تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کاهش آب در بند سلما زمین‎های زراعتی در هرات را متأثیر ساخته است

به علت کمبود آب دربند سلما، هشت ولسوالی ولایت هرات با کمبود جدی آب برای کِشت روبروشده اند.

مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری هرات، می‌گویند که سال جاری به علت این که در بند سلما آب اندک است، کشاورزان هرات با دشواری‎های زیادی روبروخواهند بود.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت و آب‌یاری هرات در این باره گفت: «به علت‎های گوناگون، آب در منابع آب بند سلما کاهش یافته است و این کار، مشکلات را برای هشت ولسوالی در هرات بوجود آورده است.»

تخیله این بند برای چهار بار در سال گذشته و تأخیر در کار بازسازی و نوسازی شبکۀ توزیع آب این بند، سوالاتی را درمیان باشنده گان هرات بوجود آورده است.

شماری ازنماینده گان مردم در مجلس نیز بی برنامه‌گی حکومت را در مدیریت آب بند سلما انتقاد می‎دانند.

غلام فاروق مجروح، یکی از این نماینده گان گفت: «حکومت باید خود مدیریت درست بند سلما را بدوش گیرد و آب این بند را به گونۀ مساویانه به مردم برساند.»

در همین حال، وزیر انرژی و آب، هرچند می‌پذیرد که توزیع آب از بند سلما عادلانه نیست، اما می‎گوید که این وزارت تلاش دارد در روند رهایی آب این بند،خودش را دخیل نسازد.

علی احمد عثمانی می‌افزاید: «یک کمیته در بارۀ توزیع آب کار می‎کند و وزارت انرژی و آب، به این متعهد است که اگر این موضوع در محل پیش برده شود، بسیار خوب است چون ما بیشتر اطلاعات و نیازمندی را به این‌کار درک کرده نمی‎توانیم.»

بند سلما، در کنار تولید ۴۲میگاوات برق، ۸۰ هزار هکتار زمین‎های کشاورزی را در هرات آب‎یاری می‌کند.

ظرفیت کاسۀ بند سلما، ۶۴۰میلیون متر مکعب آب گفته شده است.

بازرگانی

کاهش آب در بند سلما زمین‎های زراعتی در هرات را متأثیر ساخته است

بند سلما، در کنار تولید ۴۲میگاوات برق، ۸۰ هزار هکتار زمین‎های کشاورزی را در هرات آب‎یاری می‌کند.

تصویر بندانگشتی

به علت کمبود آب دربند سلما، هشت ولسوالی ولایت هرات با کمبود جدی آب برای کِشت روبروشده اند.

مسؤولان ریاست زراعت و آب‌یاری هرات، می‌گویند که سال جاری به علت این که در بند سلما آب اندک است، کشاورزان هرات با دشواری‎های زیادی روبروخواهند بود.

عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت و آب‌یاری هرات در این باره گفت: «به علت‎های گوناگون، آب در منابع آب بند سلما کاهش یافته است و این کار، مشکلات را برای هشت ولسوالی در هرات بوجود آورده است.»

تخیله این بند برای چهار بار در سال گذشته و تأخیر در کار بازسازی و نوسازی شبکۀ توزیع آب این بند، سوالاتی را درمیان باشنده گان هرات بوجود آورده است.

شماری ازنماینده گان مردم در مجلس نیز بی برنامه‌گی حکومت را در مدیریت آب بند سلما انتقاد می‎دانند.

غلام فاروق مجروح، یکی از این نماینده گان گفت: «حکومت باید خود مدیریت درست بند سلما را بدوش گیرد و آب این بند را به گونۀ مساویانه به مردم برساند.»

در همین حال، وزیر انرژی و آب، هرچند می‌پذیرد که توزیع آب از بند سلما عادلانه نیست، اما می‎گوید که این وزارت تلاش دارد در روند رهایی آب این بند،خودش را دخیل نسازد.

علی احمد عثمانی می‌افزاید: «یک کمیته در بارۀ توزیع آب کار می‎کند و وزارت انرژی و آب، به این متعهد است که اگر این موضوع در محل پیش برده شود، بسیار خوب است چون ما بیشتر اطلاعات و نیازمندی را به این‌کار درک کرده نمی‎توانیم.»

بند سلما، در کنار تولید ۴۲میگاوات برق، ۸۰ هزار هکتار زمین‎های کشاورزی را در هرات آب‎یاری می‌کند.

ظرفیت کاسۀ بند سلما، ۶۴۰میلیون متر مکعب آب گفته شده است.

هم‌رسانی کنید