تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۱۲۰ مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در کندز بسته استند

کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندز می‌گوید که بیش از میان ۲۲۰ مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در این ولایت، ۱۲۰ مرکز آن به علت ناامنی بسته استند. 

به گفتۀ این کمیسیون، این وضعیت باعث نگرانی کاندیدان احتمالی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی شده است.

رسول عمر، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندز، گفت که از این میان در سه ولسوالی – قلعه ذال، کلباد و گل تپه – این ولایت هیچ مرکز باز نیست.

او افزود: «اکنون بیش از ۱۲۰ مرکز در کندز بسته استند. ما با نهادهای امنیتی در این باره نشست‌هایی داشته ایم تا عملیات‌هایی برای بازکردن این مرکزها و تأمین امنیت این بخش‌ها راه اندازی کنند.»

باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که خواست آنان باز شدن تمام مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی دهنده‌گان است. 

علی، باشنده کندز، گفت: «من برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردم.» 

ستار، باشنده کندز، گفت: «خواست ما از حکومت این است تا مشکلات فراراه روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را برطرف کند.»

پولیس کندز می‌گوید که نیروهای دولتی می‌خواهند در بخش‌های ناامن عملیات نظامی را راه اندازی کنند. 

انعام الدین رحمانی، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز، در این باره گفت: «ما تدابیر امنیتی خود را برای ساحاتی که زیر تهدید بلند قرار دارند داریم. با درخواست مردم محل ما نیروهای امنیتی را در آن جا جابه جا می کنیم تا مردم بتوانند ثبت نام کنند.»

این در حالی است که بر اساس آمارهای تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن برای شرکت در انتخابات آینده ثبت نام کرده اند.

۱۲۰ مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در کندز بسته استند

باشنده‌گان کندز می‌گویند که از حکومت می‌خواهند تا تمام مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی دهنده‌گان را باز کند. 

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندز می‌گوید که بیش از میان ۲۲۰ مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در این ولایت، ۱۲۰ مرکز آن به علت ناامنی بسته استند. 

به گفتۀ این کمیسیون، این وضعیت باعث نگرانی کاندیدان احتمالی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی شده است.

رسول عمر، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندز، گفت که از این میان در سه ولسوالی – قلعه ذال، کلباد و گل تپه – این ولایت هیچ مرکز باز نیست.

او افزود: «اکنون بیش از ۱۲۰ مرکز در کندز بسته استند. ما با نهادهای امنیتی در این باره نشست‌هایی داشته ایم تا عملیات‌هایی برای بازکردن این مرکزها و تأمین امنیت این بخش‌ها راه اندازی کنند.»

باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که خواست آنان باز شدن تمام مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی دهنده‌گان است. 

علی، باشنده کندز، گفت: «من برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردم.» 

ستار، باشنده کندز، گفت: «خواست ما از حکومت این است تا مشکلات فراراه روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را برطرف کند.»

پولیس کندز می‌گوید که نیروهای دولتی می‌خواهند در بخش‌های ناامن عملیات نظامی را راه اندازی کنند. 

انعام الدین رحمانی، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز، در این باره گفت: «ما تدابیر امنیتی خود را برای ساحاتی که زیر تهدید بلند قرار دارند داریم. با درخواست مردم محل ما نیروهای امنیتی را در آن جا جابه جا می کنیم تا مردم بتوانند ثبت نام کنند.»

این در حالی است که بر اساس آمارهای تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن برای شرکت در انتخابات آینده ثبت نام کرده اند.

هم‌رسانی کنید