تازه‌ترین خبرها
دهلیزها

دهلیزها: بررسی قضیه اختطاف میلاد پنج ساله

در این برنامه دهلیزها گرداننده میرویس حمیدی چگونگی بازداشت یک بانو بیست ساله را پی گیری کرده است که به اتهام اختطاف یک کودک پنج ساله از مربوطات حوزه ششم پولیس شهرکابل بازداشت شده است.
 
رویداد طوری است که بانو آدم ربا به یعقوب علی، باشنده ناحیه ششم شهرکابل زنگ می زند و خودش را یکی از خویشاوندان این خانواده معرفی می کند، آدم ربا به یعقوب علی می گوید از این که آدرس خانه تان را بلد نیستم، کسی را تا جاده عمومی دنبال من بفرست، یعقوب علی دو پسر نه و پنج ساله اش را دنبال این بانو روان می کند، همین که محمد رضا نه ساله و میلاد پنج ساله به جاده عمومی می رسند، و از این که صدف تصمیم داشت تا میلاد پسر کوچک این خانواده را اختطاف کند، به محمد رضا می گوید که من با میلاد به خانه تان می رویم و خودت چند تن دیگری که همرای من استند آنان را به خانه تان رهنمایی کن، همین که محمد رضا از میلاد و بانوی آدم ربا دور می شود، صدف، میلاد را اختطاف می کند.

دهلیزها

دهلیزها: بررسی قضیه اختطاف میلاد پنج ساله

در این برنامه دهلیزها گرداننده میرویس حمیدی چگونگی بازداشت یک بانو بیست ساله را پی گیری کرده است که به اتهام اختطاف یک کودک پنج ساله از مربوطات حوزه ششم پولیس شهرکابل بازداشت شده است.
 
رویداد طوری است که بانو آدم ربا به یعقوب علی، باشنده ناحیه ششم شهرکابل زنگ می زند و خودش را یکی از خویشاوندان این خانواده معرفی می کند، آدم ربا به یعقوب علی می گوید از این که آدرس خانه تان را بلد نیستم، کسی را تا جاده عمومی دنبال من بفرست، یعقوب علی دو پسر نه و پنج ساله اش را دنبال این بانو روان می کند، همین که محمد رضا نه ساله و میلاد پنج ساله به جاده عمومی می رسند، و از این که صدف تصمیم داشت تا میلاد پسر کوچک این خانواده را اختطاف کند، به محمد رضا می گوید که من با میلاد به خانه تان می رویم و خودت چند تن دیگری که همرای من استند آنان را به خانه تان رهنمایی کن، همین که محمد رضا از میلاد و بانوی آدم ربا دور می شود، صدف، میلاد را اختطاف می کند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews