Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تمامی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک به کمیسیون انتخابات رسیده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌‎گوید که تمامی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک به کابل رسیده‌اند و قرار است بی‌درنگ روند انتقال این دستگاه‌ها به همکاری وزارت دفاع ملی به ولایت ها آغاز شود.

به گفتۀ این کمیسیون، قرار است روند فرستادن ۲۱هزار دستگاه شناسایی بایومتریک به مرکزهای رأی دهی در جریان یک یا دو روز آینده آغاز شود.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «همین امروز بسته بندی شان ادامه دارند. به ۷۴ ولسوالی که راه رسیدن به آن‌ها دشوار و ناامن است، توسط چرخبال‌ها انتقال خواهد یافت و چرخبال قرار است که مواد حساس وغیرحساس را به شمول فهرست رأی دهنده‌گان - که امروز از چاپ بیرون شد - این و دستگاه‌‎های بایومتریک تا اخیر همین روز، به ولایت‌ها می‌رسد و در ۷۰ ولسوالی ناامن قرار است فردا انتقال شود.»

قرار است تا ۱۴ روز دیگر، انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند استخدام کارمندانی که مسؤول استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات در مرکزهای رأی دهی استند نیز پایان یافته است.

در همین حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، آماده ساختن و به کار بستن این دستگاه‌ها را در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات، دشوار می‌دانند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بیان داشت: «از نطقه نظر کارهای عملیاتی، استفاده بایومتریک به انتخابات پیش رو کاملأ ناممکن است. اگر با این وضعیت ما برویم به سوی استفاده از این دستگاهها این میتواند سر درگمی را بیشتر کند و مدیریت این کار برای کمیسیون یک مشکل کلان خواهد بود.»

حبیب شینواری، عضو دیده بان انتخابات افغانستان نیز اظهار داشت: «از بایومتریک چگونه استفاده می‌کنند؟ به کارمندان چگونه آموزش می دهند؟ و دیگر مواد که تاهنوز نرسیده اند چگونه فرستاده خواهند شد؟ برای این پنج هزار و صد مرکز چگونه تقسیم خواهد شد و برای مردم چگونه آگاهی دهی برای اطمینان آنان برای جلوگیری از تقلب داده خواهد شد.»

قرار است دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده گان، در تمامی مرکزهای رأی‌دهی در سراسر کشور فرستاده شوند و از این دستگاه‌ها برای جلوگیری از تقلب در انتخابات کار گرفته شود. انتخابات مجلس نماینده گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان در ۳۳ ولایت کشور – به استثنای ولایت غزنی – برگزار می‌شود. در این انتخابات، بیش از ۲۵۰۰تن خودشان را برای ۲۴۹ کرسی مجلس نماینده‌گان نامزد کرده اند.

تمامی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک به کمیسیون انتخابات رسیده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که مواد حساس انتخاباتی به ولایت‌ها فرستاده شده اند و به زودی روند فرستادن دستگاه‌های شناخت بایومتریک نیز به ولایت‌ها آغاز شود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌‎گوید که تمامی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک به کابل رسیده‌اند و قرار است بی‌درنگ روند انتقال این دستگاه‌ها به همکاری وزارت دفاع ملی به ولایت ها آغاز شود.

به گفتۀ این کمیسیون، قرار است روند فرستادن ۲۱هزار دستگاه شناسایی بایومتریک به مرکزهای رأی دهی در جریان یک یا دو روز آینده آغاز شود.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «همین امروز بسته بندی شان ادامه دارند. به ۷۴ ولسوالی که راه رسیدن به آن‌ها دشوار و ناامن است، توسط چرخبال‌ها انتقال خواهد یافت و چرخبال قرار است که مواد حساس وغیرحساس را به شمول فهرست رأی دهنده‌گان - که امروز از چاپ بیرون شد - این و دستگاه‌‎های بایومتریک تا اخیر همین روز، به ولایت‌ها می‌رسد و در ۷۰ ولسوالی ناامن قرار است فردا انتقال شود.»

قرار است تا ۱۴ روز دیگر، انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند استخدام کارمندانی که مسؤول استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات در مرکزهای رأی دهی استند نیز پایان یافته است.

در همین حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، آماده ساختن و به کار بستن این دستگاه‌ها را در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات، دشوار می‌دانند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بیان داشت: «از نطقه نظر کارهای عملیاتی، استفاده بایومتریک به انتخابات پیش رو کاملأ ناممکن است. اگر با این وضعیت ما برویم به سوی استفاده از این دستگاهها این میتواند سر درگمی را بیشتر کند و مدیریت این کار برای کمیسیون یک مشکل کلان خواهد بود.»

حبیب شینواری، عضو دیده بان انتخابات افغانستان نیز اظهار داشت: «از بایومتریک چگونه استفاده می‌کنند؟ به کارمندان چگونه آموزش می دهند؟ و دیگر مواد که تاهنوز نرسیده اند چگونه فرستاده خواهند شد؟ برای این پنج هزار و صد مرکز چگونه تقسیم خواهد شد و برای مردم چگونه آگاهی دهی برای اطمینان آنان برای جلوگیری از تقلب داده خواهد شد.»

قرار است دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده گان، در تمامی مرکزهای رأی‌دهی در سراسر کشور فرستاده شوند و از این دستگاه‌ها برای جلوگیری از تقلب در انتخابات کار گرفته شود. انتخابات مجلس نماینده گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان در ۳۳ ولایت کشور – به استثنای ولایت غزنی – برگزار می‌شود. در این انتخابات، بیش از ۲۵۰۰تن خودشان را برای ۲۴۹ کرسی مجلس نماینده‌گان نامزد کرده اند.

هم‌رسانی کنید