تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات تصمیم نصب برچسپ روی کاپی شناسنامه‌ها را لغو کرد

کمیسیون مستقل انتخابات با نشر یک اعلامیه نصب برچسب را بر کاپی شناسنامه‌ها باطل ساخت.

در این اعلامیه که از سوی یک عضو این کمیسیون به طلوع نیوز رسیده است، آمده است که پس از این رأی دهنده‌گان برای به‌دست آوردن مجوز رأی در انتخابات برچسب بر اصل شناس نامه‌ها نصب خواهد شد.

بربنیاد اعلامیۀ این کمیسیون، کسانی که با مشکلات امنیتی رو به رو اند، می‌توانند به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کنند و شناسنامه مثنی به دست بیاورند و در مرکزهای ثبت نام‌ها به شناسنامه اصلی آنان برچسب نصب خواهد شد.

در اعلامیه آمده است که این کمیسیون وعده می‏سپارد تا استقلالیت و بی‏طرفی‌اش را نگهدارد و زیر تاثیر هیچ کس نرود.

انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات تصمیم نصب برچسپ روی کاپی شناسنامه‌ها را لغو کرد

در اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که این کمیسیون وعده می‏‌سپارد تا استقلالیت و بی‏طرفی‌اش را نگهدارد و زیر تاثیر هیچ‌کس نرود.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات با نشر یک اعلامیه نصب برچسب را بر کاپی شناسنامه‌ها باطل ساخت.

در این اعلامیه که از سوی یک عضو این کمیسیون به طلوع نیوز رسیده است، آمده است که پس از این رأی دهنده‌گان برای به‌دست آوردن مجوز رأی در انتخابات برچسب بر اصل شناس نامه‌ها نصب خواهد شد.

بربنیاد اعلامیۀ این کمیسیون، کسانی که با مشکلات امنیتی رو به رو اند، می‌توانند به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کنند و شناسنامه مثنی به دست بیاورند و در مرکزهای ثبت نام‌ها به شناسنامه اصلی آنان برچسب نصب خواهد شد.

در اعلامیه آمده است که این کمیسیون وعده می‏سپارد تا استقلالیت و بی‏طرفی‌اش را نگهدارد و زیر تاثیر هیچ کس نرود.

هم‌رسانی کنید