تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

وزارت معادن: کارشیوه چگونه‌گی تأمین امنیت معادن آماده شده است

وزارت معادن می‌گوید که کارشیوه چگونه‌گی تأمین امنیت معادن آماده شده است. 

به گفته این وزارت، جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و تأمین امنیت پروژه‌ها در این بخش، مشمول این کارشیوه استند. 

این کارشیوه از سوی کمیته محافظت از معادن تهیه شده است. این کمیته حدود شش ماه پیش ایجاد شد و نهادهای امنیتی نیز مشمول آن استند.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن: «برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن، در این برنامه عملی، ما آن ساحات را مشخص کرده ایم و آن امکانات را مشخص کرده ایم که مثلاً در آن ساحات که ما مشکلات جدی داریم، در آن بخش‌ها، این نیاز دیده می‌شود که عملیات نظامی انجام شود و این کمیته تمام راه‌های این مسایل را دنبال می‌کند.»  

در همین حال، طلوع نیوز به سندهایی دست یافته است که نشان می‌دهند در کار تأمین امنیت انتقال خط لوله گاز از شبرغان به مزار کمک‌های لازم انجام نشده اند.

بر بنیاد این سندها، معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله، درخواست اعزام نیروی هشتاد نفری را برای محافظت از این پروژه، با فرستادن چهل پولیس پاسخ داده است و این نیروها هم، با کمبود ساز و برگ‌های جنگی و آب روبرو استند.

این سندها نشان می‌دهند که کار انتقال خط لوله گاز وارداتی از ترکمنستان به شبرغان که باید تا مزار کشیده شود، از بهر آنچه که نبود نیروی کافی برای تأمین امنیت این پروژه گفته می‌شود، با بن بست روبرو شده است.
در این سندها آمده است که برای تأمین امنیت این پروژه، از معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله، فرستادن هشتاد پولیس درخواست شده بود؛ اما برای این کار، چهل تن گماشته شده اند.

عبدالرووف انعامی، مجلس عضو نماینده‌گان، گفت: «حکومت توان این را ندارد که نیروهای بیشتر را در این بگمارد تا آنان بتوانند امنیت را تأمین بکنند.»

محمد حسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «منطقه بسیار وسیع است، یک صد و هشتاد کیلومتر است؛ به این خاطر، احساس می شود که در آن جا امنیت وجود ندارد.»

و اما وزارت امور داخله، بر آماده بودن پولیس از بهر تأمین امنیت چنین پروژه‌ها تأکید می‌ورزد. 

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «برای این کمبود تجهیزات، امکانات، می دانید که محافظت عامه یک تصدی است اکثراً امکانات و همان ضرورت خود را، خود شان تهیه می کنند؛ اما با آن هم، اگر کمبوداتی در این حصه حس شود، ما آماده استیم که آن را برطرف بکنیم و به مشکل شان رسیده گی کنیم.»

ناامنی ها، از بزرگ ترین سدهای فراراه پروژه های استخراج منابع طبیعی در افغانستان بوده اند و این چالش‌ها، عملی ساختن پروژه های وارداتی یی چون انتقال لوله گاز و انتقال برق را نیز، همواره با مشکل روبرو ساخته اند. 

با این حال، وزارت معادن امیدوار است که با عملی شدن کارشیوه محافظت از معادن و پروژه ها در این بخش، نیروهای امنیتی بتوانند از سال آینده هجری خورشیدی، در کار از میان برداشتن این چالش‌ها پیروز شوند.

بازرگانی

وزارت معادن: کارشیوه چگونه‌گی تأمین امنیت معادن آماده شده است

وزارت معادن می‌گوید جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و تأمین امنیت پروژه‌ها در این بخش، مشمول این کارشیوه استند. 

Thumbnail

وزارت معادن می‌گوید که کارشیوه چگونه‌گی تأمین امنیت معادن آماده شده است. 

به گفته این وزارت، جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و تأمین امنیت پروژه‌ها در این بخش، مشمول این کارشیوه استند. 

این کارشیوه از سوی کمیته محافظت از معادن تهیه شده است. این کمیته حدود شش ماه پیش ایجاد شد و نهادهای امنیتی نیز مشمول آن استند.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن: «برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن، در این برنامه عملی، ما آن ساحات را مشخص کرده ایم و آن امکانات را مشخص کرده ایم که مثلاً در آن ساحات که ما مشکلات جدی داریم، در آن بخش‌ها، این نیاز دیده می‌شود که عملیات نظامی انجام شود و این کمیته تمام راه‌های این مسایل را دنبال می‌کند.»  

در همین حال، طلوع نیوز به سندهایی دست یافته است که نشان می‌دهند در کار تأمین امنیت انتقال خط لوله گاز از شبرغان به مزار کمک‌های لازم انجام نشده اند.

بر بنیاد این سندها، معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله، درخواست اعزام نیروی هشتاد نفری را برای محافظت از این پروژه، با فرستادن چهل پولیس پاسخ داده است و این نیروها هم، با کمبود ساز و برگ‌های جنگی و آب روبرو استند.

این سندها نشان می‌دهند که کار انتقال خط لوله گاز وارداتی از ترکمنستان به شبرغان که باید تا مزار کشیده شود، از بهر آنچه که نبود نیروی کافی برای تأمین امنیت این پروژه گفته می‌شود، با بن بست روبرو شده است.
در این سندها آمده است که برای تأمین امنیت این پروژه، از معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله، فرستادن هشتاد پولیس درخواست شده بود؛ اما برای این کار، چهل تن گماشته شده اند.

عبدالرووف انعامی، مجلس عضو نماینده‌گان، گفت: «حکومت توان این را ندارد که نیروهای بیشتر را در این بگمارد تا آنان بتوانند امنیت را تأمین بکنند.»

محمد حسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «منطقه بسیار وسیع است، یک صد و هشتاد کیلومتر است؛ به این خاطر، احساس می شود که در آن جا امنیت وجود ندارد.»

و اما وزارت امور داخله، بر آماده بودن پولیس از بهر تأمین امنیت چنین پروژه‌ها تأکید می‌ورزد. 

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «برای این کمبود تجهیزات، امکانات، می دانید که محافظت عامه یک تصدی است اکثراً امکانات و همان ضرورت خود را، خود شان تهیه می کنند؛ اما با آن هم، اگر کمبوداتی در این حصه حس شود، ما آماده استیم که آن را برطرف بکنیم و به مشکل شان رسیده گی کنیم.»

ناامنی ها، از بزرگ ترین سدهای فراراه پروژه های استخراج منابع طبیعی در افغانستان بوده اند و این چالش‌ها، عملی ساختن پروژه های وارداتی یی چون انتقال لوله گاز و انتقال برق را نیز، همواره با مشکل روبرو ساخته اند. 

با این حال، وزارت معادن امیدوار است که با عملی شدن کارشیوه محافظت از معادن و پروژه ها در این بخش، نیروهای امنیتی بتوانند از سال آینده هجری خورشیدی، در کار از میان برداشتن این چالش‌ها پیروز شوند.

هم‌رسانی کنید