تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تکرار مشکلات و نابه‌سامانی‌ها در برگزاری انتخابات مجلس در کندهار

انتخابات مجلس نماینده‌گان در ولایت کندهار با یک هفتۀ تأخیر، امروز در حال برگزاری است.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز از ولایت کندهار می‌گوید که مشکلات و نابه‌سامانی‌های انتخابات هفتۀ پیش، اکنون در این ولایت نیز تکرار می‌شود.

بازنشدن مرکزها و محل‌های رأی‌دهی به وقت معیین آن، کارنکردن دستگاه‌های شناسایی بایومتریک و تکمیل نبودن فهرست رأی‌دهنده‌گان از نابه‌سامانی‌هایی بودند که انتخابات ۲۸ میزان را برای یک روز دیگر تمدید کرد.

اما، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته گفت که آنان از مشکلات این انتخابات آموخته اند و به هیچ وجه این مشکلات در انتخابات کندهار تکرار نخواهند شد.

گلاب الدین غبار می‌گوید که امروز در کندهار، مرکزهای رأی‌دهی با تأخیر بازشدند، فهرست رأی‌دهنده‌گان در شماری از مرکزها وجود نداشتند و نیز دستگاه‌های شناسایی بایومتریک در این مرکزها، خراب بودند.

با این همه اما حضور مردم به ویژه زنان در این انتخابات گسترده است. باشنده‌گان ولایت کندهار می‌گویند هرچند نگرانی‌هایی امنیتی دارند، اما با آنهم در این انتخابات شرکت کرده اند.

بشیراحمد یکی از باشنده‌گان ولایت کندهار است. او که نمی‌تواند راه برود، با ویلچیر به یک مرکز رأی‌دهی آمده است تا رأی بدهد، اما با تأخیر در بازشدن مرکزهای رأی‌دهی رو به رو می‌شود: «از آن‌ها (کارمندان کمیسیون انتخابات می‌خواهیم که کارهارا زود شروع کنند؛ مردم کار دارند، خانه دارند؛ کودکان در خانه مانده اند و آن‌ها و غذا و آب نیاز دارند.»

انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کندهار، پنج‌شنبۀ هفتۀ پیش، پس از آن‌که جنرال رازق، فرمانده پیشین پولیس این ولایت ترور شد، برای یک هفته به تأخیر افتاد.

انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۳۲ ولایت دیگر کشور، به روزهای شنبه و یک‌شنۀ هفتۀ پیش برگزار شد.

تکرار مشکلات و نابه‌سامانی‌ها در برگزاری انتخابات مجلس در کندهار

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته گفت که آنان از مشکلات این انتخابات آموخته اند و به هیچ وجه این مشکلات در انتخابات کندهار تکرار نخواهند شد.

تصویر بندانگشتی

انتخابات مجلس نماینده‌گان در ولایت کندهار با یک هفتۀ تأخیر، امروز در حال برگزاری است.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز از ولایت کندهار می‌گوید که مشکلات و نابه‌سامانی‌های انتخابات هفتۀ پیش، اکنون در این ولایت نیز تکرار می‌شود.

بازنشدن مرکزها و محل‌های رأی‌دهی به وقت معیین آن، کارنکردن دستگاه‌های شناسایی بایومتریک و تکمیل نبودن فهرست رأی‌دهنده‌گان از نابه‌سامانی‌هایی بودند که انتخابات ۲۸ میزان را برای یک روز دیگر تمدید کرد.

اما، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته گفت که آنان از مشکلات این انتخابات آموخته اند و به هیچ وجه این مشکلات در انتخابات کندهار تکرار نخواهند شد.

گلاب الدین غبار می‌گوید که امروز در کندهار، مرکزهای رأی‌دهی با تأخیر بازشدند، فهرست رأی‌دهنده‌گان در شماری از مرکزها وجود نداشتند و نیز دستگاه‌های شناسایی بایومتریک در این مرکزها، خراب بودند.

با این همه اما حضور مردم به ویژه زنان در این انتخابات گسترده است. باشنده‌گان ولایت کندهار می‌گویند هرچند نگرانی‌هایی امنیتی دارند، اما با آنهم در این انتخابات شرکت کرده اند.

بشیراحمد یکی از باشنده‌گان ولایت کندهار است. او که نمی‌تواند راه برود، با ویلچیر به یک مرکز رأی‌دهی آمده است تا رأی بدهد، اما با تأخیر در بازشدن مرکزهای رأی‌دهی رو به رو می‌شود: «از آن‌ها (کارمندان کمیسیون انتخابات می‌خواهیم که کارهارا زود شروع کنند؛ مردم کار دارند، خانه دارند؛ کودکان در خانه مانده اند و آن‌ها و غذا و آب نیاز دارند.»

انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کندهار، پنج‌شنبۀ هفتۀ پیش، پس از آن‌که جنرال رازق، فرمانده پیشین پولیس این ولایت ترور شد، برای یک هفته به تأخیر افتاد.

انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۳۲ ولایت دیگر کشور، به روزهای شنبه و یک‌شنۀ هفتۀ پیش برگزار شد.

هم‌رسانی کنید