Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۱۱۰ میلیون دالری اداره توسعۀ جهانی ایالات متحده در بخش زراعت

اداره توسعه جهانی امریکا در بخش زنجیره ارزش دامداری و زنجیره ارزش نباتات گران‌بها در کشور تا پنج سال دیگر یک صد و ده میلیون دالر هزینه می‌کند.

وزرات زراعت و آبیاری می‌گوید که این مبلغ در بخش‌های توسعه زنجیره ارزش دامداری و توسعه زنجیره نباتات گرانب‌ها در کشور هزینه خواهند شد.

وزیر زراعت و آبیاری در مراسم امضاء تفاهم‌نامه این کمک‌ها می‌گوید با عملی سازی این پروژه‌ها در کنار بهبود در افزایش فراورده‌های کشور تا سی در صد در کشور، میزان صادرات فراورده‌های کشاروزی را فزایش خواهد داد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «با تطبیق این پروژه‌ها شرکت‌های سکتور خصوصی، با توانمندی رقابتی محصولات زراعتی با ارزش بالا و محصولات مالداری با ارزش افزوده را به بازارهای بین الملی صادر خواهند نمود.»

درهمین حال مسوولان اداره توسعه جهانی امریکا می‌گویند که این مبلغ تا پنج سال آینده در افغانستان هزینه خواهند شد.

رییس اداره توسعه جهانی امریکا می‌گوید که در نظر دارند با عملی سازی این برنامه‌ها میزان دسترسی کشاورزان به بازارهای فروش ملی و بین الملی، افزایش میزان حاصلات کشاورزی در کشور و هم چنان میزان رقابت در بازارهای جهان را افزایش بدهند.

هرب آسمیت، رییس اداره توسعه جهانی امریکا، گفت: «این برنامه‌ها از سوی نهاد جهانی "دی آی ا" در شهرهای کابل، جلال آباد و مزارشریف عملی خواهند شد. شما می‌دانید که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بسیار برجسته است و این برنامه نه تنها برای کشاورزان بل برای ایجاد کاروبار در بخش کشاورزی، بازرگانان و صادر کننده‌گان مهم خواهند بود.»

در همین حال رییس اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که نیاز است برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مانند سایر کشورها از مشوقه‌ها برای جذب سرمایه گذاری استفاده شود.

عتیق الله نصرت، رییس اتاق تجارت و صنایع، گفت: «من اطمینان دارم که همین پروژه که این‌ها معرفی کرده‌اند، در حل مشکلات کمک خواهد کرد و زمینه سرمایه گذرای را برای سکتور خصوصی در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.»

این کمک‌ها قرار است با همکاری بخش خصوصی و نظارت وزرات زراعت، به شیوه‌ پروژه‌ای از سوی اداره توسعه جهانی امریکا تا پنج سال دیگر در بخش کشاورزی ودامداری در کشور هزینه شود.

کمک ۱۱۰ میلیون دالری اداره توسعۀ جهانی ایالات متحده در بخش زراعت

اداره توسعه جهانی امریکا در بخش توسعه کشاورزی و دامداری در کشور ۱۱۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

Thumbnail

اداره توسعه جهانی امریکا در بخش زنجیره ارزش دامداری و زنجیره ارزش نباتات گران‌بها در کشور تا پنج سال دیگر یک صد و ده میلیون دالر هزینه می‌کند.

وزرات زراعت و آبیاری می‌گوید که این مبلغ در بخش‌های توسعه زنجیره ارزش دامداری و توسعه زنجیره نباتات گرانب‌ها در کشور هزینه خواهند شد.

وزیر زراعت و آبیاری در مراسم امضاء تفاهم‌نامه این کمک‌ها می‌گوید با عملی سازی این پروژه‌ها در کنار بهبود در افزایش فراورده‌های کشور تا سی در صد در کشور، میزان صادرات فراورده‌های کشاروزی را فزایش خواهد داد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «با تطبیق این پروژه‌ها شرکت‌های سکتور خصوصی، با توانمندی رقابتی محصولات زراعتی با ارزش بالا و محصولات مالداری با ارزش افزوده را به بازارهای بین الملی صادر خواهند نمود.»

درهمین حال مسوولان اداره توسعه جهانی امریکا می‌گویند که این مبلغ تا پنج سال آینده در افغانستان هزینه خواهند شد.

رییس اداره توسعه جهانی امریکا می‌گوید که در نظر دارند با عملی سازی این برنامه‌ها میزان دسترسی کشاورزان به بازارهای فروش ملی و بین الملی، افزایش میزان حاصلات کشاورزی در کشور و هم چنان میزان رقابت در بازارهای جهان را افزایش بدهند.

هرب آسمیت، رییس اداره توسعه جهانی امریکا، گفت: «این برنامه‌ها از سوی نهاد جهانی "دی آی ا" در شهرهای کابل، جلال آباد و مزارشریف عملی خواهند شد. شما می‌دانید که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بسیار برجسته است و این برنامه نه تنها برای کشاورزان بل برای ایجاد کاروبار در بخش کشاورزی، بازرگانان و صادر کننده‌گان مهم خواهند بود.»

در همین حال رییس اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که نیاز است برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مانند سایر کشورها از مشوقه‌ها برای جذب سرمایه گذاری استفاده شود.

عتیق الله نصرت، رییس اتاق تجارت و صنایع، گفت: «من اطمینان دارم که همین پروژه که این‌ها معرفی کرده‌اند، در حل مشکلات کمک خواهد کرد و زمینه سرمایه گذرای را برای سکتور خصوصی در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.»

این کمک‌ها قرار است با همکاری بخش خصوصی و نظارت وزرات زراعت، به شیوه‌ پروژه‌ای از سوی اداره توسعه جهانی امریکا تا پنج سال دیگر در بخش کشاورزی ودامداری در کشور هزینه شود.

هم‌رسانی کنید