Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیسیون انتخابات آمار تلفات نامزدان مجلس نماینده‌گان را ارائه کرد

کمیسیون مستقل انتخابات ازجان باختن ده نامزد انتخابات مجلس نماینده گان درجریان پیکارهای انتخاباتی آنان خبر می‌دهد.

بر بنیاد  اطلاعات این کمیسیون، پس از آن که پیکارهای انتخاباتی بیست روزه به روز ششم ماه میزان آغاز شدند تاکنون ده نامزد در رویدادهای گونه‌گون از جمله انفجارها وحمله‌های مسلحانه جان باختند.

حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «متأسفانه در بیست روز گذشته نزدیک به ده تن از نامزدان مجلس نماینمده‌گان جان باخته‌اند که یکی از آن‌ها جبار قهرمان است.»

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا اکنون هفتاد درصد نامزدان مجلس نماینده گان اندازه پولی را که در پیکار های انتخاباتی هزینه  کرده اند با این کمیسیون شریک ساخته اند.

آقای هاشمی گفت: «هفتاد درصد نامزدان مجلس نماینده‌گان جزئیات مصرف‌های شان را با ما شریک کرده اند که تیم ما در جریان برسی‌های بیشتر آن است.»

نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان در کار زارهای انتخاباتی خود مرتکب تخلف های قانونی شده‌اند. 

یوسف رشید، ریس اجرایوی فیفا، گفت: «به مسایل قومی دامن زدند به تعصب دامن زدند مصرف های مالی شان زیاد بوده.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ساعت دوازده چهارشنبه شب دوره خاموشی کارزارهای انتخاباتی آغاز می‌شود و هیچ نامزدی حق ندارد پس از این ساعت دست به مبارزات انتخاباتی بزند.

رفیع صدیقی، رییس کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «پس از دوازده شب تایم سکوت آغاز می‌شود که پس از آن نامزدان مجلس نماینده گان اجازه ندارند که کمپاین کنند.»

این کمیسیون هشدار می‌دهد که اگر نامزدان مجلس نماینده‌گان کارزارهای انتخاباتی خود را از صد متری مراکز رأی دهی جمع‌آوری نکند مجازات خواهند شد.

کمیسیون انتخابات آمار تلفات نامزدان مجلس نماینده‌گان را ارائه کرد

کمیسیون انتخابات می‌گوید که تا اکنون ۷۰ درصد نامزدان مجلس نماینده‎گان جزئیات مصرف پیکارهای انتخاباتی شان را با این کمیسیون شریک ساخته اند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات ازجان باختن ده نامزد انتخابات مجلس نماینده گان درجریان پیکارهای انتخاباتی آنان خبر می‌دهد.

بر بنیاد  اطلاعات این کمیسیون، پس از آن که پیکارهای انتخاباتی بیست روزه به روز ششم ماه میزان آغاز شدند تاکنون ده نامزد در رویدادهای گونه‌گون از جمله انفجارها وحمله‌های مسلحانه جان باختند.

حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «متأسفانه در بیست روز گذشته نزدیک به ده تن از نامزدان مجلس نماینمده‌گان جان باخته‌اند که یکی از آن‌ها جبار قهرمان است.»

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا اکنون هفتاد درصد نامزدان مجلس نماینده گان اندازه پولی را که در پیکار های انتخاباتی هزینه  کرده اند با این کمیسیون شریک ساخته اند.

آقای هاشمی گفت: «هفتاد درصد نامزدان مجلس نماینده‌گان جزئیات مصرف‌های شان را با ما شریک کرده اند که تیم ما در جریان برسی‌های بیشتر آن است.»

نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند شماری از نامزدان مجلس نماینده‌گان در کار زارهای انتخاباتی خود مرتکب تخلف های قانونی شده‌اند. 

یوسف رشید، ریس اجرایوی فیفا، گفت: «به مسایل قومی دامن زدند به تعصب دامن زدند مصرف های مالی شان زیاد بوده.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ساعت دوازده چهارشنبه شب دوره خاموشی کارزارهای انتخاباتی آغاز می‌شود و هیچ نامزدی حق ندارد پس از این ساعت دست به مبارزات انتخاباتی بزند.

رفیع صدیقی، رییس کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «پس از دوازده شب تایم سکوت آغاز می‌شود که پس از آن نامزدان مجلس نماینده گان اجازه ندارند که کمپاین کنند.»

این کمیسیون هشدار می‌دهد که اگر نامزدان مجلس نماینده‌گان کارزارهای انتخاباتی خود را از صد متری مراکز رأی دهی جمع‌آوری نکند مجازات خواهند شد.

هم‌رسانی کنید