تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک کاروان حامل کالاهای بازرگانی افغانستان به هند رسید

مقام‌های هندی می‌گویند که ۱۴ موتر پر از کالاهای بازرگانی افغانستان به منطقۀ اتاری درشمال هند رسیده‌است.

این کاروان موترها درجریان کمتر از یک هفته از طریق بندر واگه پاکستان به هند رسیده‌است.

اشوک ستهی، مدیر کنفدراسیون اتاق‌های بین‌المللی تجارت و صنعت هند به هندوستان تایمز گفته‌است که “چهارده موتر پر از میوۀ خشک و دیگر کالاها در چهار روز گذشته،" به این کشور رسیده‌اند.

روند صادرات کالاهای افغانستان به هند به‌علت شیوع ویروس کرونا برای چندین ماه متوقف بود.

اما یک هفته پیش، حکومت پاکستان گفت که بندر واگه را به‌روی صادرات کالاهای افغانستان به هند باز می‌کند.

ارزش سالانه صادرات افغانستان به هند به ۷۴۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۸ بوده‌است.

هند، معمولا میوۀ خشک و گیاه‎‌های دارویی را از افغانستان به این کشور وارد می‌کند.

یک کاروان حامل کالاهای بازرگانی افغانستان به هند رسید

این کاروان کالاهای بازرگانی افغانستان ازطریق بندر واگه پاکستان به هند رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های هندی می‌گویند که ۱۴ موتر پر از کالاهای بازرگانی افغانستان به منطقۀ اتاری درشمال هند رسیده‌است.

این کاروان موترها درجریان کمتر از یک هفته از طریق بندر واگه پاکستان به هند رسیده‌است.

اشوک ستهی، مدیر کنفدراسیون اتاق‌های بین‌المللی تجارت و صنعت هند به هندوستان تایمز گفته‌است که “چهارده موتر پر از میوۀ خشک و دیگر کالاها در چهار روز گذشته،" به این کشور رسیده‌اند.

روند صادرات کالاهای افغانستان به هند به‌علت شیوع ویروس کرونا برای چندین ماه متوقف بود.

اما یک هفته پیش، حکومت پاکستان گفت که بندر واگه را به‌روی صادرات کالاهای افغانستان به هند باز می‌کند.

ارزش سالانه صادرات افغانستان به هند به ۷۴۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۸ بوده‌است.

هند، معمولا میوۀ خشک و گیاه‎‌های دارویی را از افغانستان به این کشور وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید