تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرنوشت نامعلوم فرآورده‌های کشاورزی کشور در پی بسته‌شدن ‌راه‌ها

موسم صادرات میوه‌ها و سبزی‌های تازه افغانستان در حالی فرا می‌رسد که تمامی راه‌ها به‌روی صادرات کشور بسته استند. 

اتحادیه بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌های تازه هشدار می‌دهد که باغداران و کشاورزان کشور امسال سخت زیانمند خواهند شد. 

هرچند روند واردات کالاها از بندرهای گونه‌گون ادامه دارد، اما دهلیزهای زمینی و هوایی از بهر نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا به‌روی صادرات کشور بسته شده‌اند.

فرآورده‌‌های کشاورزی و باغی، یگانه منبع درآمد بخش زیادی از شهروندان کشور است و امکاناتی برای نگهداری آن‌ها نیز در کشور وجود ندارد. 

اختر محمد، رییس اتحادیه بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌های تاز‌ه گفت: «پارسال با آن‌که راه‌ها باز بود  در روند صادرات مشکلات را داشتیم، امسال اگر این راه‌ها بند باشد و مسایل قرنطین باشد،‌ صادرات ما مکمل به صفر خواهد رسید و تمام دهاقین، باغداران و دکانداران متضرر می‌شوند.»

در همین حال وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که روی آماده‌سازی طرحی برای رسیده‌گی فوری به این مشکل باغداران و کشاورزان کار می‌کند. 

هرچند برنامه‌های این وزارت ظاهرا زمانگیر به نظر می‌رسند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری اظهار داشت: «سردخانه‌های متوسط، مراکز برای جمع آوری یا پروسس میوه‌های خشک و از جمعه تقویت سکتور خصوصی به منظور پروسس میوه‌های تازه در داخل کشور طرح حکومت در سال جاری است.» 

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تا پیش از بسته شدن راه‌ها، صادرات کشور با افزایش یازده درصدی به همراه شده بود اما این روند دیگر متوقف شده‌است. 

امین بابک، رییس روابط عامه و مطبوعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «هدفی را که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای سال ۲۰۲۰ میلادی تعیین کرده بود بیش از یک و نیم میلیارد دالر بود که متأسفانه بحران ویروس کرونا این مسئله را آسیب پذیر ساخت.»    

باغدارانی که سال گذشته در بخش‌هایی از کشور به ویژه ولایت فراه از بهر نبود بازار مناسب به فرآورده‌های شان ناگزیر شدند فرآورده‌های شان را به روی جاده‌ها بریزند، امسال با تهدید بیشتری روبه‌رو استند.

سرنوشت نامعلوم فرآورده‌های کشاورزی کشور در پی بسته‌شدن ‌راه‌ها

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تا پیش از بسته شدن راه‌ها، صادرات کشور با افزایش یازده درصدی به همراه شده بود. 

تصویر بندانگشتی

موسم صادرات میوه‌ها و سبزی‌های تازه افغانستان در حالی فرا می‌رسد که تمامی راه‌ها به‌روی صادرات کشور بسته استند. 

اتحادیه بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌های تازه هشدار می‌دهد که باغداران و کشاورزان کشور امسال سخت زیانمند خواهند شد. 

هرچند روند واردات کالاها از بندرهای گونه‌گون ادامه دارد، اما دهلیزهای زمینی و هوایی از بهر نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا به‌روی صادرات کشور بسته شده‌اند.

فرآورده‌‌های کشاورزی و باغی، یگانه منبع درآمد بخش زیادی از شهروندان کشور است و امکاناتی برای نگهداری آن‌ها نیز در کشور وجود ندارد. 

اختر محمد، رییس اتحادیه بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌های تاز‌ه گفت: «پارسال با آن‌که راه‌ها باز بود  در روند صادرات مشکلات را داشتیم، امسال اگر این راه‌ها بند باشد و مسایل قرنطین باشد،‌ صادرات ما مکمل به صفر خواهد رسید و تمام دهاقین، باغداران و دکانداران متضرر می‌شوند.»

در همین حال وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که روی آماده‌سازی طرحی برای رسیده‌گی فوری به این مشکل باغداران و کشاورزان کار می‌کند. 

هرچند برنامه‌های این وزارت ظاهرا زمانگیر به نظر می‌رسند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری اظهار داشت: «سردخانه‌های متوسط، مراکز برای جمع آوری یا پروسس میوه‌های خشک و از جمعه تقویت سکتور خصوصی به منظور پروسس میوه‌های تازه در داخل کشور طرح حکومت در سال جاری است.» 

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تا پیش از بسته شدن راه‌ها، صادرات کشور با افزایش یازده درصدی به همراه شده بود اما این روند دیگر متوقف شده‌است. 

امین بابک، رییس روابط عامه و مطبوعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «هدفی را که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای سال ۲۰۲۰ میلادی تعیین کرده بود بیش از یک و نیم میلیارد دالر بود که متأسفانه بحران ویروس کرونا این مسئله را آسیب پذیر ساخت.»    

باغدارانی که سال گذشته در بخش‌هایی از کشور به ویژه ولایت فراه از بهر نبود بازار مناسب به فرآورده‌های شان ناگزیر شدند فرآورده‌های شان را به روی جاده‌ها بریزند، امسال با تهدید بیشتری روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید