Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از تأثیر رکود ارزش ۳۰درصدی کلدار بر بارزگانان کشور

قرار است که تا پایان ماه جاری میلادی، گروه اقدامات مالی جهانی (فتف) نام پاکستان را در فهرست خاکستری معاملات پولی جهان بگنجاند.

پیش بینی‌هایی وجود دارند که با اینکار، گذشته از بسته شدن دروازۀ بانک‌های جهانی بروی پاکستان، ارزش کلدار پاکستانی در برابر دالر تا۳۰ درصد رکود خواهد کرد.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید با درنظرداشت این‌که در بیش از سیزده ولایت کشور کلدار پاکستانی میچلد و میلیاردها کلدار پاکستانی در سیستم پولی کشور در گردش است، این کار بر بازرگانان و شهروندان کشور نیز اثرهای ناگواری خواهند داشت.

توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «در حال حاضر، میلیاردها کلدار پاکستانی نزد بازرگانان و مردم عادی در بخش‌هایی از کشور است حکومت باید جلو چلش کنونی این پول را در دادوستد روزمره بگیرد و نیز برای جلوگیری از زیان های احتمالی آن در آینده جلوگیری کند.»

بانک مرکزی، هرچند مشکلات در این بخش را در افغانستان می‌پذیرد، اما می‌گوید که مطابق قانون، این بانک نمی‌تواند در این بخش اقدامی کند.

ایمل هاشور، سخ‌نگوی بانک مرکزی بیان داشت: «ما بدون شک می‌دانیم که زیان‌های در این بخش متوجه مردم است اما این کارخود از آنها است که از این ارزها استفاده می‌کنند، ما از مردم می‌خواهیم که جایگزین کلدار، افغانی را بسازد.»

بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی، در یک سال پسین ارزش کلدار پاکستانی در برابر دالر نُه اعشاریه پنج درصد، کاهش یافته است .

مسؤولان این بانک، می‌گویند که بانک مرکزی در صورت زیانمند شدن کاربران کلدارپاکستانی دردادوستدهای بازرگانی شان، مکلفیتی نخواهند داشت.

در حال حاضر، در کنار ولایت های مرزی کشور با پاکستان، در شماری از ولایت های مرکزی کشور، کلدار پاکستانی به گونۀ گسترده می‌چلد.

هرچند بانک مرکزی ارقام دقیق از کلدار در گردش نظام پولی کشور چیزی نمی‌داند، اما بخش خصوصی می‌گوید که چهل درصد دادوستد بازرگانی کشور در حال حاضر با کلدارپاکستانی صورت می گیرد.

نگرانی‌ها از تأثیر رکود ارزش ۳۰درصدی کلدار بر بارزگانان کشور

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که جا گرفتن نام پاکستان در فهرست خاکستری گروۀ اقدامات مالی جهان، افغانستان را از رهگذر کارگیری از کلدار پاکستانی در دادوستدهای روزانه زیانمند خواهد ساخت.

Thumbnail

قرار است که تا پایان ماه جاری میلادی، گروه اقدامات مالی جهانی (فتف) نام پاکستان را در فهرست خاکستری معاملات پولی جهان بگنجاند.

پیش بینی‌هایی وجود دارند که با اینکار، گذشته از بسته شدن دروازۀ بانک‌های جهانی بروی پاکستان، ارزش کلدار پاکستانی در برابر دالر تا۳۰ درصد رکود خواهد کرد.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید با درنظرداشت این‌که در بیش از سیزده ولایت کشور کلدار پاکستانی میچلد و میلیاردها کلدار پاکستانی در سیستم پولی کشور در گردش است، این کار بر بازرگانان و شهروندان کشور نیز اثرهای ناگواری خواهند داشت.

توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «در حال حاضر، میلیاردها کلدار پاکستانی نزد بازرگانان و مردم عادی در بخش‌هایی از کشور است حکومت باید جلو چلش کنونی این پول را در دادوستد روزمره بگیرد و نیز برای جلوگیری از زیان های احتمالی آن در آینده جلوگیری کند.»

بانک مرکزی، هرچند مشکلات در این بخش را در افغانستان می‌پذیرد، اما می‌گوید که مطابق قانون، این بانک نمی‌تواند در این بخش اقدامی کند.

ایمل هاشور، سخ‌نگوی بانک مرکزی بیان داشت: «ما بدون شک می‌دانیم که زیان‌های در این بخش متوجه مردم است اما این کارخود از آنها است که از این ارزها استفاده می‌کنند، ما از مردم می‌خواهیم که جایگزین کلدار، افغانی را بسازد.»

بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی، در یک سال پسین ارزش کلدار پاکستانی در برابر دالر نُه اعشاریه پنج درصد، کاهش یافته است .

مسؤولان این بانک، می‌گویند که بانک مرکزی در صورت زیانمند شدن کاربران کلدارپاکستانی دردادوستدهای بازرگانی شان، مکلفیتی نخواهند داشت.

در حال حاضر، در کنار ولایت های مرزی کشور با پاکستان، در شماری از ولایت های مرکزی کشور، کلدار پاکستانی به گونۀ گسترده می‌چلد.

هرچند بانک مرکزی ارقام دقیق از کلدار در گردش نظام پولی کشور چیزی نمی‌داند، اما بخش خصوصی می‌گوید که چهل درصد دادوستد بازرگانی کشور در حال حاضر با کلدارپاکستانی صورت می گیرد.

هم‌رسانی کنید