تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

سال خوب برای کشاورزان تربوز در فراه

وزارت زراعت و آبیاری کشور، از افزایش پنج درصدی حاصلات و درآمد  چهار میليارد افغانى از رهگذر  فروش تربوز در سال روان در ولایت فراه، خبر می دهد.

این وزارت گفته است که پیشبینی می شود امسال حاصلات تربوز در فراه  ٥٧٨٠٠٠ تُن باشد، که نسبت به سال گذشته پنج در صد افزایش را نشان می دهد.

به گفته وزارت  با توجه به مساعد بودن اقلیم و پر حاصل بودن مزارع در فراه، تخمین زده می شود که حاصل فی هکتار از مزارع تربوز در آن ولایت، ٣٤ تُن خواهد بود.

وزارت زراعت می‌گوید که امسال کشاورزان ، بیش از چهار میلیارد افغانی از بهر فروش تربوز در این ولایت درآمد خواهند داشت.

مسؤولان وزارت زراعت وآبیاری می افزایند که این وزارت برنامه های بزرگی را برای آبیاری زمین های زراعتی درشماری ازولایت ها روی دست گرفته است.

بازرگانی

سال خوب برای کشاورزان تربوز در فراه

امسال کشاورزان ولایت فراه ، بیش از چهار میلیارد افغانی از بهر فروش تربوز در این ولایت درآمد خواهند داشت.

Thumbnail

وزارت زراعت و آبیاری کشور، از افزایش پنج درصدی حاصلات و درآمد  چهار میليارد افغانى از رهگذر  فروش تربوز در سال روان در ولایت فراه، خبر می دهد.

این وزارت گفته است که پیشبینی می شود امسال حاصلات تربوز در فراه  ٥٧٨٠٠٠ تُن باشد، که نسبت به سال گذشته پنج در صد افزایش را نشان می دهد.

به گفته وزارت  با توجه به مساعد بودن اقلیم و پر حاصل بودن مزارع در فراه، تخمین زده می شود که حاصل فی هکتار از مزارع تربوز در آن ولایت، ٣٤ تُن خواهد بود.

وزارت زراعت می‌گوید که امسال کشاورزان ، بیش از چهار میلیارد افغانی از بهر فروش تربوز در این ولایت درآمد خواهند داشت.

مسؤولان وزارت زراعت وآبیاری می افزایند که این وزارت برنامه های بزرگی را برای آبیاری زمین های زراعتی درشماری ازولایت ها روی دست گرفته است.

هم‌رسانی کنید