تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

انتقاد نهادهای ناظر از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس کابل

تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل و نیز تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان کشور، با انتقادهای تند نهادهای ناظر بر انتخابات و نیز شماری از اعضای مجلس سنا روبه‌‎رو شده است.

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که به علت معامله‌های پشت پردۀ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با شماری از نامزدان، اعلام نتایج نخستین انتخابات مجلس کابل و نیز اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان با تأخیرهای پی‌هم روبه‌رو شده است.

مروه امینی، سخن‌گوی فیفا در این باره گفت: «بعضی چیزها وجود دارد و به ما نیز رسیده است که با طولانی‌ترشدن این پروسه، بعضی فساد مالی در این روند صورت می‌گیرد؛ این موضوع به ما نیز قابل نگرانی است.»

عبدالله قرلق، عضو مجلس سنا نیز بیان داشت: « تقلب گسترده و مدیریت ضعیف در برگزاری انتخابات کابل، سبب شده که این‌ها هنوز هم جمع کرده نتوانند.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به تاریخ بیست و هشتم و بیست نهم ماه میزان برگزار شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتایج نخستین انتخابات ولایت کابل و نیز نتایج نهایی انتخابات دیگر ولایت‌ها را اعلام نکرده است.

مسؤولان این نهاد، می‌گویند برای اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان، انتظار پایان بررسی‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌ها را می‌کشد.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «بربنیاد قانون، این کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است تا بررسی‌های خود را به پایان برساند و آن را به ما بسپارد تا هرچه زود تر نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان را اعلام کنیم.»
 
اما، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که بررسی‌های این کمیسیون در بارۀ شکایت‌های انتخاباتی دوازده ولایت به پایان رسیده‌اند و بررسی شکایت‌های انتخاباتی ولایت‌های دیگر نیز به زودی به پایان خواهند رسید.

علی رضا روحانی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «دوازده ولایت را کاملأ نهایی ساخته ایم و آماده تطبیق در کمیسیون محترم انتخابات است و بعد از آن یک مرحله دیگر هم حدود ده ولایت دیگر در اواخر هفتۀ بعدی نهایی خواهد شد.»

این در حالی است که از اعلام نتایج ابتدایی شماری از ولایت‌ها بیشتر از یک و نیم ماه می‌گذرد و بربنیاد قانون و تقویم انتخابات کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، باید بررسی‌های شکایت‌های انتخاباتی این ولایت‌ها را در یک ماه به پایان می‌رساند.

انتخابات ۹۸

انتقاد نهادهای ناظر از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس کابل

کمیسیون مستقل انتخابات اما وعده داده که هفتۀ آینده، نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل را اعلام خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل و نیز تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان کشور، با انتقادهای تند نهادهای ناظر بر انتخابات و نیز شماری از اعضای مجلس سنا روبه‌‎رو شده است.

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که به علت معامله‌های پشت پردۀ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با شماری از نامزدان، اعلام نتایج نخستین انتخابات مجلس کابل و نیز اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان با تأخیرهای پی‌هم روبه‌رو شده است.

مروه امینی، سخن‌گوی فیفا در این باره گفت: «بعضی چیزها وجود دارد و به ما نیز رسیده است که با طولانی‌ترشدن این پروسه، بعضی فساد مالی در این روند صورت می‌گیرد؛ این موضوع به ما نیز قابل نگرانی است.»

عبدالله قرلق، عضو مجلس سنا نیز بیان داشت: « تقلب گسترده و مدیریت ضعیف در برگزاری انتخابات کابل، سبب شده که این‌ها هنوز هم جمع کرده نتوانند.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به تاریخ بیست و هشتم و بیست نهم ماه میزان برگزار شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتایج نخستین انتخابات ولایت کابل و نیز نتایج نهایی انتخابات دیگر ولایت‌ها را اعلام نکرده است.

مسؤولان این نهاد، می‌گویند برای اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان، انتظار پایان بررسی‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌ها را می‌کشد.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «بربنیاد قانون، این کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است تا بررسی‌های خود را به پایان برساند و آن را به ما بسپارد تا هرچه زود تر نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان را اعلام کنیم.»
 
اما، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که بررسی‌های این کمیسیون در بارۀ شکایت‌های انتخاباتی دوازده ولایت به پایان رسیده‌اند و بررسی شکایت‌های انتخاباتی ولایت‌های دیگر نیز به زودی به پایان خواهند رسید.

علی رضا روحانی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «دوازده ولایت را کاملأ نهایی ساخته ایم و آماده تطبیق در کمیسیون محترم انتخابات است و بعد از آن یک مرحله دیگر هم حدود ده ولایت دیگر در اواخر هفتۀ بعدی نهایی خواهد شد.»

این در حالی است که از اعلام نتایج ابتدایی شماری از ولایت‌ها بیشتر از یک و نیم ماه می‌گذرد و بربنیاد قانون و تقویم انتخابات کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، باید بررسی‌های شکایت‌های انتخاباتی این ولایت‌ها را در یک ماه به پایان می‌رساند.

هم‌رسانی کنید