵۰ میلیون افغانی پول برق را مخالفان مسلح گردآوری می‌کنند.

به گفتۀ امان الله غالب، رییس شرکت برشنا این پول‌ها در ۳۲ ولسوالی در ولایت‌های فاریاب، هرات، کندز، بغلان و هلمند از سوی مخالفان مسلح گردآوری می‌شوند – ولسوالی‌هایی که این نهاد قادر نیست بدلیل تهدیدهای امنیتی این پول‌ها را خود گردآوری کند.

آقای غالب می‌افزاید که شماری ولسوالی‌هایی که مخالفان مسلح در آن‌ها پول برق را گردآوری می‌کنند، امسال افزایش یافته‌است: «قسمی‌که به شما پیش از این هم گفتم، در حدود ۳۲ ولسوالی هستند که ما نمی‌توانیم از آن‌ها پول گردآوری کنیم و این همه را ما در ضایعات درآمدهای مان حساب می‎کنیم.»

همزمان با این، رییس شرکت برشنا تأکید دارد که امسال نهادهای دولتی از رهگذر نپرداختن پول برق در حدود شش میلیارد افغانی بدهکار هستند و از این میان دونیم میلیارد افغانی بدهی‌های امسال به وزارت‌های دفاع و داخله بر می‌گردد.

وی می‌گوید که اگر بخشی از این پول‌ها پرداخته نشود، احتمال دارد که سال آینده شرکت برشنا زیان ببیند: «از شش میلیارد افغانی بدهی‌های امسال در نهادهای دولتی، دو و نیم میلیارد افغانی آن مربوط به وزارت‌های داخله و دفاع هستند و ما از حکومت می‌خواهیم که این پول را برای ما بدهد تا ما در سال آینده با مشکل و یا رکود روبه‌رو نشویم.»

جلال‌الدین سعید، عضو هیئت نظارت بر شرکت‌های دولتی نیز گفت: «ما برق را می‌خریم و شرکت برشنا ناگزیر است که در بدل برقی‌که به مردم توزیع می‌کند پول گردآوری کند؛ ما می‌خواهیم که مردم و نهادهای دولتی پول‌های مصرف برق شان را بدهند.»
 
مسؤولان شرکت برشنا، می‌گویند از آن‌جا که این شرکت در سال آینده به ارزش بیست میلیون دالر برق باید از بند کجکی خریداری کند و نیز بیست میلیون دالر را به برق حرارتی در مزارشریف بپردازد، ضرورت است قرضه‌های این شرکت گردآوری شوند.

به گفتۀ این مسؤولان، این شرکت در سال جاری تنها توانسته مصارف خودش را بدست آورد.

'سالانه ۵۵۰میلیون افغانی پول برق را مخالفان مسلح گردآوری می‌کنند'

مخالفان مسلح، در ۳۲ ولسوالی در پنج ولایت پول برق را گردآوری می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا، می‌گوید که سالانه در حدود ۵۵۰ میلیون افغانی پول برق را مخالفان مسلح گردآوری می‌کنند.

به گفتۀ امان الله غالب، رییس شرکت برشنا این پول‌ها در ۳۲ ولسوالی در ولایت‌های فاریاب، هرات، کندز، بغلان و هلمند از سوی مخالفان مسلح گردآوری می‌شوند – ولسوالی‌هایی که این نهاد قادر نیست بدلیل تهدیدهای امنیتی این پول‌ها را خود گردآوری کند.

آقای غالب می‌افزاید که شماری ولسوالی‌هایی که مخالفان مسلح در آن‌ها پول برق را گردآوری می‌کنند، امسال افزایش یافته‌است: «قسمی‌که به شما پیش از این هم گفتم، در حدود ۳۲ ولسوالی هستند که ما نمی‌توانیم از آن‌ها پول گردآوری کنیم و این همه را ما در ضایعات درآمدهای مان حساب می‎کنیم.»

همزمان با این، رییس شرکت برشنا تأکید دارد که امسال نهادهای دولتی از رهگذر نپرداختن پول برق در حدود شش میلیارد افغانی بدهکار هستند و از این میان دونیم میلیارد افغانی بدهی‌های امسال به وزارت‌های دفاع و داخله بر می‌گردد.

وی می‌گوید که اگر بخشی از این پول‌ها پرداخته نشود، احتمال دارد که سال آینده شرکت برشنا زیان ببیند: «از شش میلیارد افغانی بدهی‌های امسال در نهادهای دولتی، دو و نیم میلیارد افغانی آن مربوط به وزارت‌های داخله و دفاع هستند و ما از حکومت می‌خواهیم که این پول را برای ما بدهد تا ما در سال آینده با مشکل و یا رکود روبه‌رو نشویم.»

جلال‌الدین سعید، عضو هیئت نظارت بر شرکت‌های دولتی نیز گفت: «ما برق را می‌خریم و شرکت برشنا ناگزیر است که در بدل برقی‌که به مردم توزیع می‌کند پول گردآوری کند؛ ما می‌خواهیم که مردم و نهادهای دولتی پول‌های مصرف برق شان را بدهند.»
 
مسؤولان شرکت برشنا، می‌گویند از آن‌جا که این شرکت در سال آینده به ارزش بیست میلیون دالر برق باید از بند کجکی خریداری کند و نیز بیست میلیون دالر را به برق حرارتی در مزارشریف بپردازد، ضرورت است قرضه‌های این شرکت گردآوری شوند.

به گفتۀ این مسؤولان، این شرکت در سال جاری تنها توانسته مصارف خودش را بدست آورد.

هم‌رسانی کنید