تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسودۀ بودجۀ وسط سال در هفتۀ جاری دوباره به مجلس فرستاده می‌شود

کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که قرار است در هفتۀ جاری، مسودۀ بودجۀ وسط سال دوباره برای تصویب به نشست عمومی آورده شود.

مسودۀ بودجۀ وسط سال، روز چهارشنبه (۹ اسد) بدلیل مبهم بودن تغییرات در آن، از سوی نماینده‌گان مجلس رد شد. ایجاد نهادی‌های جدید بودجه‌یی، تنقیص ۱۵۴پروژۀ توسعه‌یی و تنقیص بودجۀ شماری از واحدهای بودجه‌یی از جمله وزارت معارف از دلایل رد بودجۀ وسط سال جاری گفته می‌شوند.

اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند مشکلاتی‌که در مسودۀ بودجه وسط سال وجود دارند نیاز به بازنگری جدی دارند. به همین دلیل، اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان به‌گونۀ مشترک با وزارت مالیه و شماری از نهادهای دیگر، اکنون روی ایجاد اصلاحات در این مسوده کار می‌کنند.

سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: «با وزارت مالیه و وزرایی‌که واقعأ به بودجه نیاز دارند جلسات مشترک گرفته می‌شود. تغییراتی‌که خانۀ ملت می‌خواهد در بودجه آورده شود و ما دوباره مسودۀ وسط سال بودجه را به پارلمان بیاوریم تا تصویب کنیم.»

صدف کریمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «بودجۀ وسط سال که در پارلمان آمده بود، نواقص بسیار زیاد داشت؛ قابل قبول وکلای پارلمان نبود، چون که به منافع ملی ما خیلی صدمه می‌زد و در آن خواسته‌های شخصی گنجانیده شده بود.»

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که تأخیر در تصویب بررسی بودجه وسط سال سبب مشکلات در پروژه‌های توسعه‌یی خواهد شد: «امیدواری این است که به زودترین فرصت، ما بعد از تغییراتی‌که بودجۀ ملی افغانستان به اساس نظریات وکلای مردم بیارویم و دوباره به مجلس نماینده‌گان بفرستیم و بتوانیم که به‌زودترین فرصت این تغییرات تصویب شود.»

بیش از هفت ماه از سال مالی می‌گذرد اما تاهنوز روشن نیست که چه زمانی بودجه وسط سال از مجلس نماینده‌گان تصویب خواهد شد.
این در حالی است که تنقیص وجوۀ پولی از پروژه‌های توسعه‌یی شماری از واحدهای بودجه‌یی به ویژه وزارت معارف نیز سوالاتی را درمیان نماینده گان مردم به میان آورده است.

مسودۀ بودجۀ وسط سال در هفتۀ جاری دوباره به مجلس فرستاده می‌شود

مسودۀ بودجۀ وسط سال، روز چهارشنبه (۹ اسد) بدلیل مبهم بودن تغییرات در آن، از سوی نماینده‌گان مجلس رد شد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که قرار است در هفتۀ جاری، مسودۀ بودجۀ وسط سال دوباره برای تصویب به نشست عمومی آورده شود.

مسودۀ بودجۀ وسط سال، روز چهارشنبه (۹ اسد) بدلیل مبهم بودن تغییرات در آن، از سوی نماینده‌گان مجلس رد شد. ایجاد نهادی‌های جدید بودجه‌یی، تنقیص ۱۵۴پروژۀ توسعه‌یی و تنقیص بودجۀ شماری از واحدهای بودجه‌یی از جمله وزارت معارف از دلایل رد بودجۀ وسط سال جاری گفته می‌شوند.

اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند مشکلاتی‌که در مسودۀ بودجه وسط سال وجود دارند نیاز به بازنگری جدی دارند. به همین دلیل، اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان به‌گونۀ مشترک با وزارت مالیه و شماری از نهادهای دیگر، اکنون روی ایجاد اصلاحات در این مسوده کار می‌کنند.

سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: «با وزارت مالیه و وزرایی‌که واقعأ به بودجه نیاز دارند جلسات مشترک گرفته می‌شود. تغییراتی‌که خانۀ ملت می‌خواهد در بودجه آورده شود و ما دوباره مسودۀ وسط سال بودجه را به پارلمان بیاوریم تا تصویب کنیم.»

صدف کریمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «بودجۀ وسط سال که در پارلمان آمده بود، نواقص بسیار زیاد داشت؛ قابل قبول وکلای پارلمان نبود، چون که به منافع ملی ما خیلی صدمه می‌زد و در آن خواسته‌های شخصی گنجانیده شده بود.»

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که تأخیر در تصویب بررسی بودجه وسط سال سبب مشکلات در پروژه‌های توسعه‌یی خواهد شد: «امیدواری این است که به زودترین فرصت، ما بعد از تغییراتی‌که بودجۀ ملی افغانستان به اساس نظریات وکلای مردم بیارویم و دوباره به مجلس نماینده‌گان بفرستیم و بتوانیم که به‌زودترین فرصت این تغییرات تصویب شود.»

بیش از هفت ماه از سال مالی می‌گذرد اما تاهنوز روشن نیست که چه زمانی بودجه وسط سال از مجلس نماینده‌گان تصویب خواهد شد.
این در حالی است که تنقیص وجوۀ پولی از پروژه‌های توسعه‌یی شماری از واحدهای بودجه‌یی به ویژه وزارت معارف نیز سوالاتی را درمیان نماینده گان مردم به میان آورده است.

هم‌رسانی کنید