تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتحادیۀ اروپا: نتیجۀ انتخابات برای تمام شهروندان قابل پذیرش باشد

اتحادیۀ اروپا از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که اقدامات بیشتری را برای تأمین شفافیت در روند انتخابات روی دست گیرند.

پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا می‎گوید که اصلاحات در روند انتخابات باید به گونه‌یی باشند که نتیجۀ انتخابات برای جمعیت ۳۵ میلیونی افغانستان پذیرفتنی باشد.

او در این باره می‌گوید: «هنگامی که موضوع به تقویت دموکراسی در این کشور برمی‌گردد، شفافیت انتخابات در صدر اجندای ما قرار دارد. در کنار این که ممکن است پیشرفت‌هایی در کار استفاده از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک صورت گرفته باشند، نیاز است تا برخی از اقدامات تأییدی و اصلاحات برای ایجاد شفافیت در انتخابات روی دست گرفته شوند تا این انتخابات برای ۳۵ میلیون افغان پذیرفتنی شوند.»

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات به منظور ایجاد شفافیت در انتخابات پیش رو، قرار است از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان استفاده کند.

اما، برخی از جریان‌های سیاسی می‌گویند که کمیسیون انتخابات تا اکنون راهکار درستی برای کارگیری از این دستگاه‌ها ندارد.

فضل رحمان اوریا، عضو ایتلاف بزرگ ملی افغانستان می‌گوید: «شماری از خواهران مان در ولایت‌ها و ساحات دور دست حاضر نیستند تا چادر را از روی شان برای این‌که در بایومترک ثبت شود کنار بزنند، پس برای این، ضرورت برای یک طرز العمل است.»

افزون بر این، احزاب از نبود آگاهی در بارۀ چگونگی کارگیری از دستگاه‌های بایومتریک  نگران استند. اما مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که شماری را نحوۀ استفاده از این دستگاه‌ها را آموزش داده اند.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «۲۵۰ نفر را با این سیستم آشنا ساخته ایم و قرار است این افراد در ولایات به تیم‌های بیست نفری آموزش دهند و به این ترتیب در تمام ولایات از این آموزش بهره مند خواهند شد.»

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز بیست وهشتم ماه میزان در بیش از پنج هزار و یک صد مرکز رډی دهی برگزار شود.

اتحادیۀ اروپا: نتیجۀ انتخابات برای تمام شهروندان قابل پذیرش باشد

پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا می‎گوید که اصلاحات در روند انتخابات باید به گونه‌یی باشند که نتیجۀ انتخابات برای جمعیت ۳۵ میلیونی افغانستان پذیرفتنی باشد.

Thumbnail

اتحادیۀ اروپا از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که اقدامات بیشتری را برای تأمین شفافیت در روند انتخابات روی دست گیرند.

پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا می‎گوید که اصلاحات در روند انتخابات باید به گونه‌یی باشند که نتیجۀ انتخابات برای جمعیت ۳۵ میلیونی افغانستان پذیرفتنی باشد.

او در این باره می‌گوید: «هنگامی که موضوع به تقویت دموکراسی در این کشور برمی‌گردد، شفافیت انتخابات در صدر اجندای ما قرار دارد. در کنار این که ممکن است پیشرفت‌هایی در کار استفاده از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک صورت گرفته باشند، نیاز است تا برخی از اقدامات تأییدی و اصلاحات برای ایجاد شفافیت در انتخابات روی دست گرفته شوند تا این انتخابات برای ۳۵ میلیون افغان پذیرفتنی شوند.»

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات به منظور ایجاد شفافیت در انتخابات پیش رو، قرار است از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان استفاده کند.

اما، برخی از جریان‌های سیاسی می‌گویند که کمیسیون انتخابات تا اکنون راهکار درستی برای کارگیری از این دستگاه‌ها ندارد.

فضل رحمان اوریا، عضو ایتلاف بزرگ ملی افغانستان می‌گوید: «شماری از خواهران مان در ولایت‌ها و ساحات دور دست حاضر نیستند تا چادر را از روی شان برای این‌که در بایومترک ثبت شود کنار بزنند، پس برای این، ضرورت برای یک طرز العمل است.»

افزون بر این، احزاب از نبود آگاهی در بارۀ چگونگی کارگیری از دستگاه‌های بایومتریک  نگران استند. اما مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که شماری را نحوۀ استفاده از این دستگاه‌ها را آموزش داده اند.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «۲۵۰ نفر را با این سیستم آشنا ساخته ایم و قرار است این افراد در ولایات به تیم‌های بیست نفری آموزش دهند و به این ترتیب در تمام ولایات از این آموزش بهره مند خواهند شد.»

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز بیست وهشتم ماه میزان در بیش از پنج هزار و یک صد مرکز رډی دهی برگزار شود.

هم‌رسانی کنید