تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

دومین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد

در سومین روز ثبت نام‌ نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حکیم تورسن برای این انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات شفاف و عدالت را رعایت کند، وی پیروز انتخابات خواهد بود و دیگر نامزدان به ویژه رییس‌جمهور غنی فرصتی برای پیروزشدن نخواهند داشت: «شناختی‌که من از مردم افغانستان دارم.... آقای غنی هم نمی‌توانند با من رقابت بکنند.»

نادرشاه احمدزی و محمدشفیع قیصاری به حیث معاونان آقای تورسن ثبت نام کردند. قراربود روز پنج‌شنبه در نخستین روز آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آقای تورسن ثبت نام کند، اما پس در حدود سه ساعت انتظار، معاون دومش به کمیسیون نیامد و او نتوانست ثبت نام کند.

آقای تورسن در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۰۱۴ نیز در میان نامزادان انتخابات ریاست جمهوری بود، اما در میان نامزدان مطرح نبود: «(در دوران کار من) کار به اهل کار سپرده می‌شود، زمینۀ کار برای مردم مساعد می‌شود و در پهلوی این در قدم اول یگانه تلاش من این است که علیۀ غاصب، فاسد، مفسد و جاسوس مبارزه بکنم.»

بربنیاداطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون بیش از ۷۳ تن به شمول رییس‌جمهور و رییس اجراییه بسته‌های معلوماتی نامزدان انتخابات را از این کمیسیون به دست آورده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته‌اند که این هفته ازبهر ثبت نام به کمیسیون خواهند آمد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «در همین هفته، آقای حنیف اتمر که تا حدی معلوم می‌شود که تکت انتخاباتی شان تکمیل شده و بعضی از شخصیت‌های سیاسی و جهادی دیگری هم تعهد سپرده‌اند که تا آخر این هفته به خاطر ثبت نام شان به کمیسیون مستقل انتخابات حضور خواهند یافت.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ماه سرطان برگزار شود. شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، بر شفافیت در این انتخابات تأکید دارند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایوی فیفا گفت: «تعدد کاندیدان، باعث می‌شود که آرا پراکنده شود و تکت‌های انتخاباتی نتواند حداقل پنجاه جمع یک را به دست بیاورد، تا این‌که برنده شود. این یک برنامۀ مهندسی شده توسط حکومت است متأسفانه.»

کمیسیون مستقل انتخابات، تا پایان ماه جدی برای نامزدان فرصت داده است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کنند. این روند از سه روز پیش آغاز شد و تاکنون دو تن خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

عبدالطیف پدرام، نخستین نامزدی بود که در روز نخست آغاز روند ثبت نام، ثبت نام کرد.

انتخابات ۹۸

دومین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد

کمیسیون مستقل انتخابات، تا پایان ماه جدی برای نامزدان فرصت داده است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کنند. این روند از سه روز پیش آغاز شد و تاکنون دو تن خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در سومین روز ثبت نام‌ نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حکیم تورسن برای این انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات شفاف و عدالت را رعایت کند، وی پیروز انتخابات خواهد بود و دیگر نامزدان به ویژه رییس‌جمهور غنی فرصتی برای پیروزشدن نخواهند داشت: «شناختی‌که من از مردم افغانستان دارم.... آقای غنی هم نمی‌توانند با من رقابت بکنند.»

نادرشاه احمدزی و محمدشفیع قیصاری به حیث معاونان آقای تورسن ثبت نام کردند. قراربود روز پنج‌شنبه در نخستین روز آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آقای تورسن ثبت نام کند، اما پس در حدود سه ساعت انتظار، معاون دومش به کمیسیون نیامد و او نتوانست ثبت نام کند.

آقای تورسن در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۰۱۴ نیز در میان نامزادان انتخابات ریاست جمهوری بود، اما در میان نامزدان مطرح نبود: «(در دوران کار من) کار به اهل کار سپرده می‌شود، زمینۀ کار برای مردم مساعد می‌شود و در پهلوی این در قدم اول یگانه تلاش من این است که علیۀ غاصب، فاسد، مفسد و جاسوس مبارزه بکنم.»

بربنیاداطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون بیش از ۷۳ تن به شمول رییس‌جمهور و رییس اجراییه بسته‌های معلوماتی نامزدان انتخابات را از این کمیسیون به دست آورده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته‌اند که این هفته ازبهر ثبت نام به کمیسیون خواهند آمد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «در همین هفته، آقای حنیف اتمر که تا حدی معلوم می‌شود که تکت انتخاباتی شان تکمیل شده و بعضی از شخصیت‌های سیاسی و جهادی دیگری هم تعهد سپرده‌اند که تا آخر این هفته به خاطر ثبت نام شان به کمیسیون مستقل انتخابات حضور خواهند یافت.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ماه سرطان برگزار شود. شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، بر شفافیت در این انتخابات تأکید دارند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایوی فیفا گفت: «تعدد کاندیدان، باعث می‌شود که آرا پراکنده شود و تکت‌های انتخاباتی نتواند حداقل پنجاه جمع یک را به دست بیاورد، تا این‌که برنده شود. این یک برنامۀ مهندسی شده توسط حکومت است متأسفانه.»

کمیسیون مستقل انتخابات، تا پایان ماه جدی برای نامزدان فرصت داده است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کنند. این روند از سه روز پیش آغاز شد و تاکنون دو تن خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

عبدالطیف پدرام، نخستین نامزدی بود که در روز نخست آغاز روند ثبت نام، ثبت نام کرد.

هم‌رسانی کنید