تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معترضان هلمندی دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت را بستند

شماری از باشنده‌گان و فعالان مدنی ولایت هلمند، در یک گردهم‌آیی اعتراض‎ آمیز در شهر لشکرگاه، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت را بستند.

آنان تأکید دارند که باشنده‌گان ولسوالی ناوه‌میش که هزاره‌ها استند، حق ندارند در ولایت هلمند رأی بدهند و باید آنان در ولایت دایکندی از این حق شان استفاده کنند.

استدلال آنان این است که ولسوالی نومیش، دو سال پیش بربیناد یک حکم رییس‌جمهور، به گونۀ مؤقت شامل واحدهای اداری ولایت دایکندی شده است و اکنون باشنده‌گان این ولسوالی باید در دایکندی رأی بدهند.

عبدالولی پتیال، یکی از این معترضان گفت: «ما حق خود را می‌خواهیم. ما نمی‌خواهیم که ناوه‌میش مربوط هلمند شود؛ این ولسوالی باید مربوط دایکندی شود.»

به تاریخ ۲۳سوم قوس سال ۱۳۹۵، نومیش که بخشی از ولسوالی بغران ولایت هلمند بود، بدستور رییس‌جمهور، مسؤولیت تأمین امنیت و بخش‌ اداری آن به گونۀ موقت به ولایت دایکندی سپرده شد.

نومیش در حدود ۴۵ هزار تن جمعیت دارد و در شمال شرق ولایت دایکندی قرار دارد. ولسوالی‌های کجران، کیتی و خدر دایکندی با نومیش همرز استند.

مقام‌های محلی دایکندی در آن زمان گفته بودند که الحاق نومیش به دایکندی به درخواست باشنده‌گان آن و وضعیت بد امنیتی این منطقه، صورت گرفته است.

شماری از باشنده‌گان ولایت هلمند اما اعتراض‌ها در این ولایت را سیاسی می‌دانند و می‌گویند که این کار ازبهر ایجاد تفرقه میان اقوام کشور صورت می‌گیرد.

سرور، یکی از باشنده‌گان هلمند می‌گوید: «ما سال‌های سال با قوم هزار پهلو به پهلو بودیم و در میان ما هیچ مشکلی پیدا نشد. اگر این مسئله را بیشتر از این کلان بسازیم پیامد بسیار بد دارد.»

حاجی غلام، باشندۀ دیگر هلمند نیز می‌افزاید: «ناومیش یک بخش بزرگ ولسوالی بغران بود که بعدأ توسط حامدکرزی – رییس جمهور پیشین کشور – به یک ولسوالی هلمند تبدیل شد و باشنده‌گان این ولسوالی همه شناس‌نامۀ هلمند را دارند و حق دارند در ولایت هلمند رأی بدهند.»

همزمان با این، احمدشاه صاحب زاده، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون انتخابات هلمند می‌گوید که مواد انتخاباتی از راه دایکندی به نومیش فرستاده شده است: «مواد انتخاباتی از راه دایکندی به نومیش فرستاده شده است. دوتن از باشنده‌گان نومیش از ولایت هلمند ثبت نام کرده اند.»

دفتر کمیسیون انتخابات ولایت هلمند در حالی بسته می‌شود که پیش از این، شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی نیز دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی را بسته بودند و خواهان حوزه‌یی شدن انتخابات بودند- خواستی‌که کمیسیون مستقل انتخابات، پس از در حدود دو ماه پاسخ مثبت داد.

این کار، با واکنش‌های جدی شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، باشنده‌گان غزنی و چهره‌های سیاسی کشور شد.

اما کمیسیون مستقل انتخابا می‌‎گوید که تصمیم در این باره غیرقابل برگشت است.

معترضان هلمندی دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت را بستند

به تاریخ ۲۳سوم قوس سال ۱۳۹۵، نومیش که بخشی از ولسوالی بغران ولایت هلمند بود، بدستور رییس‌جمهور، مسؤولیت تأمین امنیت و بخش‌ اداری آن به گونۀ موقت به ولایت دایکندی سپرده شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان و فعالان مدنی ولایت هلمند، در یک گردهم‌آیی اعتراض‎ آمیز در شهر لشکرگاه، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت را بستند.

آنان تأکید دارند که باشنده‌گان ولسوالی ناوه‌میش که هزاره‌ها استند، حق ندارند در ولایت هلمند رأی بدهند و باید آنان در ولایت دایکندی از این حق شان استفاده کنند.

استدلال آنان این است که ولسوالی نومیش، دو سال پیش بربیناد یک حکم رییس‌جمهور، به گونۀ مؤقت شامل واحدهای اداری ولایت دایکندی شده است و اکنون باشنده‌گان این ولسوالی باید در دایکندی رأی بدهند.

عبدالولی پتیال، یکی از این معترضان گفت: «ما حق خود را می‌خواهیم. ما نمی‌خواهیم که ناوه‌میش مربوط هلمند شود؛ این ولسوالی باید مربوط دایکندی شود.»

به تاریخ ۲۳سوم قوس سال ۱۳۹۵، نومیش که بخشی از ولسوالی بغران ولایت هلمند بود، بدستور رییس‌جمهور، مسؤولیت تأمین امنیت و بخش‌ اداری آن به گونۀ موقت به ولایت دایکندی سپرده شد.

نومیش در حدود ۴۵ هزار تن جمعیت دارد و در شمال شرق ولایت دایکندی قرار دارد. ولسوالی‌های کجران، کیتی و خدر دایکندی با نومیش همرز استند.

مقام‌های محلی دایکندی در آن زمان گفته بودند که الحاق نومیش به دایکندی به درخواست باشنده‌گان آن و وضعیت بد امنیتی این منطقه، صورت گرفته است.

شماری از باشنده‌گان ولایت هلمند اما اعتراض‌ها در این ولایت را سیاسی می‌دانند و می‌گویند که این کار ازبهر ایجاد تفرقه میان اقوام کشور صورت می‌گیرد.

سرور، یکی از باشنده‌گان هلمند می‌گوید: «ما سال‌های سال با قوم هزار پهلو به پهلو بودیم و در میان ما هیچ مشکلی پیدا نشد. اگر این مسئله را بیشتر از این کلان بسازیم پیامد بسیار بد دارد.»

حاجی غلام، باشندۀ دیگر هلمند نیز می‌افزاید: «ناومیش یک بخش بزرگ ولسوالی بغران بود که بعدأ توسط حامدکرزی – رییس جمهور پیشین کشور – به یک ولسوالی هلمند تبدیل شد و باشنده‌گان این ولسوالی همه شناس‌نامۀ هلمند را دارند و حق دارند در ولایت هلمند رأی بدهند.»

همزمان با این، احمدشاه صاحب زاده، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون انتخابات هلمند می‌گوید که مواد انتخاباتی از راه دایکندی به نومیش فرستاده شده است: «مواد انتخاباتی از راه دایکندی به نومیش فرستاده شده است. دوتن از باشنده‌گان نومیش از ولایت هلمند ثبت نام کرده اند.»

دفتر کمیسیون انتخابات ولایت هلمند در حالی بسته می‌شود که پیش از این، شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی نیز دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی را بسته بودند و خواهان حوزه‌یی شدن انتخابات بودند- خواستی‌که کمیسیون مستقل انتخابات، پس از در حدود دو ماه پاسخ مثبت داد.

این کار، با واکنش‌های جدی شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، باشنده‌گان غزنی و چهره‌های سیاسی کشور شد.

اما کمیسیون مستقل انتخابا می‌‎گوید که تصمیم در این باره غیرقابل برگشت است.

هم‌رسانی کنید