تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون شکایات بازنگری تصمیم ابطال آرای کابل را مشروط ساخت

هرچند کمیسیون‌های انتخاباتی، روزگذشته از توافق برای حل اختلاف‌های شان خبر دادند، اما امروز کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که اگر کمیسیون انتخابات تمامی اطلاعات لازم دربارۀ انتخابات کابل را با آنان درمیان نگذارد، تصمیم ابطال آرا تغییر نخواهد کرد.

مسؤولان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گویند که این نهاد، در بارۀ بازنگری بند نخست تصمیم روز پنج‌شنبه‌اش - که ابطال آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل است، توافق کرده‌است و تصمیم برای انفصال کارمندان کمیسیون انتخابات که متهم به تقلب استند به حال خودش باقی است.

این در حالی است که روز شنبه، روند بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل ازبهر اختلاف‌ها میان کمیسیون‌های انتخاباتی متوقف بود.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید هرگاه ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به کارشان نیایند، کمیسیون انتخابات کار بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل را بدون ناظران این نهاد آغاز خواهد کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «متأسفانه امروز قراربود که همکاران کمیسیون شکایت بیایند، اما آن‌ها نیامدند و روند شماری آرا متوقف است.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که آنان مشغول رأی‌زنی استند تا برای ایجاد شفافیت بیشتر در روند بازشماری آرا کارشیوه‌یی تهیه شود.

علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «در صورتی‌که این اسناد و مدارک در اختیار ما قرار داده شود و با یک میکانیزم دقیق و قانونی روی روند بازشماری آرا تصمیم گرفته شود، آن وقت ما هم صرفأ در بند اول مصوبه که روز پنج‌شنبه اعلام کردیم، در آن تعدیل مناسبی که تأمین کنندۀ شفافیت باشد و به نفع شهروندان باشد و مطابق قانون باشد، انجام می‌دهیم.»  

اما، پس از آن‌که تصمیم ابطال آرای کابل اعلام شد، نامزدان معترض در شماری از ولایت‌ها خواهان ابطال آرای انتخابات شماری از ولایت های دیگر نیز شدند.

این همه در حالی است که دو روز پیش، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بدلیل آن‌چه تقلب‌های گسترده در روند انتخابات می‌خواند، تمامی آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل را باطل اعلام کرد. ساعاتی پس از آن، کمیسیون مستقل انتخابات با این تصمیم مخالفت کرد و آن را غیرقانونی خواند.

اما روز گذشته، این دو کمیسیون در اعلامیۀ مشترکی که نشر کردند، گفتند که قرار است تصمیم ابطال آرای کابل بازنگری شود. اکنون دیده شود که سرانجام این اختلاف‌ها چه خواهد شد.

کمیسیون شکایات بازنگری تصمیم ابطال آرای کابل را مشروط ساخت

دو روز پیش، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بدلیل آن‌چه تقلب‌های گسترده در روند انتخابات می‌خواند، تمامی آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل را باطل اعلام کرد. ساعاتی پس از آن، کمیسیون مستقل انتخابات با این تصمیم مخالفت کرد و آن را غیرقانونی خواند.

تصویر بندانگشتی

هرچند کمیسیون‌های انتخاباتی، روزگذشته از توافق برای حل اختلاف‌های شان خبر دادند، اما امروز کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که اگر کمیسیون انتخابات تمامی اطلاعات لازم دربارۀ انتخابات کابل را با آنان درمیان نگذارد، تصمیم ابطال آرا تغییر نخواهد کرد.

مسؤولان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گویند که این نهاد، در بارۀ بازنگری بند نخست تصمیم روز پنج‌شنبه‌اش - که ابطال آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل است، توافق کرده‌است و تصمیم برای انفصال کارمندان کمیسیون انتخابات که متهم به تقلب استند به حال خودش باقی است.

این در حالی است که روز شنبه، روند بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل ازبهر اختلاف‌ها میان کمیسیون‌های انتخاباتی متوقف بود.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید هرگاه ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به کارشان نیایند، کمیسیون انتخابات کار بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل را بدون ناظران این نهاد آغاز خواهد کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «متأسفانه امروز قراربود که همکاران کمیسیون شکایت بیایند، اما آن‌ها نیامدند و روند شماری آرا متوقف است.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که آنان مشغول رأی‌زنی استند تا برای ایجاد شفافیت بیشتر در روند بازشماری آرا کارشیوه‌یی تهیه شود.

علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «در صورتی‌که این اسناد و مدارک در اختیار ما قرار داده شود و با یک میکانیزم دقیق و قانونی روی روند بازشماری آرا تصمیم گرفته شود، آن وقت ما هم صرفأ در بند اول مصوبه که روز پنج‌شنبه اعلام کردیم، در آن تعدیل مناسبی که تأمین کنندۀ شفافیت باشد و به نفع شهروندان باشد و مطابق قانون باشد، انجام می‌دهیم.»  

اما، پس از آن‌که تصمیم ابطال آرای کابل اعلام شد، نامزدان معترض در شماری از ولایت‌ها خواهان ابطال آرای انتخابات شماری از ولایت های دیگر نیز شدند.

این همه در حالی است که دو روز پیش، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بدلیل آن‌چه تقلب‌های گسترده در روند انتخابات می‌خواند، تمامی آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل را باطل اعلام کرد. ساعاتی پس از آن، کمیسیون مستقل انتخابات با این تصمیم مخالفت کرد و آن را غیرقانونی خواند.

اما روز گذشته، این دو کمیسیون در اعلامیۀ مشترکی که نشر کردند، گفتند که قرار است تصمیم ابطال آرای کابل بازنگری شود. اکنون دیده شود که سرانجام این اختلاف‌ها چه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید