تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متوقف شدن پروژۀ ۲۵ میلیون پوندی به دلیل مداخلۀ حکومت

يک پروژۀ ۲۵ میلیون پوندی برنامۀ رُشد سرمایه گذاری‌ها در کشور به علت آنچه که مداخلۀ حکومت در کار یک نهاد غیر دولتی گفته شده است، متوقف شده است.

برنامۀ حرکت که از سوی بریتانیا و سویدن در افغانستان تمویل می‌شود، رهبری بورد آن به گونۀ گروهی به علت این مداخلۀ حکومت از مقام‌های شان کناره‌گیری کرده‌اند.

نهاد تسهیل سرمایه گذاری‌ها یا «حرکت» شش عضو هیئت مدیره داشت که کریم خواجه مسؤول شرکت روشن، ملالی وصیل، تمیم سمیعی، داوید کریچتون و سیمون وایت از نزدیک به هشت سال هیئت رهبری بورد حرکت را برعهده داشته اند و سنزار کاکر از بیش ازیک سال به رهبری این بورد پیوسته است.

اما در پیامی که در صفحۀ انترنتی ادارۀ حرکت پخش شده است، آمده است که تمام هیئت مدیرۀ این نهاد، به علت دخالت‌های بیرونی افغان در کار این نهاد از کارهای شان کناره گیری کرده‌اند.

نهاد حرکت در این چنین نظر داده است: «ما اخیراً شاهد د خالت‌های مستقیم و فشارهایی از منابع افغان خارج از ادارۀ مان بوده‌ایم که میخواهند استقلالیت ما را متأثر سازند.»

این نهاد در ادامۀ این پیام نوشته است: «ادامۀ کار ما با چنین مداخله‌ها به معنای به معامله گرفتن ارزش‌هایی است، که ما به آن‌ها پابند هستیم، بنابر این ما به جز از استعفاء و دادن فرصت بررسی دوباره به همکاران حرکت، هیچ گزینۀ دیگری نداریم.»

قدیر بهمن، رییس اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «یک سلسله مشکلات تخنیکی بود که به بیرون بروز کرد و حکومت در آن مداخله کرده که در نتیجۀ آن تمام اعضای بورد حرکت استعفاء داده اند، چون هر نهاد دولتی اگر مداخله می‌کند در کار یک نهاد مستقل بناءً استقلالیت این از بین می‌رود.»

برخی از منابع علت استعفاء دسته جمعی اعضای بورد حرکت را مداخلۀ حکومت در گماشته شدن رییس اجرائیۀ این بورد گفته‌اند.

این منابع گفته‌اند که ملالی وصیل، که از اعضای پیشین بورد و کاندید ریاست اجرائیۀ حرکت بود، با گماشته شدن یک فرد دیگر به مثابۀ رییس تازۀ این نهاد از سوی اعضای بورد حرکت مخالفت کرده و به نهادهای حکومتی از جمله وزارت مالیه شکایت کرده است.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، مداخله در کار این نهاد را رد می کند، اما از ملالی واصل پشتیبانی می‌کند.

آقای عبدالرحیم‌زی به طلوع‌نیوز گفت: «انتخاب رییس اجرائیۀ حرکت از صلاحیت‌های این نهاد است ووزارت مالیه در آن کدام نقش ندارد و اگر از ما کسی نظر بخواهد و یا در استخدام انتخاب آن نقش می‌داشتیم طبعاً مطابق پالیسی بزرگ حکومت افغانستان که از خانم‌های مجرب و تحصیل کرده حمایت می‌کند، از یک خانم مجرب و تحصیل کرده حمایت می‌کردیم.»

مرحلۀ دوم برای تمویل برنامه‌های ادارۀ حرکت با تعهد ۲۵ میلیون پوند از کمک‌های بریتانیا سال گذشتۀ میلادی آغاز شد.

سفارت بریتانیا پذیرفته است که پس از استعفای هیئت مدیرۀ ادارۀ حرکت، بریتانیا بودجۀ این اداره را به حالت تعلیق درآورده است.

سفارت بریتانیا در کابل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «بودجه به طور مؤقت پس از استعفای هیئت مدیره و مدیر عامل به حالت تعلیق درآمده است و ادارۀ توسعۀ جهانی بریتانیا اتهام‌ها و ادعاها را در این بخش جدی می‌گیرد و آن را به گونۀ کامل بررسی خواهد کرد. بریتانیا به سرمایه گزاری در بخش اصلاحات و فراهم‌سازی سهولت‌های رُشد بخش خصوصی در افغانستان متعهد است و حرکت همچنان یک همکار کلیدی ما برای رُشد سرمایه گزاری‌ها در افغانستان باقی خواهد ماند و ما برای از سرگیری کار مان با این اداره برنامه‌ریزی می‌کنیم.»

سید جاوید اندیش سرمایه گذار گفت: «باید در حالتی قرار نگیرد که سبب توقف چنین فعالیت‌های خوب در کشور شود، یعنی حکوت بسیار زیاد کارهای دیگر دارد که باید روی آن‌ها تمرکز کند و این اداره یک ادارۀ بسیار خوب است؛ در افغانستان باید روی کار دوبارۀ آن تمرکز شود.»

ادارۀ تسهیل سرمایه گذاری‌ها یا «حرکت» که به هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و رُشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است، تا کنون در چارچوب آن ده‌ها پروژه در بخش اصلاحات قوانین مهم بازرگانی و ایجاد فضای لازم سرمایه‌گذاری در کشور عملی شده‌اند.

متوقف شدن پروژۀ ۲۵ میلیون پوندی به دلیل مداخلۀ حکومت

برنامۀ حرکت که از سوی بریتانیا و سویدن در افغانستان تمویل می‌شود، رهبری بورد آن به گونۀ گروهی به علت این مداخلۀ حکومت از مقام‌های شان کناره‌گیری کرده‌اند.

Thumbnail

يک پروژۀ ۲۵ میلیون پوندی برنامۀ رُشد سرمایه گذاری‌ها در کشور به علت آنچه که مداخلۀ حکومت در کار یک نهاد غیر دولتی گفته شده است، متوقف شده است.

برنامۀ حرکت که از سوی بریتانیا و سویدن در افغانستان تمویل می‌شود، رهبری بورد آن به گونۀ گروهی به علت این مداخلۀ حکومت از مقام‌های شان کناره‌گیری کرده‌اند.

نهاد تسهیل سرمایه گذاری‌ها یا «حرکت» شش عضو هیئت مدیره داشت که کریم خواجه مسؤول شرکت روشن، ملالی وصیل، تمیم سمیعی، داوید کریچتون و سیمون وایت از نزدیک به هشت سال هیئت رهبری بورد حرکت را برعهده داشته اند و سنزار کاکر از بیش ازیک سال به رهبری این بورد پیوسته است.

اما در پیامی که در صفحۀ انترنتی ادارۀ حرکت پخش شده است، آمده است که تمام هیئت مدیرۀ این نهاد، به علت دخالت‌های بیرونی افغان در کار این نهاد از کارهای شان کناره گیری کرده‌اند.

نهاد حرکت در این چنین نظر داده است: «ما اخیراً شاهد د خالت‌های مستقیم و فشارهایی از منابع افغان خارج از ادارۀ مان بوده‌ایم که میخواهند استقلالیت ما را متأثر سازند.»

این نهاد در ادامۀ این پیام نوشته است: «ادامۀ کار ما با چنین مداخله‌ها به معنای به معامله گرفتن ارزش‌هایی است، که ما به آن‌ها پابند هستیم، بنابر این ما به جز از استعفاء و دادن فرصت بررسی دوباره به همکاران حرکت، هیچ گزینۀ دیگری نداریم.»

قدیر بهمن، رییس اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «یک سلسله مشکلات تخنیکی بود که به بیرون بروز کرد و حکومت در آن مداخله کرده که در نتیجۀ آن تمام اعضای بورد حرکت استعفاء داده اند، چون هر نهاد دولتی اگر مداخله می‌کند در کار یک نهاد مستقل بناءً استقلالیت این از بین می‌رود.»

برخی از منابع علت استعفاء دسته جمعی اعضای بورد حرکت را مداخلۀ حکومت در گماشته شدن رییس اجرائیۀ این بورد گفته‌اند.

این منابع گفته‌اند که ملالی وصیل، که از اعضای پیشین بورد و کاندید ریاست اجرائیۀ حرکت بود، با گماشته شدن یک فرد دیگر به مثابۀ رییس تازۀ این نهاد از سوی اعضای بورد حرکت مخالفت کرده و به نهادهای حکومتی از جمله وزارت مالیه شکایت کرده است.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، مداخله در کار این نهاد را رد می کند، اما از ملالی واصل پشتیبانی می‌کند.

آقای عبدالرحیم‌زی به طلوع‌نیوز گفت: «انتخاب رییس اجرائیۀ حرکت از صلاحیت‌های این نهاد است ووزارت مالیه در آن کدام نقش ندارد و اگر از ما کسی نظر بخواهد و یا در استخدام انتخاب آن نقش می‌داشتیم طبعاً مطابق پالیسی بزرگ حکومت افغانستان که از خانم‌های مجرب و تحصیل کرده حمایت می‌کند، از یک خانم مجرب و تحصیل کرده حمایت می‌کردیم.»

مرحلۀ دوم برای تمویل برنامه‌های ادارۀ حرکت با تعهد ۲۵ میلیون پوند از کمک‌های بریتانیا سال گذشتۀ میلادی آغاز شد.

سفارت بریتانیا پذیرفته است که پس از استعفای هیئت مدیرۀ ادارۀ حرکت، بریتانیا بودجۀ این اداره را به حالت تعلیق درآورده است.

سفارت بریتانیا در کابل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «بودجه به طور مؤقت پس از استعفای هیئت مدیره و مدیر عامل به حالت تعلیق درآمده است و ادارۀ توسعۀ جهانی بریتانیا اتهام‌ها و ادعاها را در این بخش جدی می‌گیرد و آن را به گونۀ کامل بررسی خواهد کرد. بریتانیا به سرمایه گزاری در بخش اصلاحات و فراهم‌سازی سهولت‌های رُشد بخش خصوصی در افغانستان متعهد است و حرکت همچنان یک همکار کلیدی ما برای رُشد سرمایه گزاری‌ها در افغانستان باقی خواهد ماند و ما برای از سرگیری کار مان با این اداره برنامه‌ریزی می‌کنیم.»

سید جاوید اندیش سرمایه گذار گفت: «باید در حالتی قرار نگیرد که سبب توقف چنین فعالیت‌های خوب در کشور شود، یعنی حکوت بسیار زیاد کارهای دیگر دارد که باید روی آن‌ها تمرکز کند و این اداره یک ادارۀ بسیار خوب است؛ در افغانستان باید روی کار دوبارۀ آن تمرکز شود.»

ادارۀ تسهیل سرمایه گذاری‌ها یا «حرکت» که به هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و رُشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است، تا کنون در چارچوب آن ده‌ها پروژه در بخش اصلاحات قوانین مهم بازرگانی و ایجاد فضای لازم سرمایه‌گذاری در کشور عملی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید