Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی اتاق تجارت و صنایع از افزایش تهدیدها به سرمایه‌گذاران

اتاق تجارت و صنایع با نگرانی از افزایش رویدادهای آدم‌ربایی در بخش خصوصی می‌گویند که این‌کار سبب فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.

مسوولان این اتاق می‌گویند که نهاد‌های امنیتی در کار تأمین امنیت بازرگانان ناکام اند و وضیعت کنونی ناامیدی را در میان بازرگانان و سرمایه‌گذاران به‌وجود آورده‌است.

در یک هفتۀ گذشته افراد ناشناس در منطقۀ امن پایتخت به دو بازرگان شلیک کردند که درنتیجۀ آن، پسر یک بازرگان کشته شد.

به گفتۀ معاون اتاق تجارت و صنایع، در یک ماه گذشته پانزده رویداد آدم‌ربایی در بخش خصوصی در اتاق تجارت وصنایع ثبت شده‌اند.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: «تشبث و تجارت روز به روز خراب شده می‌رود اگر همین تشبثات کوچک و کار و بار اصناف که زمینه‌های کاری زیادی را ایجاد کرده‌اند اگر این کارو‌بارها از بین برود، ما با مشکلات زیادی رو‌به رو می‌شویم.»

مسافر قوقندی،  سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، می‌گوید «هر روزی‌که می‌گذرد نیروی‌های امنیتی ما تمویل و تجهیز می‌شوند و ظرفیت‌شان بالا می‌رود و باور ما بالای نیروی‌های امنیتی مان افزایش پیدا می‌کند که می‌توانند امنیت مردم را بگیرند.»

درتازه‌ترین مورد روز پیش یک بازرگان درنتیجۀ شلیک افراد ناشناس زخم برداشت گفته می‌شود که این افراد نخست تلاش کردند که این بازرگان را باخود ببرند، اما زمانی‌که موفق به این‌کار نمی‌شوند، بر او شلیک می‌کنند.

ازسویی هم وزارت امور داخله می‌گوید که برنامۀ تازه‌ای را برای تامین امنیت بازرگانان روی دست دارند که با عملی‌شدن آن، امنیت بازرگانان به‌گونۀ بهتری تامین خواهد شد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید: «برنامۀ تازه‌ای داریم که براساس آن می‌توانیم تامین امنیت بهتر تجاران و سرمایه‌گذاران را بکنیم و توقع ما از تجاران این است هنگامی‌که تهدید می‌شوند، آن را با ما شریک سازند.»

بربنیاد یک گزارش پروژۀ کسب و کار بانک جهانی افغانستان از رهگذر سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بدترین جاها در جهان گفته شده‌است که یکی از علت‌های بنیادین آن، نبود امنیت برای سرمایه‌گذاران در این کشور گفته شده‌است.

نگرانی اتاق تجارت و صنایع از افزایش تهدیدها به سرمایه‌گذاران

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند که کوتاهی در تأمین امنیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران، سبب رکود سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع با نگرانی از افزایش رویدادهای آدم‌ربایی در بخش خصوصی می‌گویند که این‌کار سبب فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.

مسوولان این اتاق می‌گویند که نهاد‌های امنیتی در کار تأمین امنیت بازرگانان ناکام اند و وضیعت کنونی ناامیدی را در میان بازرگانان و سرمایه‌گذاران به‌وجود آورده‌است.

در یک هفتۀ گذشته افراد ناشناس در منطقۀ امن پایتخت به دو بازرگان شلیک کردند که درنتیجۀ آن، پسر یک بازرگان کشته شد.

به گفتۀ معاون اتاق تجارت و صنایع، در یک ماه گذشته پانزده رویداد آدم‌ربایی در بخش خصوصی در اتاق تجارت وصنایع ثبت شده‌اند.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: «تشبث و تجارت روز به روز خراب شده می‌رود اگر همین تشبثات کوچک و کار و بار اصناف که زمینه‌های کاری زیادی را ایجاد کرده‌اند اگر این کارو‌بارها از بین برود، ما با مشکلات زیادی رو‌به رو می‌شویم.»

مسافر قوقندی،  سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، می‌گوید «هر روزی‌که می‌گذرد نیروی‌های امنیتی ما تمویل و تجهیز می‌شوند و ظرفیت‌شان بالا می‌رود و باور ما بالای نیروی‌های امنیتی مان افزایش پیدا می‌کند که می‌توانند امنیت مردم را بگیرند.»

درتازه‌ترین مورد روز پیش یک بازرگان درنتیجۀ شلیک افراد ناشناس زخم برداشت گفته می‌شود که این افراد نخست تلاش کردند که این بازرگان را باخود ببرند، اما زمانی‌که موفق به این‌کار نمی‌شوند، بر او شلیک می‌کنند.

ازسویی هم وزارت امور داخله می‌گوید که برنامۀ تازه‌ای را برای تامین امنیت بازرگانان روی دست دارند که با عملی‌شدن آن، امنیت بازرگانان به‌گونۀ بهتری تامین خواهد شد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید: «برنامۀ تازه‌ای داریم که براساس آن می‌توانیم تامین امنیت بهتر تجاران و سرمایه‌گذاران را بکنیم و توقع ما از تجاران این است هنگامی‌که تهدید می‌شوند، آن را با ما شریک سازند.»

بربنیاد یک گزارش پروژۀ کسب و کار بانک جهانی افغانستان از رهگذر سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بدترین جاها در جهان گفته شده‌است که یکی از علت‌های بنیادین آن، نبود امنیت برای سرمایه‌گذاران در این کشور گفته شده‌است.

هم‌رسانی کنید