تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نتایج انتخابات مجلس بلخ، فاریاب، لوگر، بدخشان و پکتیکا اعلام شدند

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات مجلس ولایت‌های بلخ، فاریاب، لوگر، بدخشان و پکتیکا را نیز شام امروز اعلام کرد.

بربنیاد گفته‌های عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات محمد اسماعیل صدیقی، وفی‌الله افتخار، انجنیرمحمد آصف نبی‌زی و هما احمدی از ولایت لوگر، عبدالروف انعامی، عبدالشکور واقف حکیمی، حجت الله خردمند، عبدالوی نیازی، ذبیح الله عتیق، فضل عظیم زلمی مجددی، داکتر احمدضیا احمدی، نیلوفر ابراهیمی و صادقه ادیب از ولایت بدخشان، حشمت الله آرمان، محمد رسول فاریابی، محمد هاشم خان، سید بابر جمال، سنجر کارگر، محمد انور باشلیق، رنگینه کارگر، شفیقه سخا یولچی و فوزیه روفی از ولایت فاریاب، غلام عباس ابراهیم زاده، عبدالحمید شریفی، احمدشاه رمضان، محمدعلی محقق، معلم خان آزادی، سید ظاهر مسرور، رییس عبدالخالق، گل رحمان همدرد، صیفوره نیازی، فوزیه حمیدی، برشنا رابع از ولایت بلخ و محمد میرزا کتوازی، داوود کتوازی، نادرخان کتوازی و هیله مجتبی از ولایت پکتیکا به ترتیب بلندترین آرا را در ولایت‌های شان گرفته‌اند.

کمیسیون انتخابات، پیش از این نتایج نخستین ۲۰ ولایت دیگر را نیز اعلام کرده بود.

این در حالی است که سرنوشت آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل تاکنون روشن نیست. کمیسیون شکایات انتخاباتی، پنج روز پیش تمامی آرای انتخابات مجلس این ولایت را بدلیل تقلب‌های گسترده باطل اعلام کرد.

پس از آن، یک اعلامیه مشترک که از سوی کمیسیون‌های انتخابات و شکایات نشر شد، گفته شد که در این تصمیم بازنگری می‌شود، اما اکنون کمیسیون شکایات می‌گوید که کمیسیون انتخابات تمامی اطلاعات در بارۀ انتخابات کابل را به آنان نداده است و به همین دلیل احتمال دارد در تصمیمش بازنگری نکند.

به همین دلیل، روند بازشماری آرای کابل، از پنج روز بدینسو متوقف است.

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان در  ۳۲ ولایت و یک هفتۀ بعد در ولایت کندهار برگزار شد. این انتخابات، تاکنون در ولایت غزنی برگزار نشده است.

نتایج انتخابات مجلس بلخ، فاریاب، لوگر، بدخشان و پکتیکا اعلام شدند

این در حالی است که سرنوشت آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل تاکنون روشن نیست. کمیسیون شکایات انتخاباتی، پنج روز پیش تمامی آرای انتخابات مجلس این ولایت را بدلیل تقلب گسترده باطل اعلام کرد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات مجلس ولایت‌های بلخ، فاریاب، لوگر، بدخشان و پکتیکا را نیز شام امروز اعلام کرد.

بربنیاد گفته‌های عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات محمد اسماعیل صدیقی، وفی‌الله افتخار، انجنیرمحمد آصف نبی‌زی و هما احمدی از ولایت لوگر، عبدالروف انعامی، عبدالشکور واقف حکیمی، حجت الله خردمند، عبدالوی نیازی، ذبیح الله عتیق، فضل عظیم زلمی مجددی، داکتر احمدضیا احمدی، نیلوفر ابراهیمی و صادقه ادیب از ولایت بدخشان، حشمت الله آرمان، محمد رسول فاریابی، محمد هاشم خان، سید بابر جمال، سنجر کارگر، محمد انور باشلیق، رنگینه کارگر، شفیقه سخا یولچی و فوزیه روفی از ولایت فاریاب، غلام عباس ابراهیم زاده، عبدالحمید شریفی، احمدشاه رمضان، محمدعلی محقق، معلم خان آزادی، سید ظاهر مسرور، رییس عبدالخالق، گل رحمان همدرد، صیفوره نیازی، فوزیه حمیدی، برشنا رابع از ولایت بلخ و محمد میرزا کتوازی، داوود کتوازی، نادرخان کتوازی و هیله مجتبی از ولایت پکتیکا به ترتیب بلندترین آرا را در ولایت‌های شان گرفته‌اند.

کمیسیون انتخابات، پیش از این نتایج نخستین ۲۰ ولایت دیگر را نیز اعلام کرده بود.

این در حالی است که سرنوشت آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل تاکنون روشن نیست. کمیسیون شکایات انتخاباتی، پنج روز پیش تمامی آرای انتخابات مجلس این ولایت را بدلیل تقلب‌های گسترده باطل اعلام کرد.

پس از آن، یک اعلامیه مشترک که از سوی کمیسیون‌های انتخابات و شکایات نشر شد، گفته شد که در این تصمیم بازنگری می‌شود، اما اکنون کمیسیون شکایات می‌گوید که کمیسیون انتخابات تمامی اطلاعات در بارۀ انتخابات کابل را به آنان نداده است و به همین دلیل احتمال دارد در تصمیمش بازنگری نکند.

به همین دلیل، روند بازشماری آرای کابل، از پنج روز بدینسو متوقف است.

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان در  ۳۲ ولایت و یک هفتۀ بعد در ولایت کندهار برگزار شد. این انتخابات، تاکنون در ولایت غزنی برگزار نشده است.

هم‌رسانی کنید