Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گُسترش فارم‌های ماهی‌پروری در بلخ

مسؤول پروژه ملی باغ‌داری و مال‌داری وزارت زراعت در بلخ می‌گوید که قرار است به زودی بیست فارم ماهی‌پروری در این ولایت به بهره‌برداری سپرده شود.

فهیم جباری، می‌گوید که هر کدام از این فارم‌ها که بر گستره یک جریب زمین ساخته می‌شوند، گنجایش سه تا چهارهزار ماهی را در هر فصل‌سال خواهد داشت.

او می‌افزاید که هزینه هر فارم ۷۵۰ هزار افغانی‌است که با ساخت این فارم‌ها، میزان تولید ماهی در بلخ به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش خواهد یافت.

آقای جباری می‌گوید که فارم‌های پرورش ماهی در بلخ نتیجه‌ی خوبی داده‌است به همین علت کار ساخت بیست فارم پرورش ماهی را شروع کرده‌اند: «بیست فارم زیر پوشش ما است که در حال اعمار آن استیم که هر فارم به اندازه ۱۲۰ بر ۱۸ متر است یعنی دو حوض ۶۰ بر ۱۸ که ظرفیت پرورش سه تا چهارهزار ماهی را دارد.»

او گفت که این فارم‌ها تا دو ماه دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

بیشتر این فارم‌ها در ولسوالی‌های دهدادی و نهرشاهی ولایت بلخ است.

محمدنبی، صاحب یک فارم‌ ماهی‌پروری در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است.

او می‌گوید که یازده‌سال پیش با هزینه‌ی پنج‌هزار افغانی یک فارم ماهی‌پروری را ساخت و اکنون در این فارم ده‌هزار ماهی دارد. 

او می‌گوید که سالانه از فروش این ماهی‌ها به ارزش ششصد‌هزار افغانی به دست می‌آورد: «یکی کسی مرا تشویق کرد که فارم جور کن، ماهی من از زراعت به تو می‌دهم من حوض را جور کردم اما این آدم گم شد. باز من خودم نفر روان کردم به جلال آباد، فی دانه چهار ماهی، چهارهزار جوجه ماهی را آوردم، اول که آوردم هر جوجه مثل نخ گوگردواری بود حالا هر کدام به نیم کیلو هم رسیده‌است.»

مدیر عمومی مال‌داری ریاست زراعت بلخ می‌گوید که در بلخ ۴۶ فارم ماهی‌‌پروری فعالیت دارند که از این فارم‌ها سالانه بین یازده تا سیزده تن ماهی وارد بازار می‌شوند.

او گفت که ماهی‌هایی که از این فارم‌ها به بازار عرضه می‌شوند دارای بهای ثابت استند و هر کیلو ماهی نیز به ارزش چهارصد افغانی فروخته می‌شوند.  

محمدوکیل نیازی، مدیر عمومی مال‌داری ریاست زراعت بلخ گفت: «ما سالانه در حدود یازده تا سیزده تن ماهی از همین فارم‌ها قدرت تولید در مارکیت را داریم.»

مدیر عمومی مال‌داری ریاست زراعت بلخ با اشاره به اینکه تا هنوز آنان جوابگوی نیازمندی گوشت ماهی در بلخ نشدند، بیان داشت: «با حوض‌های معیاری که ساخته شده است توسط پروژه ملی باغ‌داری و آب‌یاری وزارت زراعت، امیدوار استیم که بتوانیم یک قسمت زیادی از نیاز مارکیت را مرفوع بسازیم.»

آمارهای ریاست زراعت و آب‌یاری بلخ نشان می‌دهد که از میان ۴۶ فارم ماهی‌‌پروری، ده فارم از سوی پروژه ملی باغ‌داری و مالداری وزارت زراعت ساخته شده‌است که در هر یک از این فارم‌ها چهار تا پنج نفر مصروف کار استند.

گُسترش فارم‌های ماهی‌پروری در بلخ

بیشتر این فارم‌ها در ولسوالی‌های دهدادی و نهرشاهی ولایت بلخ اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤول پروژه ملی باغ‌داری و مال‌داری وزارت زراعت در بلخ می‌گوید که قرار است به زودی بیست فارم ماهی‌پروری در این ولایت به بهره‌برداری سپرده شود.

فهیم جباری، می‌گوید که هر کدام از این فارم‌ها که بر گستره یک جریب زمین ساخته می‌شوند، گنجایش سه تا چهارهزار ماهی را در هر فصل‌سال خواهد داشت.

او می‌افزاید که هزینه هر فارم ۷۵۰ هزار افغانی‌است که با ساخت این فارم‌ها، میزان تولید ماهی در بلخ به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش خواهد یافت.

آقای جباری می‌گوید که فارم‌های پرورش ماهی در بلخ نتیجه‌ی خوبی داده‌است به همین علت کار ساخت بیست فارم پرورش ماهی را شروع کرده‌اند: «بیست فارم زیر پوشش ما است که در حال اعمار آن استیم که هر فارم به اندازه ۱۲۰ بر ۱۸ متر است یعنی دو حوض ۶۰ بر ۱۸ که ظرفیت پرورش سه تا چهارهزار ماهی را دارد.»

او گفت که این فارم‌ها تا دو ماه دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

بیشتر این فارم‌ها در ولسوالی‌های دهدادی و نهرشاهی ولایت بلخ است.

محمدنبی، صاحب یک فارم‌ ماهی‌پروری در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است.

او می‌گوید که یازده‌سال پیش با هزینه‌ی پنج‌هزار افغانی یک فارم ماهی‌پروری را ساخت و اکنون در این فارم ده‌هزار ماهی دارد. 

او می‌گوید که سالانه از فروش این ماهی‌ها به ارزش ششصد‌هزار افغانی به دست می‌آورد: «یکی کسی مرا تشویق کرد که فارم جور کن، ماهی من از زراعت به تو می‌دهم من حوض را جور کردم اما این آدم گم شد. باز من خودم نفر روان کردم به جلال آباد، فی دانه چهار ماهی، چهارهزار جوجه ماهی را آوردم، اول که آوردم هر جوجه مثل نخ گوگردواری بود حالا هر کدام به نیم کیلو هم رسیده‌است.»

مدیر عمومی مال‌داری ریاست زراعت بلخ می‌گوید که در بلخ ۴۶ فارم ماهی‌‌پروری فعالیت دارند که از این فارم‌ها سالانه بین یازده تا سیزده تن ماهی وارد بازار می‌شوند.

او گفت که ماهی‌هایی که از این فارم‌ها به بازار عرضه می‌شوند دارای بهای ثابت استند و هر کیلو ماهی نیز به ارزش چهارصد افغانی فروخته می‌شوند.  

محمدوکیل نیازی، مدیر عمومی مال‌داری ریاست زراعت بلخ گفت: «ما سالانه در حدود یازده تا سیزده تن ماهی از همین فارم‌ها قدرت تولید در مارکیت را داریم.»

مدیر عمومی مال‌داری ریاست زراعت بلخ با اشاره به اینکه تا هنوز آنان جوابگوی نیازمندی گوشت ماهی در بلخ نشدند، بیان داشت: «با حوض‌های معیاری که ساخته شده است توسط پروژه ملی باغ‌داری و آب‌یاری وزارت زراعت، امیدوار استیم که بتوانیم یک قسمت زیادی از نیاز مارکیت را مرفوع بسازیم.»

آمارهای ریاست زراعت و آب‌یاری بلخ نشان می‌دهد که از میان ۴۶ فارم ماهی‌‌پروری، ده فارم از سوی پروژه ملی باغ‌داری و مالداری وزارت زراعت ساخته شده‌است که در هر یک از این فارم‌ها چهار تا پنج نفر مصروف کار استند.

هم‌رسانی کنید