تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

نگرانی اتاق تجارت از افزایش چالش‌ها در برابر کار شرکت‌های خصوصی

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع کشور، می‌گویند که اخیرأ چالش‌های امنیتی در برابر کار شرکت‌های خصوصی در افغانستان افزایش یافته اند و این وضعیت برای مالکان این شرکت‌ها زیان‌بار بوده است.

معاون این نهاد، باج‌گیری زورمندان از پیمان کاران، آدم ربایی و تهدید کارمندان شرکت‌های خصوصی از سوی تفنگ‎‌داران غیرمسؤول را از چالش‌های جدی فراراه کار این شرکت‌ها در کشور می‌داند.

خان‌جان الکوزی، می‌افزاید: «در قانون، این از مکلفیت‌های دولت است که جان و مال سرمایه‌گذاران را محافظت بکنند. اما متأسفا در طول همین شانزده سال، مشکل وجود داشته و همین حال هم است.»

سید قاسم که مسؤول یکی از شرکت‌های پیمان کار در ولایت کندهار است، می‌گوید چالش‌های یاد شده برکاروبار وی به گونۀ مستقیم تأثیر منفی گذاشته است: «تنها در قندرهار نه بلکه در تمام ولایت‌های کشور، موضوع ناامنی یک تاثیر منفی بر کاروبار و تجارت دارد.»

درهمین حال، رییس شرکت برشنا، نیز وجود ناامنی‌ها و آدم‌ربایی‌ها را در بخش‌های ناامن از علت‌های تأخیر کار پروژه‌ها می‌داند.

 امان الله غالب می‌گوید: «در بغلان زورمندانی هستند که می‌گویند موتر برای ریگ کشی را از ما بگرید. یگانه دلیلی که کمپنی‌های شخصی نمی‌توانند پروژه را عملی کنند، این است که یا زورمندان در ساحۀ آنان استند و یا آن ساحه ناامن است.»

اما، وزارت داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت جان و مال سرمایه گذاران و شرکت های پیمان کار می‌کوشند.

 نجیب دانش، سخن‌گوی این وزرات می‌گوید: «کسانی‌که تجارت پیشته هستند و نیاز دارند به تأمین امنیت بیشتر خودشان نهاد خصوصی‌شان می‌توانند مراجعه کنند و با تمام توان آماده هستیم که تعدای از این منسوبین را در اختیار شان قرار بدهیم.»

بربنیاد اطلاعات داده شده، ناامنی‌ها و باج‌گیری‌ها از شرکت‌های پیمان کار در کشور، از علت‌های است کم علاقه‌گی شرکت های بزرگ سرمایه گذار و پیمان کار به افغانستان بوده است.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید این‌کار سبب شده است در یکی دوسال اخیرشرکت های خارجی در روند داوطلبی‌ها کمتر شرکت کنند.

بازرگانی

نگرانی اتاق تجارت از افزایش چالش‌ها در برابر کار شرکت‌های خصوصی

بربنیاد اطلاعات داده شده، ناامنی‌ها و باج‌گیری‌ها از شرکت‌های پیمان کار در کشور، از علت‌های است کم علاقه‌گی شرکت های بزرگ سرمایه گذار و پیمان کار به افغانستان بوده است.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع کشور، می‌گویند که اخیرأ چالش‌های امنیتی در برابر کار شرکت‌های خصوصی در افغانستان افزایش یافته اند و این وضعیت برای مالکان این شرکت‌ها زیان‌بار بوده است.

معاون این نهاد، باج‌گیری زورمندان از پیمان کاران، آدم ربایی و تهدید کارمندان شرکت‌های خصوصی از سوی تفنگ‎‌داران غیرمسؤول را از چالش‌های جدی فراراه کار این شرکت‌ها در کشور می‌داند.

خان‌جان الکوزی، می‌افزاید: «در قانون، این از مکلفیت‌های دولت است که جان و مال سرمایه‌گذاران را محافظت بکنند. اما متأسفا در طول همین شانزده سال، مشکل وجود داشته و همین حال هم است.»

سید قاسم که مسؤول یکی از شرکت‌های پیمان کار در ولایت کندهار است، می‌گوید چالش‌های یاد شده برکاروبار وی به گونۀ مستقیم تأثیر منفی گذاشته است: «تنها در قندرهار نه بلکه در تمام ولایت‌های کشور، موضوع ناامنی یک تاثیر منفی بر کاروبار و تجارت دارد.»

درهمین حال، رییس شرکت برشنا، نیز وجود ناامنی‌ها و آدم‌ربایی‌ها را در بخش‌های ناامن از علت‌های تأخیر کار پروژه‌ها می‌داند.

 امان الله غالب می‌گوید: «در بغلان زورمندانی هستند که می‌گویند موتر برای ریگ کشی را از ما بگرید. یگانه دلیلی که کمپنی‌های شخصی نمی‌توانند پروژه را عملی کنند، این است که یا زورمندان در ساحۀ آنان استند و یا آن ساحه ناامن است.»

اما، وزارت داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت جان و مال سرمایه گذاران و شرکت های پیمان کار می‌کوشند.

 نجیب دانش، سخن‌گوی این وزرات می‌گوید: «کسانی‌که تجارت پیشته هستند و نیاز دارند به تأمین امنیت بیشتر خودشان نهاد خصوصی‌شان می‌توانند مراجعه کنند و با تمام توان آماده هستیم که تعدای از این منسوبین را در اختیار شان قرار بدهیم.»

بربنیاد اطلاعات داده شده، ناامنی‌ها و باج‌گیری‌ها از شرکت‌های پیمان کار در کشور، از علت‌های است کم علاقه‌گی شرکت های بزرگ سرمایه گذار و پیمان کار به افغانستان بوده است.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید این‌کار سبب شده است در یکی دوسال اخیرشرکت های خارجی در روند داوطلبی‌ها کمتر شرکت کنند.

هم‌رسانی کنید