تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

'احتمال دارد نصف آرای انتخابات مجلس کابل بار دیگر بازشماری شوند'

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که برای شفافیت بیشتر، احتمال دارد نزدیک به نصف آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل بار دیگر بازشماری شوند.

این در حالی است که پس از در حدود دونیم ماه، کمیسیون انتخابات نتوانسته است که حتا نتایج نخستین انتخابات مجلس کابل را اعلام کند.

زبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «در حدود ۳۰۰محل رأی‌دهی است که تمامی ارآی آن باید تفتیش شوند. در روند تفتیش، ناظران کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، احزاب و جریان‌های سیاسی نیز حضور خواهند داشت.»
 
کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که اگر روند بازشماری برای شفافیت بهتر و بامعیارهای این نهاد همخوانی داشته باشد، ناظران شان را برای نظارت خواهند فرستاد.

علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی ب شکایت‌های انتخاباتی گفت: «ما در روشنای موجودیت اسناد و شواهد و مدارک لازم و در روشنایی تضمین تأمین شفافیت پروسۀ بازشماری، بتوانیم در پروسۀ بازشماری اشتراک کنیم.»
 
همزمان با این، شماری از ناظران بر انتخابات، احزاب و جریان‌های سیاسی، امروز در یک نشست در کابل، از آن‌چه که تقلب در انتخابات مجلس ولایت کابل می‌دانند، انتقاد کردند.

سیف الرحمان حبیبی، ناظر یکی از احزاب در انتخابات، بیان داشت: «متأسفانه از طرف کمیسیون انتخابات، برای صندوقی که چیزی نداشته در هنگرهای کمیسیون انتخابات برای آنان ریزیلت شیت (ورق نتایج) ساخته شد.»

بس گل سادات، ناظر دیگر از این احزاب نیز افزود: «تمام ناظرین احزاب سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط حاضر، انتخابات کابل نواقص جدی و غیرقابل اصلاح دارد.»

بربنیاد جدول زمان بندی انتخابات مجلس نماینده‌گان، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین مجلس نماینده‌گان را باید به روز نزدهم ماه عقرب و نتایج نهایی را به روز بیست ونهم ماه قوس اعلام می‌کرد، اما با گذشت نزدیک به دو ماه از روز اعلام نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان، تاکنون کمیسیون موفق به اعلام نتایج نخستین تمامی ولایت‌ها نشده است.

انتخابات ۹۸

'احتمال دارد نصف آرای انتخابات مجلس کابل بار دیگر بازشماری شوند'

همزمان با این، شماری از ناظران بر انتخابات، احزاب و جریان‌های سیاسی، امروز در یک نشست در کابل، از آن‌چه که تقلب در انتخابات مجلس ولایت کابل می‌دانند، انتقاد کردند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که برای شفافیت بیشتر، احتمال دارد نزدیک به نصف آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل بار دیگر بازشماری شوند.

این در حالی است که پس از در حدود دونیم ماه، کمیسیون انتخابات نتوانسته است که حتا نتایج نخستین انتخابات مجلس کابل را اعلام کند.

زبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «در حدود ۳۰۰محل رأی‌دهی است که تمامی ارآی آن باید تفتیش شوند. در روند تفتیش، ناظران کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، احزاب و جریان‌های سیاسی نیز حضور خواهند داشت.»
 
کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که اگر روند بازشماری برای شفافیت بهتر و بامعیارهای این نهاد همخوانی داشته باشد، ناظران شان را برای نظارت خواهند فرستاد.

علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی ب شکایت‌های انتخاباتی گفت: «ما در روشنای موجودیت اسناد و شواهد و مدارک لازم و در روشنایی تضمین تأمین شفافیت پروسۀ بازشماری، بتوانیم در پروسۀ بازشماری اشتراک کنیم.»
 
همزمان با این، شماری از ناظران بر انتخابات، احزاب و جریان‌های سیاسی، امروز در یک نشست در کابل، از آن‌چه که تقلب در انتخابات مجلس ولایت کابل می‌دانند، انتقاد کردند.

سیف الرحمان حبیبی، ناظر یکی از احزاب در انتخابات، بیان داشت: «متأسفانه از طرف کمیسیون انتخابات، برای صندوقی که چیزی نداشته در هنگرهای کمیسیون انتخابات برای آنان ریزیلت شیت (ورق نتایج) ساخته شد.»

بس گل سادات، ناظر دیگر از این احزاب نیز افزود: «تمام ناظرین احزاب سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط حاضر، انتخابات کابل نواقص جدی و غیرقابل اصلاح دارد.»

بربنیاد جدول زمان بندی انتخابات مجلس نماینده‌گان، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین مجلس نماینده‌گان را باید به روز نزدهم ماه عقرب و نتایج نهایی را به روز بیست ونهم ماه قوس اعلام می‌کرد، اما با گذشت نزدیک به دو ماه از روز اعلام نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان، تاکنون کمیسیون موفق به اعلام نتایج نخستین تمامی ولایت‌ها نشده است.

هم‌رسانی کنید