Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
دهلیزها

دهلیزها: بررسی چگونگی قتل یک بانو در  حوزه ششم شهر کابل

در این برنامه گرداننده میرویس حمیدی چگونگی قتل یک بانو را پیگیری کرده است که در ماه جدی امسال در منزل‌اش در حوزه ششم پولیس شهر کابل به قتل رسید.

زهره و  بیست و پنج ساله، چهار سال ازدواج کرده بود و دو فرزند دارد. وی به تاریخ دوازدهم ماه جدی سال روان در مربوطات حوزه ششم شهرکابل به گونه مرموز به قتل رسید.

پولیس کابل شوهر و برادر شوهر زهره را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است. مظنونین می‌گویند که آنان در زمان قتل زهره در خانه نبودند، اما خانواده زهره ادعا می‌کنند که دختر شان از سوی آنان به قتل رسیده است.

دهلیزها

دهلیزها: بررسی چگونگی قتل یک بانو در  حوزه ششم شهر کابل

در این برنامه گرداننده میرویس حمیدی چگونگی قتل یک بانو را پیگیری کرده است که در ماه جدی امسال در منزل‌اش در حوزه ششم پولیس شهر کابل به قتل رسید.

زهره و  بیست و پنج ساله، چهار سال ازدواج کرده بود و دو فرزند دارد. وی به تاریخ دوازدهم ماه جدی سال روان در مربوطات حوزه ششم شهرکابل به گونه مرموز به قتل رسید.

پولیس کابل شوهر و برادر شوهر زهره را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است. مظنونین می‌گویند که آنان در زمان قتل زهره در خانه نبودند، اما خانواده زهره ادعا می‌کنند که دختر شان از سوی آنان به قتل رسیده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews