تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

وزارت انرژی: سیم برق وارداتی ترکمنستان درکنار تاپی کشیده خواهد شد

وزارت انرژی و آب دیروز (دوشنبه، ۰۷حوت) می‌گوید که هم‌زمان با ساخت لولۀ گاز ترکمنستان «تاپی» در کشور، سیم برق وارداتی ۵۰۰کیلوولت ترکمنستان یا پروژۀ «تاپ» نیز درکنار این لوله به افغانستان و پاکستان، کشیده خواهد شد.
 
یحی حازم، مشاور وزارت انرژی و آب، می‌گوید: «کارهای مطالعاتی و در واقع طراحی و کارهای عملیاتی انشاءالله در آینده و در قالب چارچوب تفاهم‌نامه روی‌دست گرفته خواهد شد.»
 
تاپ یکی‌از سه پروژۀ جانبی در بستۀ پروژه‌های تاپی در کشور است که بربنیاد آن، درکنار ساخت لولۀ گاز ترکمنستان، سیم‌های برق وارداتی ترکمنستان در ۷۰۰کیلومتر خاک کشور به مرزهای پاکستان، خواهند رسید.
 
در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع عملی‌شدن این پروژه را در تأمین نیروی برق در غرب کشور، مهم می‌داند.
مسؤولان این اتاق با خوش‌بینی به عملی‌شدن پروژه‌های جانبی تاپی در کشور می‌گویند که عملی‌شدن پروژه تاپ گذشته از میسرساختن درآمدهای ترانزیتی، مشکل کمبود برق را در غرب کشور حل خواهند ساخت.
 
عتیق‌الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «این پروژه می‌تواند که از نگاه اقتصادی برای افغانستان بسیار مفید واقع شود، کار ایجاد کند و هم‌چنان سرمایه‌گذاری‌هایی را در بخش‌های مختلف تخنیکی برای سرمایه‌گذاران خصوصی، فراهم بسازد.»
پیش‌از این، بانک توسعۀ آسیایی گفته‌است که برای تمویل این پروژه در افغانستان، ۱۵۰میلیون دالر فراهم خواهند ساخت.
 
مسؤول پروژه‌های این بانک در افغانستان می‌گوید که در کنار منابع مالی، بانک توسعۀ آسیایی همکاری‌های فنی را نیز،  در سه‌کشوری‌که این پروژه عملی می‌شود، فراهم خواهد ساخت.

بازرگانی

وزارت انرژی: سیم برق وارداتی ترکمنستان درکنار تاپی کشیده خواهد شد

مسؤولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که با کشیده‌شدن این سیم برق وارداتی افغانستان سالانه بیش‌از ۵۰میلیون دالر حق ترانزیت، به‌دست خواهد آورد.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب دیروز (دوشنبه، ۰۷حوت) می‌گوید که هم‌زمان با ساخت لولۀ گاز ترکمنستان «تاپی» در کشور، سیم برق وارداتی ۵۰۰کیلوولت ترکمنستان یا پروژۀ «تاپ» نیز درکنار این لوله به افغانستان و پاکستان، کشیده خواهد شد.
 
یحی حازم، مشاور وزارت انرژی و آب، می‌گوید: «کارهای مطالعاتی و در واقع طراحی و کارهای عملیاتی انشاءالله در آینده و در قالب چارچوب تفاهم‌نامه روی‌دست گرفته خواهد شد.»
 
تاپ یکی‌از سه پروژۀ جانبی در بستۀ پروژه‌های تاپی در کشور است که بربنیاد آن، درکنار ساخت لولۀ گاز ترکمنستان، سیم‌های برق وارداتی ترکمنستان در ۷۰۰کیلومتر خاک کشور به مرزهای پاکستان، خواهند رسید.
 
در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع عملی‌شدن این پروژه را در تأمین نیروی برق در غرب کشور، مهم می‌داند.
مسؤولان این اتاق با خوش‌بینی به عملی‌شدن پروژه‌های جانبی تاپی در کشور می‌گویند که عملی‌شدن پروژه تاپ گذشته از میسرساختن درآمدهای ترانزیتی، مشکل کمبود برق را در غرب کشور حل خواهند ساخت.
 
عتیق‌الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «این پروژه می‌تواند که از نگاه اقتصادی برای افغانستان بسیار مفید واقع شود، کار ایجاد کند و هم‌چنان سرمایه‌گذاری‌هایی را در بخش‌های مختلف تخنیکی برای سرمایه‌گذاران خصوصی، فراهم بسازد.»
پیش‌از این، بانک توسعۀ آسیایی گفته‌است که برای تمویل این پروژه در افغانستان، ۱۵۰میلیون دالر فراهم خواهند ساخت.
 
مسؤول پروژه‌های این بانک در افغانستان می‌گوید که در کنار منابع مالی، بانک توسعۀ آسیایی همکاری‌های فنی را نیز،  در سه‌کشوری‌که این پروژه عملی می‌شود، فراهم خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید