تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرآورده‌های انار در بلخ افزایش یافته‌است

ریاست زراعت بلخ روزشنبه (۴عقرب) می‌گوید که امسال فرآورده‌های انار در این ولایت تا چهل درصد افزایش یافته‌است.

ذبیح‌الله ذوبین، آمر امور زراعتی این نهاد می‌گوید که امسال باغ‌داران ولایت بلخ توانستند که صدها تن انار را برداشت کنند.

وی، می‌افزاید که بخشی از این میوه‌ها به کشورهای هند، پاکستان، امارات متحده عربی و نیز شماری از کشورهای اروپایی صادر می‌شوند.

او گفت که در ولسوالی خلم ولایت بلخ بر گستره‌ی ۳۶۰۰ هکتار زمین درخت‌های انار کاشته شده‌است، او می‌افزاید که: «ما ثبت داریم که از یک جریب زمین که دوهزار متر مربع می‌شود باغ‌دار ما توانسته که تا چهارصد هزار افغانی حاصل به دست بیاورند.»

محمداسحاق یکی از باغ‌داران ولسوالی خلم می‌گوید که از هر جریب زمین تا ۶۰۰ سیر انار را برداشت می‌کنند. وی، از افزایش حاصلات انار‌شان خرسند به نظر می‌رسد: «یک جریب زمین کسی داشته باشد که انار بکند، انار حاصل کند ششصد سیر انار می‌کند.»

شماری از باغ‌داران ولایت بلخ می‌گویند که شیوه‌های درست کاشتن درخت‌های میوه و نیز چگونگی نگهداری آنرا به گونه‌ی حرفه‌یی آموزش دیده‌اند که این کار در افزایش فرآورده‌های کشاورزی آنان اثر گذار‌است.

محمدسرور، باغ‌دار می‌گوید: «ما سه مشکل داریم، یکی آب، دیگر اینکه آفت می‌زند و سومی هم نبود سرخانه. یک سیر انار ما فعلا صد افغانی است اما در ماه های جدی، حمل و ثور تا هفت‌صد افغانی افزایش می‌یابد.»

در این میان، آمر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ می‌پذیرد که کمبود سردخانه‌ها برای باغ‌داران یک مشکل بنیادی‌است، اما از تلاش‌ها برای حل این معضل خبر می‌دهد: «وزارت زراعت برای باغ‌داران انار ولسوالی خلم هفت سردخانه صفری را فعال سازد و عملا به بهره‌برداری سپرده شده‌است.»

روستای تاشقرغان ولسوالی خلم ولایت بلخ بیش‌ترین درخت‌های انار در حوزه‌ی شمال‌کشور را داراست. انار این منطقه شهرت داخلی و خارجی دارد و بیش‌تر در بازارهای داخلی به فروش می‌رسد. بخشی از این انار به هند، پاکستان و ازبکستان صادر می‌شود.

فرآورده‌های انار در بلخ افزایش یافته‌است

آمر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ می‌پذیرد که کمبود سردخانه‌ها برای باغ‌داران یک مشکل بنیادی‌است.

Thumbnail

ریاست زراعت بلخ روزشنبه (۴عقرب) می‌گوید که امسال فرآورده‌های انار در این ولایت تا چهل درصد افزایش یافته‌است.

ذبیح‌الله ذوبین، آمر امور زراعتی این نهاد می‌گوید که امسال باغ‌داران ولایت بلخ توانستند که صدها تن انار را برداشت کنند.

وی، می‌افزاید که بخشی از این میوه‌ها به کشورهای هند، پاکستان، امارات متحده عربی و نیز شماری از کشورهای اروپایی صادر می‌شوند.

او گفت که در ولسوالی خلم ولایت بلخ بر گستره‌ی ۳۶۰۰ هکتار زمین درخت‌های انار کاشته شده‌است، او می‌افزاید که: «ما ثبت داریم که از یک جریب زمین که دوهزار متر مربع می‌شود باغ‌دار ما توانسته که تا چهارصد هزار افغانی حاصل به دست بیاورند.»

محمداسحاق یکی از باغ‌داران ولسوالی خلم می‌گوید که از هر جریب زمین تا ۶۰۰ سیر انار را برداشت می‌کنند. وی، از افزایش حاصلات انار‌شان خرسند به نظر می‌رسد: «یک جریب زمین کسی داشته باشد که انار بکند، انار حاصل کند ششصد سیر انار می‌کند.»

شماری از باغ‌داران ولایت بلخ می‌گویند که شیوه‌های درست کاشتن درخت‌های میوه و نیز چگونگی نگهداری آنرا به گونه‌ی حرفه‌یی آموزش دیده‌اند که این کار در افزایش فرآورده‌های کشاورزی آنان اثر گذار‌است.

محمدسرور، باغ‌دار می‌گوید: «ما سه مشکل داریم، یکی آب، دیگر اینکه آفت می‌زند و سومی هم نبود سرخانه. یک سیر انار ما فعلا صد افغانی است اما در ماه های جدی، حمل و ثور تا هفت‌صد افغانی افزایش می‌یابد.»

در این میان، آمر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ می‌پذیرد که کمبود سردخانه‌ها برای باغ‌داران یک مشکل بنیادی‌است، اما از تلاش‌ها برای حل این معضل خبر می‌دهد: «وزارت زراعت برای باغ‌داران انار ولسوالی خلم هفت سردخانه صفری را فعال سازد و عملا به بهره‌برداری سپرده شده‌است.»

روستای تاشقرغان ولسوالی خلم ولایت بلخ بیش‌ترین درخت‌های انار در حوزه‌ی شمال‌کشور را داراست. انار این منطقه شهرت داخلی و خارجی دارد و بیش‌تر در بازارهای داخلی به فروش می‌رسد. بخشی از این انار به هند، پاکستان و ازبکستان صادر می‌شود.

هم‌رسانی کنید