تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

مخالفت نماینده‌گان مجلس و احزاب با حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را در بارۀ برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی در ولایت غزنی غیرقانونی می‌دانند.

آنان، روز پنج‌شنبه (۱۴سرطان) در نشستی در کابل، گفتند که حکومت باید جلو برگزاری انتخابات را در غزنی بگیرد چون به گفتۀ آنان، برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی، اختلاف‌های قومی در کشور را افزایش خواهد داد.

عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس که در این نشست حضور داشت، در این باره گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان با یک تصمیم غیرقانونی و ناعادلانه و تبعیض گونه بحران دیگری را در کشور و در ولایت غزنی ایجاد نکند.»

جعفر مهدوی، نمایندۀ دیگر مجلس نیز بیان داشت: «از همه ابزارهای دموکراتیک و مدنی در برابر این قانون شکنی ایستاد خواهیم شد.»

این نماینده‌گان، حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را نقض قانون اساسی می‌دانند. ادعایی‌که دو روز پیش، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز مطرح کرد.

این کمیسیون، برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی در ولایت غزنی را، مخالف قانون اساسی خوانده است و گفته که کمیسیون انتخابات برای این تصمیمش باید توضیحات بیشتری ارایه کند.

اما، شماری از چهره‌های سیاسی و نماینده‌گان مردم در مجلس که در نشست امروز گرد آمده بودند، حکومت را به مداخله در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌سازند و از به میان آمدن یک بحران در کشور هشدار می‌دهند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود که در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «این انتخابات با این حکومت با این اداره به سوی بحران می رود و خدا نخواسته اگر این بار بحران به وجود بیاید بسیار شدیدتر است.»

در حدود دو هفته پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات در ولایت غزنی، به گونۀ استثنایی به صورت حوزه‌یی برگزار خواهد شد – اما در ولایت‌های دیگر به شیوۀ گذشته که در آن یک ولایت یک حوزه است، انتخابات برگزار می‌شود.

این تصمیم کمیسیون انتخابات، پس از اعتراض شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی که دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی را بسته بودند، گرفته شد – تصمیمی‌که اکنون اعتراض شمار دیگری از باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته است.

نماینده‌گان مجلس و نماینده‌گان احزاب سیاسی که مخالف برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی در غزنی استند، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که انتخابات را نباید به این شیوه در غزنی برگزار کنند.

خواست دیگر این نماینده‌گان و احزاب سیاسی، این است که رییس جمهور باید ولسوالی جاغوری را به یک ولایت ارتقا دهد.

چمن شاه اعتمادی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس گفت: «این تصمیم غیرقانونی، ضمن آن‌‎که مردم را به  کمیسیون و انتخابات بی اعتماد می سازد خود سر آغاز یک بحران اجتماعی و تشدید اختلاف‌های قومی است و باید متوقف گردد.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به گونۀ استثنایی انتخابات در غزنی را به گونۀ حوزه‌یی برگزار می‌کند.

ریاست‌جمهوری نیز می‌گوید که کمیسیون انتخابات، مستقل است و کسی در این نهاد نباید مداخله کند.

در حالی‌که تمامی روندهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان و ثبت نام‌های نامزدان در دیگر ولایت‌ها به پایان رسیده اند اما تاکنون در بخش‌هایی از شهر غزنی و ولسوالی‌های این ولایت آغاز نشده اند. و هنوز جدول زمان بندی انتخابات در ولایت غزنی نیز اعلام نشده است.

انتخابات ۹۸

مخالفت نماینده‌گان مجلس و احزاب با حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی

در حالی‌که هیچ‌کس در ولسوالی‌های غزنی تاکنون برای انتخابات ثبت نام نکرده‌اند، اما آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که آمار ثبت نام کننده‌گان در دیگر بخش‌های کشور به بیش از ۸میلیو و ۸۰۰هزار تن رسیده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را در بارۀ برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی در ولایت غزنی غیرقانونی می‌دانند.

آنان، روز پنج‌شنبه (۱۴سرطان) در نشستی در کابل، گفتند که حکومت باید جلو برگزاری انتخابات را در غزنی بگیرد چون به گفتۀ آنان، برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی، اختلاف‌های قومی در کشور را افزایش خواهد داد.

عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس که در این نشست حضور داشت، در این باره گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان با یک تصمیم غیرقانونی و ناعادلانه و تبعیض گونه بحران دیگری را در کشور و در ولایت غزنی ایجاد نکند.»

جعفر مهدوی، نمایندۀ دیگر مجلس نیز بیان داشت: «از همه ابزارهای دموکراتیک و مدنی در برابر این قانون شکنی ایستاد خواهیم شد.»

این نماینده‌گان، حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را نقض قانون اساسی می‌دانند. ادعایی‌که دو روز پیش، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز مطرح کرد.

این کمیسیون، برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی در ولایت غزنی را، مخالف قانون اساسی خوانده است و گفته که کمیسیون انتخابات برای این تصمیمش باید توضیحات بیشتری ارایه کند.

اما، شماری از چهره‌های سیاسی و نماینده‌گان مردم در مجلس که در نشست امروز گرد آمده بودند، حکومت را به مداخله در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌سازند و از به میان آمدن یک بحران در کشور هشدار می‌دهند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود که در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «این انتخابات با این حکومت با این اداره به سوی بحران می رود و خدا نخواسته اگر این بار بحران به وجود بیاید بسیار شدیدتر است.»

در حدود دو هفته پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات در ولایت غزنی، به گونۀ استثنایی به صورت حوزه‌یی برگزار خواهد شد – اما در ولایت‌های دیگر به شیوۀ گذشته که در آن یک ولایت یک حوزه است، انتخابات برگزار می‌شود.

این تصمیم کمیسیون انتخابات، پس از اعتراض شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی که دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی را بسته بودند، گرفته شد – تصمیمی‌که اکنون اعتراض شمار دیگری از باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته است.

نماینده‌گان مجلس و نماینده‌گان احزاب سیاسی که مخالف برگزاری انتخابات به گونۀ حوزه‌یی در غزنی استند، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که انتخابات را نباید به این شیوه در غزنی برگزار کنند.

خواست دیگر این نماینده‌گان و احزاب سیاسی، این است که رییس جمهور باید ولسوالی جاغوری را به یک ولایت ارتقا دهد.

چمن شاه اعتمادی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس گفت: «این تصمیم غیرقانونی، ضمن آن‌‎که مردم را به  کمیسیون و انتخابات بی اعتماد می سازد خود سر آغاز یک بحران اجتماعی و تشدید اختلاف‌های قومی است و باید متوقف گردد.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به گونۀ استثنایی انتخابات در غزنی را به گونۀ حوزه‌یی برگزار می‌کند.

ریاست‌جمهوری نیز می‌گوید که کمیسیون انتخابات، مستقل است و کسی در این نهاد نباید مداخله کند.

در حالی‌که تمامی روندهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان و ثبت نام‌های نامزدان در دیگر ولایت‌ها به پایان رسیده اند اما تاکنون در بخش‌هایی از شهر غزنی و ولسوالی‌های این ولایت آغاز نشده اند. و هنوز جدول زمان بندی انتخابات در ولایت غزنی نیز اعلام نشده است.

هم‌رسانی کنید