تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرا رسیدن زودهنگام زمستان؛ افغانستان به ۳۰ میلیون دالر نیاز دارد

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادها، می‌گوید که برای آماده‌گی‌های زمستانی و نیز برای رسیده‌گی به کسانی که از رویدادهای طبیعی زمستان امسال زیانمند خواهند شد، به سی میلیون دالر نیاز است.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادها می‌گوید که زمستان امسال که زودتر از سال‌های گذشته فرا رسیده‌است، طولانی‌تر خواهد بود.

او در این باره افزود: «وضعیت جوی که فعلأ مسلط شده بر جغرافیای افغانستان، قابل پیش بینی بود. تحلیل وضعیت جوی نشان می‌داد که زمستان زودتر می‌رسد و یک مقدار هم طلانی تر خواهد بود. به این خاطر ما یک پلان را برای مقابله با حوادث طبیعی آماده ساخته بودیم که خوشبختانه دیروز در کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث طبیعی تصویب شد.»

در کمتر از یک هفتۀ پسین، سالنگ‌ها گواه برف‌باری‌های سنگین بودند و نیز سیلاب‌ها چندین خانه را در برخی از ولسوالی‌های شمال کابل ویران کردند.

از سویی دیگر، ریزش بی‌پیشینۀ ژاله در کابل و شماری از ولایت‌ها، باغداران را سخت زیانمند ساخته‌است.

در چنین اوضاعی، همانند حکومت افغانستان، کمک کننده‌گان بیرونی نیز بیش از همه نگران چگونگی رسیده‌گی به بیجا شده‌گان داخلی استند.

به روز دوشنبه (۱۵میزان) سفارت جاپان در کابل از کمک‌های تازۀ این کشور به افغانستان خبر داد که قرار است از سوی برنامۀ غذایی جهان هزینه شوند.

یوشیاکی تاکاهاشی، کاردار سفارت جاپان در افغانستان گفت: «آفت‌های طبیعی و آفت‌های ساخته و پرداخته دست انسان‌ها در مجموع دو میلیون تن را در این کشور بیجا ساخته‌اند که برای ادامۀ زنده‌گی شان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با در نظرداشت این وضع دولت جاپان تصمیم گرفت که کمک‌های خوراکی را به ارزش ۳۰۰میلیون ین، فراهم سازد.»

زلاتان میلیسیچ، رییس برنامه غذایی جهان در افغانستان نیز گفت: «با این کمک‌های تازۀ دولت جاپان، برنامۀ غذایی جهان خواهد توانست با فراهم ساختن خوراکه های حیاتی، برای بیش از ۱۷۰هزار تن کمک رسانی کند. بیجا شده‌گان جنگ‌ها و رویدادهای طبیعی، زنان باردار، مادران شیرده و کودکانی که از تغذیه بد رنج می‌برند، بیشتر از این کمک‌‎ها بهره خواهند برد.»

خرید سه هزار تن گندم مشمول این کمک‌های تازۀ جاپان است که پس از پردازش و تولید آرد غنی شده با دیگر خوراکه‌های ضروری در دسترس بیجا شده‌گان قرار خواهند گرفت.
 

فرا رسیدن زودهنگام زمستان؛ افغانستان به ۳۰ میلیون دالر نیاز دارد

به روز دوشنبه (۱۵میزان) سفارت جاپان در کابل از کمک‌های تازۀ این کشور به افغانستان خبر داد که قرار است از سوی برنامۀ غذایی جهان هزینه شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادها، می‌گوید که برای آماده‌گی‌های زمستانی و نیز برای رسیده‌گی به کسانی که از رویدادهای طبیعی زمستان امسال زیانمند خواهند شد، به سی میلیون دالر نیاز است.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادها می‌گوید که زمستان امسال که زودتر از سال‌های گذشته فرا رسیده‌است، طولانی‌تر خواهد بود.

او در این باره افزود: «وضعیت جوی که فعلأ مسلط شده بر جغرافیای افغانستان، قابل پیش بینی بود. تحلیل وضعیت جوی نشان می‌داد که زمستان زودتر می‌رسد و یک مقدار هم طلانی تر خواهد بود. به این خاطر ما یک پلان را برای مقابله با حوادث طبیعی آماده ساخته بودیم که خوشبختانه دیروز در کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث طبیعی تصویب شد.»

در کمتر از یک هفتۀ پسین، سالنگ‌ها گواه برف‌باری‌های سنگین بودند و نیز سیلاب‌ها چندین خانه را در برخی از ولسوالی‌های شمال کابل ویران کردند.

از سویی دیگر، ریزش بی‌پیشینۀ ژاله در کابل و شماری از ولایت‌ها، باغداران را سخت زیانمند ساخته‌است.

در چنین اوضاعی، همانند حکومت افغانستان، کمک کننده‌گان بیرونی نیز بیش از همه نگران چگونگی رسیده‌گی به بیجا شده‌گان داخلی استند.

به روز دوشنبه (۱۵میزان) سفارت جاپان در کابل از کمک‌های تازۀ این کشور به افغانستان خبر داد که قرار است از سوی برنامۀ غذایی جهان هزینه شوند.

یوشیاکی تاکاهاشی، کاردار سفارت جاپان در افغانستان گفت: «آفت‌های طبیعی و آفت‌های ساخته و پرداخته دست انسان‌ها در مجموع دو میلیون تن را در این کشور بیجا ساخته‌اند که برای ادامۀ زنده‌گی شان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با در نظرداشت این وضع دولت جاپان تصمیم گرفت که کمک‌های خوراکی را به ارزش ۳۰۰میلیون ین، فراهم سازد.»

زلاتان میلیسیچ، رییس برنامه غذایی جهان در افغانستان نیز گفت: «با این کمک‌های تازۀ دولت جاپان، برنامۀ غذایی جهان خواهد توانست با فراهم ساختن خوراکه های حیاتی، برای بیش از ۱۷۰هزار تن کمک رسانی کند. بیجا شده‌گان جنگ‌ها و رویدادهای طبیعی، زنان باردار، مادران شیرده و کودکانی که از تغذیه بد رنج می‌برند، بیشتر از این کمک‌‎ها بهره خواهند برد.»

خرید سه هزار تن گندم مشمول این کمک‌های تازۀ جاپان است که پس از پردازش و تولید آرد غنی شده با دیگر خوراکه‌های ضروری در دسترس بیجا شده‌گان قرار خواهند گرفت.
 

هم‌رسانی کنید