Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گذرگاۀ تورخم به روی صادرات افغانستان باز شد

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز (دوشنبه ۰۲ سرطان) می‌گویند که گذرگاهای تورخم، سپین بولدک و غلام خان به روی صادرات افغانستان، باز شد.

عطاالله خوگیانی، سخن‎گوی والی ننگرهار با تأیید این خبر، می‎گوید که این گذرگاه‌ها پس از نزدیک به سه ماه از سوی پاکستان به روی صادرات افغانستان، باز شده‎است.

این گذرگاه‌ها، پس از شیوع ویروس کرونا در افغانسان، از سوی پاکستان به روی صادرات و نیز رفت و آمد مردم، بسته شده بودند.

خوگیانی افزود که گذرگاۀ تورخم هنوزهم به روی رفت و آمد مردم عادی، بسته‎است.

درهمین حال، سفارت پاکستان درکابل به طلوع‎نیوز می‌گوید که هر سه گذرگاه به روی صادرات افغانستان باز شده‌اند.

پاکستان در حدود سه ماه پیش راه‌های بازرگانی‌اش را با افغانستان بست، اما پس از زمان اندک این راه‌ها را تنها به‌روی صادرات آن کشور به افغانستان و آسیای میانه، باز کرد.

این‌کار سبب شد که از دوماه بدینسو، ۸۰ درصد صادرات کشور که بیشتر میوه‌ها و سبزی‌ها بودند، انبار شوند.

گذرگاۀ تورخم به روی صادرات افغانستان باز شد

پاکستان در حدود سه ماه پیش پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، گذرگاهای تورخم، سپین بولدک و غلام خان را به روی صادرات افغانستان، بست.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز (دوشنبه ۰۲ سرطان) می‌گویند که گذرگاهای تورخم، سپین بولدک و غلام خان به روی صادرات افغانستان، باز شد.

عطاالله خوگیانی، سخن‎گوی والی ننگرهار با تأیید این خبر، می‎گوید که این گذرگاه‌ها پس از نزدیک به سه ماه از سوی پاکستان به روی صادرات افغانستان، باز شده‎است.

این گذرگاه‌ها، پس از شیوع ویروس کرونا در افغانسان، از سوی پاکستان به روی صادرات و نیز رفت و آمد مردم، بسته شده بودند.

خوگیانی افزود که گذرگاۀ تورخم هنوزهم به روی رفت و آمد مردم عادی، بسته‎است.

درهمین حال، سفارت پاکستان درکابل به طلوع‎نیوز می‌گوید که هر سه گذرگاه به روی صادرات افغانستان باز شده‌اند.

پاکستان در حدود سه ماه پیش راه‌های بازرگانی‌اش را با افغانستان بست، اما پس از زمان اندک این راه‌ها را تنها به‌روی صادرات آن کشور به افغانستان و آسیای میانه، باز کرد.

این‌کار سبب شد که از دوماه بدینسو، ۸۰ درصد صادرات کشور که بیشتر میوه‌ها و سبزی‌ها بودند، انبار شوند.

هم‌رسانی کنید