تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارخانۀ بزرگ فرایند شیر در شهر کابل ساخته می‌شود

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری روز سه‌شنبه گفتند که تا پایان سال روان خورشیدی، کار ساخت این کارخانه آغاز خواهد شد.
 
مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری، می‌گویند که این نهاد طرح ساخت بزرگترین کارخانه فرایند شیر را در شهر کابل با هزینه ۲۴۰ میلیون دالر نهایی ساخته‌اند و بخش خصوصی نیز می‎تواند در کارخانه سرمایه‌گذاری کند تا افغانستان در تولید لبنیات به خودبسنده‌گی برسد.
 
اکبر رستمی، سخن‌گوی این وزارت، گفت: «کارخانه‌های پروسس لبنیات چی در گذشته ساخته‌شده توسط وزارت زراعت و یا سکتور خصوصی و کارخانه جدید که طرح‌اش نهایی شده‌است، ساخته می‌شود می‌تواند در خودکفایی در این صنعت فوق‌العاده مفید باشد.»
 
درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که بازرگانان آماده استند که در بخش تولید لبنیات در کشور سرمایه‌گذاری کنند و باید زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری ازسوی حکومت فراهم شود و نیز زیربناء‌های لازم در این بخش ساخته شوند.
 
این اتاق می‌افزاید که درحال حاضر در بخش تولید لبنیات در کشور ازسوی بخش خصوصی ۲۵میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده‌است.
 
خانجان الکوزی، معاون این اتاق، می‌گوید: «دولت باید در بخش ظرفیت‌سازی و در خود پروسس سرمایه‌گذاری کند سکتور خصوصی در بخش فارم‌ها سرمایه‌گذاری کند تا تولیدات لبنیات در کشور افزایش یابد.»
.
افغانستان، کشوری گفته می‌شود که نزدیک به ۸۰ درصد از جمعیت آن کشاورز یا دامدار استند، آگاهان بر این باورند که هرگاه حکومت کشاورزی و دامداری را در مرکز توجه‌اش قرار دهد، افغانستان نه‌تنها که نیازمندی‌های باشنده‌گان کشور را از رهگذر فرآورده‌های کشاورزی و دامداری برطرف می‌سازد؛ بل می‌تواند به‌عنوان یک کشور صادرکننده‌یی لبنیات و فرآورده‌های کشاورزی نیز مطرح شود.

کارخانۀ بزرگ فرایند شیر در شهر کابل ساخته می‌شود

افغانستان با وجود ظرفیت‌های بزرگ در بخش لبنیات، سالانه به ارزش صد میلیون دالر لبنیات را از کشورهای بیرونی وارد می‌کند و میزان تولیدات شیر سالانه در داخل کشور، به دو میلیون و۱۰۰هزار لیتر می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری روز سه‌شنبه گفتند که تا پایان سال روان خورشیدی، کار ساخت این کارخانه آغاز خواهد شد.
 
مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری، می‌گویند که این نهاد طرح ساخت بزرگترین کارخانه فرایند شیر را در شهر کابل با هزینه ۲۴۰ میلیون دالر نهایی ساخته‌اند و بخش خصوصی نیز می‎تواند در کارخانه سرمایه‌گذاری کند تا افغانستان در تولید لبنیات به خودبسنده‌گی برسد.
 
اکبر رستمی، سخن‌گوی این وزارت، گفت: «کارخانه‌های پروسس لبنیات چی در گذشته ساخته‌شده توسط وزارت زراعت و یا سکتور خصوصی و کارخانه جدید که طرح‌اش نهایی شده‌است، ساخته می‌شود می‌تواند در خودکفایی در این صنعت فوق‌العاده مفید باشد.»
 
درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که بازرگانان آماده استند که در بخش تولید لبنیات در کشور سرمایه‌گذاری کنند و باید زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری ازسوی حکومت فراهم شود و نیز زیربناء‌های لازم در این بخش ساخته شوند.
 
این اتاق می‌افزاید که درحال حاضر در بخش تولید لبنیات در کشور ازسوی بخش خصوصی ۲۵میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده‌است.
 
خانجان الکوزی، معاون این اتاق، می‌گوید: «دولت باید در بخش ظرفیت‌سازی و در خود پروسس سرمایه‌گذاری کند سکتور خصوصی در بخش فارم‌ها سرمایه‌گذاری کند تا تولیدات لبنیات در کشور افزایش یابد.»
.
افغانستان، کشوری گفته می‌شود که نزدیک به ۸۰ درصد از جمعیت آن کشاورز یا دامدار استند، آگاهان بر این باورند که هرگاه حکومت کشاورزی و دامداری را در مرکز توجه‌اش قرار دهد، افغانستان نه‌تنها که نیازمندی‌های باشنده‌گان کشور را از رهگذر فرآورده‌های کشاورزی و دامداری برطرف می‌سازد؛ بل می‌تواند به‌عنوان یک کشور صادرکننده‌یی لبنیات و فرآورده‌های کشاورزی نیز مطرح شود.

هم‌رسانی کنید