تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

همکاری بانک جهانی برای توسعۀ دهلیز گذرگاه خیبر

بانک جهانی گفته‌است که برای تقویت بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، هزینه توسعه یک دهلیز اقتصادی را در گذرگاه خیبر فراهم می‌کند. 
 
به‌گفتۀ مقام‌های بانک جهانی، این بانک بیش‌از نیم میلیارد دالر را برای دو پروژه برای پشتیبانی از انرژی‌های تجدیدپذیر در ولایت سند پاکستان و گسترش فعالیت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان از طریق توسعه یک دهلیز اقتصادی در امتداد گذرگاه خیبر، فراهم می‌کند. 
 
الانگو پتچماتو، رییس بانک جهانی برای کشور پاکستان، گفته‌است: «این پروژه‌ها با توجه به تولید انرژی خورشیدی که از کل ولایت سند از آن بهره‌مند می‌شود و از بازرگانی میان پاکستان و افغانستان از طریق ارتباطات منطقه‌یی حمایت می‌کند و توسعۀ بخش خصوصی در کنار دهلیز گذرگاه خیبر، نیازهای انرژی سند را مورد بررسی قرار می‌دهد.»
 
آقای پتچماتو، افزوده‌است : «ساخت یک بزرگ‌راه چهارکیلومتری ۴۸کیلومتری‌که پاکستان و شرکای تجارتی منطقه‌یی خود را در آن متصل می‌کند و ارتقاء زیرساخت‌های کشور، جزء مهمی از سیاست‌های رشد پاکستان است.»
 
پروژۀ اقتصادی دهلیز ۴۶۰میلیون دالری گذرگاه خیبر برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان در پاکستان و افغانستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی از طریق کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، بهره‌مند خواهند شد.
 
زیرساخت بهتر و گذرگاه مرزی موثرتر، به بیماران و دانشجویان افغانستان که به پاکستان می‌آیند، کمک خواهند کرد.

همکاری بانک جهانی برای توسعۀ دهلیز گذرگاه خیبر

انجمن توسعۀ بین‌المللی، یک صندوق مالی امتیازدهی از بانک جهانی است که این پروژه را، تمویل می‌کند.

Thumbnail

بانک جهانی گفته‌است که برای تقویت بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، هزینه توسعه یک دهلیز اقتصادی را در گذرگاه خیبر فراهم می‌کند. 
 
به‌گفتۀ مقام‌های بانک جهانی، این بانک بیش‌از نیم میلیارد دالر را برای دو پروژه برای پشتیبانی از انرژی‌های تجدیدپذیر در ولایت سند پاکستان و گسترش فعالیت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان از طریق توسعه یک دهلیز اقتصادی در امتداد گذرگاه خیبر، فراهم می‌کند. 
 
الانگو پتچماتو، رییس بانک جهانی برای کشور پاکستان، گفته‌است: «این پروژه‌ها با توجه به تولید انرژی خورشیدی که از کل ولایت سند از آن بهره‌مند می‌شود و از بازرگانی میان پاکستان و افغانستان از طریق ارتباطات منطقه‌یی حمایت می‌کند و توسعۀ بخش خصوصی در کنار دهلیز گذرگاه خیبر، نیازهای انرژی سند را مورد بررسی قرار می‌دهد.»
 
آقای پتچماتو، افزوده‌است : «ساخت یک بزرگ‌راه چهارکیلومتری ۴۸کیلومتری‌که پاکستان و شرکای تجارتی منطقه‌یی خود را در آن متصل می‌کند و ارتقاء زیرساخت‌های کشور، جزء مهمی از سیاست‌های رشد پاکستان است.»
 
پروژۀ اقتصادی دهلیز ۴۶۰میلیون دالری گذرگاه خیبر برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان در پاکستان و افغانستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی از طریق کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، بهره‌مند خواهند شد.
 
زیرساخت بهتر و گذرگاه مرزی موثرتر، به بیماران و دانشجویان افغانستان که به پاکستان می‌آیند، کمک خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید