تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: گردآوری درآمدها ۱۴ درصد افزایش یافته است

در شش ماه اول سال مالی روان ۱۰۴ میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه گردآوری شده است.وزارت مالیه بهبود شیوه‌های گردآوری درآمدها، ساده سازی روند گردآوری مالیات و مبارزه با فساد را از علت‌های افزایش چهارده درصدی درآمدهای ملی کشور در مقایسه با شش  ماه نخست پارسال می‌گوید.  

پیش از این مقام‌های این وزارت گفته‌اند که به علت‌های همچون فساد، فرار از پرداخت مالیات و مشکلات در شیوه‌های گردآوری درآمدها، تنها ۳۵ درصد از درآمدهای ملی کشور گردآوری می شوند. 

سخنگوی وزارت مالیه با ارایه گزارشی از کارکردهای این وزارت در بخش گردآوری درآمدهای ملی، میگوید که با گذشت نیمی از سال مالی این وزارت توانسته است بیش از نیمی از هدف تعیین شده در بخش گردآوری درآمدها را برآورده سازد. 

شمروز خان مسجدی - سخنگوی وزارت مالیه گفته است:«الی اکنون که آخرین معلومات ما است ، ما ۱۰۲ میلیارد افغانی جمع آوری کرده ایم ، که در مقایسه به سال گذشته ( شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷) دوازده میلیارد افغانی ، چهارده درصد افزایش را نشان می دهد.»

«از مجموع درآمدهای گردآوری شده در شش ماه نخست سالی مالی ۱۳۹۸ ، ۴۴ اعشاریه ۱۷ میلیارد آن درآمدهای  گمرکی، ۳۴ اعشاریه ۸۸ میلیارد آن مالیات و ۲۳ اعشاریه ۱۲ درصد آن درآمدهای غیر مالیاتی استند»

مهدی روحانی - سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت:« وقتیکه سیستم ما شفاف باشد ، عواید به گونه شفاف و دقیق آن جمع آوری می شود ، و نظر به صادارت و وارداتی که داشته باشیم عواید ما بلند می رود.»

در همین حال یکی از کارشناسان امور اقتصادی  بر آوردن شفافیت در روند گردآوری درآمدها و استفاده مؤثر از این درآمدها تأکید می ورزد. 

عبدالرشید جانباز - کارشناس امور اقتصادی گفت:« از این عواید باید در پروژه های ملی عمدتآ عایدزا و پروژه های که دوباره تولید کند و مفاد به دولت بیارود به مصرف برسد به خصوص قرضه ها.»

بربنیاد سند بودجه ملی امسال، وزارت مالیه تا پایان سال مکلف به گردآوری ۱۸۸ میلیارد افغانی است. ۵۴ اعشاریه دو درصد از مبلغ در شش ماه نخست امسال گردآوری شده است. 

وزارت مالیه: گردآوری درآمدها ۱۴ درصد افزایش یافته است

بربنیاد سند بودجه ملی امسال، وزارت مالیه تا پایان سال مکلف به گردآوری ۱۸۸ میلیارد افغانی است. ۵۴ اعشاریه دو درصد از مبلغ در شش ماه نخست امسال گردآوری شده است. 

Thumbnail

در شش ماه اول سال مالی روان ۱۰۴ میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه گردآوری شده است.وزارت مالیه بهبود شیوه‌های گردآوری درآمدها، ساده سازی روند گردآوری مالیات و مبارزه با فساد را از علت‌های افزایش چهارده درصدی درآمدهای ملی کشور در مقایسه با شش  ماه نخست پارسال می‌گوید.  

پیش از این مقام‌های این وزارت گفته‌اند که به علت‌های همچون فساد، فرار از پرداخت مالیات و مشکلات در شیوه‌های گردآوری درآمدها، تنها ۳۵ درصد از درآمدهای ملی کشور گردآوری می شوند. 

سخنگوی وزارت مالیه با ارایه گزارشی از کارکردهای این وزارت در بخش گردآوری درآمدهای ملی، میگوید که با گذشت نیمی از سال مالی این وزارت توانسته است بیش از نیمی از هدف تعیین شده در بخش گردآوری درآمدها را برآورده سازد. 

شمروز خان مسجدی - سخنگوی وزارت مالیه گفته است:«الی اکنون که آخرین معلومات ما است ، ما ۱۰۲ میلیارد افغانی جمع آوری کرده ایم ، که در مقایسه به سال گذشته ( شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷) دوازده میلیارد افغانی ، چهارده درصد افزایش را نشان می دهد.»

«از مجموع درآمدهای گردآوری شده در شش ماه نخست سالی مالی ۱۳۹۸ ، ۴۴ اعشاریه ۱۷ میلیارد آن درآمدهای  گمرکی، ۳۴ اعشاریه ۸۸ میلیارد آن مالیات و ۲۳ اعشاریه ۱۲ درصد آن درآمدهای غیر مالیاتی استند»

مهدی روحانی - سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت:« وقتیکه سیستم ما شفاف باشد ، عواید به گونه شفاف و دقیق آن جمع آوری می شود ، و نظر به صادارت و وارداتی که داشته باشیم عواید ما بلند می رود.»

در همین حال یکی از کارشناسان امور اقتصادی  بر آوردن شفافیت در روند گردآوری درآمدها و استفاده مؤثر از این درآمدها تأکید می ورزد. 

عبدالرشید جانباز - کارشناس امور اقتصادی گفت:« از این عواید باید در پروژه های ملی عمدتآ عایدزا و پروژه های که دوباره تولید کند و مفاد به دولت بیارود به مصرف برسد به خصوص قرضه ها.»

بربنیاد سند بودجه ملی امسال، وزارت مالیه تا پایان سال مکلف به گردآوری ۱۸۸ میلیارد افغانی است. ۵۴ اعشاریه دو درصد از مبلغ در شش ماه نخست امسال گردآوری شده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره