تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

کار عملی پروژۀ «تاپی» در سال نو میلادی آغاز می‌شود

اجمل احمدی، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور مالی و بانک‌داری، از آغاز کار عملی پروژه «تاپی» در افغانستان در سال ۲۰۱۸میلادی، خبر می‌دهد.

او می‌گوید که در سال ۲۰۱۹میلادی، این پروژه به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

از سویی‌هم، مشاور رییس‌جمهور می‌گوید که در ولایت‌های هرات، کندهار و هلمند برای بهره‌برداری از گاز پروژه «تاپی» سه‌مرکز توزیع گاز ساخته خواهند شد.

پروژۀ «تاپی» که بربنیاد آن گاز ترکمنستان در لوله‌ای به درازی ۱۸۱۴ کیلومتر از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند می‌رسد، این لولۀ گاز تا ماه فبروری سال آینده میلادی به افغانستان می‌رسد.

بربنیاد اطلاعات  داده‌شده کارهای ساختمانی پروژۀ تاپی در سال ۲۰۱۸میلادی آغاز می‌شود و در سال ۲۰۱۹میلادی این لولۀ گاز، به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانک‌داری می‌گوید که در ولایت‌های هرات، کندهار و هلمند مراکز برای بهره‎برداری از گاز پروژۀ تاپی ساخته می‎شوند و حکومت روی برنامه‌های کار می‌کند که بربنیاد آن از گاز ترکمنستان در این ولایت‌ها تا صد میگاوات برق نیز تولید خواهد شد.

اجمل احمدی، مشاور رییس‌جمهور در بخش مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «پروژۀ تاپی به‌گونۀ مجموعی ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را برای افغانستان، پاکستان و هند فراهم می‌سازد. افغانستان در ده سال نخست از این لوله  ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز و پس از آن تا ده سال آینده یک میلیارد متر مکعب گاز و در ده سال بعدی آن، یک میلیاردو پنج‌صد میلیون مترمکعب گاز را، خواهند خرید.»

درهمین‌حال، رییس اجرایی  پروژه تاپی می‌گوید که این پروژه برای توسعۀ اقتصاد کشورهای منطقه بسیار مهم است و تاکنون کار این پروژه بسیار خوب به‌پیش می‌رود.

محمدمیرات امانوف، رئیس اجراییۀ پروژه تاپی، می‌گوید: «کار ساخت لولۀ گاز تاپی از زمان مطرح شدن‌اش تاکنون به‌گونۀ قابل ملاحظه‌ای پیشرفت داشته‌است. تفاهم‌نامه‌های بزرگ پروژه امضاء شده‌است، مشخصا تفاهم‌نامه‌های خرید و فروش گاز با تمامی خریداری به امضاء رسیده‌اند.»

مشاور حقوقی پروژۀ تاپی می‌گوید که برای عملی‌سازی این پروژه  نیاز است تا توافق‌نامه‌های گونه‌گون میان دولت‌های عضو این پروژه، به امضاء برسند.

بیمل دیسای، مشاور حقوقی، می‌گوید: «تفاهم‌نامه‌ای با دولت‌های میزبان با افغانستان و با پاکستان امضاء خواهد شد، زیرا این دو کشورهایی استند که لولۀ گاز تاپی از آن‌ها می‌گذرد. این تفاهم‌نامه چارچوب و ثبات قانونی را برای عملی‌سازی پروژه و اطمینان را به تمویل‌کننده‌گان‌مان فراهم خواهد ساخت.»

به گفتۀ مشاور رییس‌جمهور در بخش مالی و بانک‌داری، حکومت در حال حاضر روی برنامۀ بازرگانی برای بهره‌برداری از گاز تاپی، کار می‌کند.

بازرگانی

کار عملی پروژۀ «تاپی» در سال نو میلادی آغاز می‌شود

بربنیاد اطلاعات داده‌شده کارهای ساختمانی پروژۀ تاپی در سال ۲۰۱۸میلادی آغاز می‌شود و در سال ۲۰۱۹میلادی به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

Thumbnail

اجمل احمدی، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور مالی و بانک‌داری، از آغاز کار عملی پروژه «تاپی» در افغانستان در سال ۲۰۱۸میلادی، خبر می‌دهد.

او می‌گوید که در سال ۲۰۱۹میلادی، این پروژه به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

از سویی‌هم، مشاور رییس‌جمهور می‌گوید که در ولایت‌های هرات، کندهار و هلمند برای بهره‌برداری از گاز پروژه «تاپی» سه‌مرکز توزیع گاز ساخته خواهند شد.

پروژۀ «تاپی» که بربنیاد آن گاز ترکمنستان در لوله‌ای به درازی ۱۸۱۴ کیلومتر از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند می‌رسد، این لولۀ گاز تا ماه فبروری سال آینده میلادی به افغانستان می‌رسد.

بربنیاد اطلاعات  داده‌شده کارهای ساختمانی پروژۀ تاپی در سال ۲۰۱۸میلادی آغاز می‌شود و در سال ۲۰۱۹میلادی این لولۀ گاز، به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانک‌داری می‌گوید که در ولایت‌های هرات، کندهار و هلمند مراکز برای بهره‎برداری از گاز پروژۀ تاپی ساخته می‎شوند و حکومت روی برنامه‌های کار می‌کند که بربنیاد آن از گاز ترکمنستان در این ولایت‌ها تا صد میگاوات برق نیز تولید خواهد شد.

اجمل احمدی، مشاور رییس‌جمهور در بخش مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «پروژۀ تاپی به‌گونۀ مجموعی ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را برای افغانستان، پاکستان و هند فراهم می‌سازد. افغانستان در ده سال نخست از این لوله  ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز و پس از آن تا ده سال آینده یک میلیارد متر مکعب گاز و در ده سال بعدی آن، یک میلیاردو پنج‌صد میلیون مترمکعب گاز را، خواهند خرید.»

درهمین‌حال، رییس اجرایی  پروژه تاپی می‌گوید که این پروژه برای توسعۀ اقتصاد کشورهای منطقه بسیار مهم است و تاکنون کار این پروژه بسیار خوب به‌پیش می‌رود.

محمدمیرات امانوف، رئیس اجراییۀ پروژه تاپی، می‌گوید: «کار ساخت لولۀ گاز تاپی از زمان مطرح شدن‌اش تاکنون به‌گونۀ قابل ملاحظه‌ای پیشرفت داشته‌است. تفاهم‌نامه‌های بزرگ پروژه امضاء شده‌است، مشخصا تفاهم‌نامه‌های خرید و فروش گاز با تمامی خریداری به امضاء رسیده‌اند.»

مشاور حقوقی پروژۀ تاپی می‌گوید که برای عملی‌سازی این پروژه  نیاز است تا توافق‌نامه‌های گونه‌گون میان دولت‌های عضو این پروژه، به امضاء برسند.

بیمل دیسای، مشاور حقوقی، می‌گوید: «تفاهم‌نامه‌ای با دولت‌های میزبان با افغانستان و با پاکستان امضاء خواهد شد، زیرا این دو کشورهایی استند که لولۀ گاز تاپی از آن‌ها می‌گذرد. این تفاهم‌نامه چارچوب و ثبات قانونی را برای عملی‌سازی پروژه و اطمینان را به تمویل‌کننده‌گان‌مان فراهم خواهد ساخت.»

به گفتۀ مشاور رییس‌جمهور در بخش مالی و بانک‌داری، حکومت در حال حاضر روی برنامۀ بازرگانی برای بهره‌برداری از گاز تاپی، کار می‌کند.

هم‌رسانی کنید