Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشاورزان فراه: تربوز را به کابل آوردیم حالا پول برگشت را نداریم

شماری از کشاورزان فراه که تربوزهای‌شان را برای فروش به کابل آورده‌اند قادر به پرداخت کرایه انتقال آن نیستند.

این کشاورزان می‌گویند که کرایۀ انتقال تربوز به کابل نسبت به ارزش آن در بازارها بلند است و اکنون نمی‌دانند چگونه به خانه برگردند.

این بازرگانان، از رییس‌جمهور می‌خواهند که برای حل مشکلات آنان به وعده‌هایش عمل کند.

عبدالله، یکی از این کشاورزان گفت: «از رییس‌جمهور، وزارت تجارت و اتاق تجارت می‌خواهم که بیایید ببینند. دیگر بس است! برخیزید از این خواب غفلت. تمام کشاورزان فراه تباه شدند.»

شماری از راننده‌گان نیز به‌علت انبارشدن تربوز در بازارهای کابل با صاحبان این تربوزها دچار مشکل هستند.

آنان می‌گویند که برای هر موتر حامل تربوز از فراه به کابل، باید تا دوهزار برای اخاذان بپردازند.

حسن جان، یکی از این راننده‌گان گفت: «موتر ما با بار تربوز از روز عید – یک‌شنبه هفته گذشته – تاکنون در کابل متوقف است. تربوزها فروخته نمی‌شوند.»

بازرگانان میوه در بازار فروش میوه و سبزی کابل، می‌گویند که هر روز ده‌ها موتر حامل تربوز به این بازار میاید و به‌همین دلیل بهای تربوز هر روز کاهش می‌یابد.

نجابت حیدری، یکی از این بازرگانان بیان داشت: «هیچ مشکل ما حل نشد. باربار به وزارت تجارت رفتیم اما نتیجه نداد؛ دیگر نمی‌دانیم به کی بگوییم؟ تمام جنجال‌ها بدوش کشاورزان است که تباه شدند.»

اتاق زراعت و مال‌داری، نبود بازار برای میوه‌های کشور به ویژه تربوزرا نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که بربنیاد پیشبینی‌های آنان امسال درحدود شش ولایت بیش از نُه صد هزار تُن تربوز برداشت خواهند شد و بخشی زیادی از این تربوز فاسد خواهند شد.

کشاورزان فراه: تربوز را به کابل آوردیم حالا پول برگشت را نداریم

بازرگانان، از رییس‌جمهور می‌خواهند که برای حل مشکلات آنان به وعده‌هایش عمل کند.

Thumbnail

شماری از کشاورزان فراه که تربوزهای‌شان را برای فروش به کابل آورده‌اند قادر به پرداخت کرایه انتقال آن نیستند.

این کشاورزان می‌گویند که کرایۀ انتقال تربوز به کابل نسبت به ارزش آن در بازارها بلند است و اکنون نمی‌دانند چگونه به خانه برگردند.

این بازرگانان، از رییس‌جمهور می‌خواهند که برای حل مشکلات آنان به وعده‌هایش عمل کند.

عبدالله، یکی از این کشاورزان گفت: «از رییس‌جمهور، وزارت تجارت و اتاق تجارت می‌خواهم که بیایید ببینند. دیگر بس است! برخیزید از این خواب غفلت. تمام کشاورزان فراه تباه شدند.»

شماری از راننده‌گان نیز به‌علت انبارشدن تربوز در بازارهای کابل با صاحبان این تربوزها دچار مشکل هستند.

آنان می‌گویند که برای هر موتر حامل تربوز از فراه به کابل، باید تا دوهزار برای اخاذان بپردازند.

حسن جان، یکی از این راننده‌گان گفت: «موتر ما با بار تربوز از روز عید – یک‌شنبه هفته گذشته – تاکنون در کابل متوقف است. تربوزها فروخته نمی‌شوند.»

بازرگانان میوه در بازار فروش میوه و سبزی کابل، می‌گویند که هر روز ده‌ها موتر حامل تربوز به این بازار میاید و به‌همین دلیل بهای تربوز هر روز کاهش می‌یابد.

نجابت حیدری، یکی از این بازرگانان بیان داشت: «هیچ مشکل ما حل نشد. باربار به وزارت تجارت رفتیم اما نتیجه نداد؛ دیگر نمی‌دانیم به کی بگوییم؟ تمام جنجال‌ها بدوش کشاورزان است که تباه شدند.»

اتاق زراعت و مال‌داری، نبود بازار برای میوه‌های کشور به ویژه تربوزرا نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که بربنیاد پیشبینی‌های آنان امسال درحدود شش ولایت بیش از نُه صد هزار تُن تربوز برداشت خواهند شد و بخشی زیادی از این تربوز فاسد خواهند شد.

هم‌رسانی کنید